Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Nieuws van de Abdij

'KOM EN ZIE' weekend Pinksteren 18-20 mei 2018

Gepubliceerd op: 27-02-2018

"KOM EN ZIE" WEEKEND 18 - 20 mei 2018 

“Als je vandaag zijn stem hoort:  

durf je hart te openen!” H. Benedictus


Wie? 

Voor mannen die de roep van hun hart willen volgen en het pad van het monniksleven willen verkennen.

Waarom? 

Om een leven te leren kennen :

· in vriendschap met Jezus

· waarin je broederlijk samen bidt en werkt

· in eenvoud alles samen delend

· in solidariteit met de wereld

· vol respect voor mens en milieu

Waartoe? 

Deze dagen willen je helpen om onder leiding van de Geest zicht te krijgen op je levensweg.

Wanneer? 

18 - 20 mei 2018

Aankomst : vrijdag - 18 mei (tussen 15:00 – 17:00u)

Vertrek: zondag - 20 mei (om 15:00u)

Waar?  

Je verblijft in het gastenhuis van de Abdij, maar je deelt het leven van meer nabij.

Aanmelding?  

Aanmelden voor 10 mei 2018 met Broeder Beda via email: abdijroeping@gmail.com

Je wordt verzocht je naam en adres op te geven, en je leeftijd, studie/beroep te vermelden. meer informatie hier

Liturgisch concert Abdij van Egmond, 15 april, aanvang 15.00 uur.

Gepubliceerd op: 27-02-2018

De Byzantijnse gemengde koren Bjerjozka uit Alkmaar en Indrik uit Hoorn hebben de afgelopen maanden de ‘Liturgie voor koor’ (2006) van de Russisch-orthodoxe metropoliet en componist Hilarion Alfejev ingestudeerd. Deze eigentijdse Byzantijnse liturgie wordt hiermee voor het eerst in Nederland ten gehore gebracht. De muzikale leiding is in handen van Serge Latychev, dirigent van beide koren, die een rijke ervaring heeft in de vertolking van Slavische muziek. Dit werk wordt op verschillende plaatsen in Noord-Holland uitgevoerd. Op zondagmiddag 15 april zingen wij in de kerk van de Abdij in Egmond-Binnen, aanvang 15.00 uur, toegang gratis, vrije gift na afloop.

Boekpresentatie 'Kloostermensen' door Leo Fijen en ontmoeting met religieuzen.

Gepubliceerd op: 21-02-2018

Alle religieuzen van Noord-Holland bij elkaar en u kunt met hen in gesprek bij de presentatie van het boek Kloostermensen. Dat gebeurt op 9 maart van 10.30 uur tot 14.30 uur, in de abdij van Egmond-Binnen. En voor 5 euro beleeft u een onvergetelijke dag met de benedictijnen van Egmond, de franciscanen uit Amsterdam, de karmelietessen uit Vogelenzang, de augustinessen uit Hilversum, de juliaantjes uit Limmen. ze zijn er allemaal en delen hun zoektocht naar geluk met u als gast. Leo Fijen gaat met hen en met u in gesprek. En u kunt meevieren, om 9.30 uur en om 12.30 uur. Samen bidden, samen stil zijn, samen zingen, samen vieren. En dan is er ook nog het nieuwe boek van Leo Fijen en de monnik Thomas Quartier over alle mogelijke Kloostermensen. Juist die dag is dat boek te koop in de boekhandel van de abdij tegen een korting van 2.50 euro. En wordt het gesigneerd door de auteurs en de religieuzen. Natuurlijk krijgt u voor het bedrag van 5 euro ook een kleine lunch aangeboden. Aanmelden kan hier

Duo Boekpresentatie in Abdij van Egmond

Gepubliceerd op: 13-02-2018

Op 14 maart a.s. vindt in de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen de presentatie plaats van twee boeken die getuigen van de betekenis van spiritualiteit voor mens en samenleving.

• SPROKKELHOUT – een zoektocht naar zin en geloof

door Edy Korthals Altes, oud ambassadeur

Deze bundel bevat gedachten over een reeks van jaren, door de auteur bijeengesprokkeld, over zin en geloof in deze tijd. Het gaat om persoonlijke ervaringen en inzichten. Als oecumenisch christen voert hij een sterk pleidooi voor samenwerking met andere levensovertuigingen bij de aanpak van grote wereldproblemen, zoals dat van vrede en veiligheid in het atoomtijdperk.

Gelijktijdig met deze publicatie verschijnt de gedichtenbundel van zijn moeder:

• WAARLIJK MENS ZIJN - gedichten

    door Geertruid Ida van Linden Tol (1899-1963)

Deze gedichten waren alleen in kleine kring bekend. Ze werden kort geleden ontdekt door de karmelieten Jos Huls en Hein Blommestijn, beiden als research fellows verbonden aan de Free State University in Bloemfontein, Zuid Afrika. Zij herkennen hierin het mystieke vuur en de betekenis daarvan voor de naar verdieping zoekende mens. Zij verzorgden de redactie van deze gedichten en schreven een inleidend essay over de betekenis van mystiek. Door het samenkomen van deze inzichtelijke beschouwing met de zo doorleefde ervaring van de auteur is een waardevolle bundel ontstaan voor velen die worstelen met de zinsvraag. Door lezing van deze gedichten kijken wij in een spiegel, waardoor wij ons bewust worden van de relatie met God die ons diepste wezen vormt. De lezer wordt hierdoor binnen gevoerd in het proces dat deze relatie in hen teweegbrengt.

De bijzonderheid van deze boeken is dat zij beide uiting zijn van een levend geloof van een moeder en haar zoon, elk op eigen wijze doorleefd. Zij bieden houvast!

U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze bijzondere presentatie. 

Inschrijven is niet meer mogelijk. Uiteraard kunt u het boek vanaf 14 maart in onze winkel verkrijgen. 

Programma

Welkomstwoord door Abt Gerard Mathijsen

Presentatie Waarlijk Mens zijn aan Jean Jacques Suurmond

en Floor van Lissa, kleindochter

door Hein Blommestijn

Presentatie Sprokkelhout aan Mr Dries van Agt

en Maarten Gehem, oudste kleinzoon

door Edy Korthals Altes

Slotwoord

Receptie

Woensdag 14 maart 2018

Egbert van Trierzaal,  Vennewatersweg 27a

Aanvang 15.00 uur

Ontvangst 14.30 uurToeristenbelasting

Gepubliceerd op: 04-01-2018

Per 1 januari 2018 is het gastenhuis van de abdij verplicht toeristenbelasting af te dragen aan de gemeente Bergen. Dit houdt in dat er een bedrag van 1,80 euro per persoon per nacht gerekend moet worden bovenop de kamerprijs. 

Broeder Nol van der Drift overleden.

Gepubliceerd op: 14-12-2017

Vandaag 14 december overleed op zijn cel in de St.-Adelbertabdij, waar hij liefdevol werd verzorgd, onze medebroeder PATER ARNOLD VAN DER DRIFT.

Br. Nol, geboren te Delft op 25 maart 1920, hoopte 100 jaar te worden. Hij was een geliefde medebroeder met een opgewekt karakter, voor velen een goede vriend en vertrouwensman. Dinsdagmiddag 19 december a.s. 's middags om 14.00 uur zullen wij in de abdijkerk zijn uitvaart vieren en hem op ons kerkhof te rusten leggen.


Glossy 'Klooster' presentatie in Abdij op 7 december 15.30u

Gepubliceerd op: 01-12-2017

Op donderdagmiddag zal het eerste deel van het nieuwe kwartaalglossy "Klooster" gepresenteerd worden in de Abdij van Egmond.  De vuurdoop zal zijn om 15.30 uur in het restaurant bij de abdijwinkel. Leo Fijen en ook Zuster Margareth van priorij Maarssen ( die op de cover van het blad staat), zullen aanwezig zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd! Uiteraard is het ook mogelijk de glossy ter plekke aan te schaffen in onze abdijwinkel.

Nieuwe allerzielenkaarsen in de abdijwinkel

Gepubliceerd op: 29-09-2017

Op 2 november, Allerzielen, gedenkt en bidt onze kerk voor allen die gestorven zijn, dat zij mogen opgaan in het licht van de Komende.

Voor de allerzielenkaarsen zijn twee bijzondere symbolieken ontworpen door broeders van onze abdij.

Meer informatie vindt u op de pagina Gelegenheidskaarsen van de Abdijwinkel

Klooster! een glossy over het religieuze leven

Gepubliceerd op: 18-05-2017


Klooster!

Dat is de titel van een glossy over het religieuze leven in de breedste zin van het woord. En deze glossy is in die zin een primeur. Niet eerder is de volle breedte van het actieve en contemplatieve leven van religieuzen in Nederland zo over het voetlicht gebracht in een glossy van maar liefst 148 pagina’s.

Van Nijmegen tot Vaals, van Amsterdam tot Heeswijk-Dinther, van Wittem tot Berkel-Enschot, van Egmond tot Sint Agatha. Al deze plekken hebben hun eigen cover. En dat is ook een primeur want niet eerder telde een glossy in Nederland elf verschillende covers. Deze glossy verschijnt als opmaat van de open kloosterdagen op 10 en 11 juni. Dan bieden bijna 40 kloosters in Nederland een unieke kans om het religieuze leven nader te leren kennen.

Dat laatste is ook de bedoeling van deze glossy. De inhoud is er op gericht om als lezer even in de wereld van het klooster te vertoeven en op adem te komen in een leven van stilte, aandacht, gastvrijheid, barmhartigheid, naastenliefde en tijdloosheid.

Deze glossy wil de lezer het gevoel geven even buiten de hectische tijd te verkeren en reikt daar ook veel handvatten voor aan. Zo zijn er inspirerende verhalen van abten en abdissen, zo komen er tal van levenswijsheden voorbij, zo is er een ABC van het kloosterleven, zo vertellen actieve religieuzen over hun dienst aan de naaste, zo zijn er ook concrete voorbeelden van praktische zaken die iedereen buiten het klooster ook kan doen. En tussen al deze verhalen door komen ook bekende Nederlanders als Herman Finkers, Bas Haring, Annemiek Schrijver, Jan Marijnissen en Elsbeth Gruteke aan het woord. Maar meer dan het woord is deze glossy een fascinerende reis langs beelden van een leven waar iedereen soms naar verlangt.


Onze nieuwe koers: terug naar meer stilte

Gepubliceerd op: 24-03-2017

Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de Abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden. Dit brengt met zich mee dat we de openingstijden van de winkel en het museum wijzigen en het restaurant sluiten. 


met ingang van 3 april 2017:

Gewijzigde openingstijden winkel en museum:

Dinsdag t/m zaterdag: geopend van 12:00 tot 16:30 uur

Abdijrestaurant gesloten.


Terug naar meer stilte met dierbare ontmoetingen

Wat komen mensen zoeken bij de abdij? Minstens drie waarden: stilte, inspiratie, gebed. Dat de Abdij een plek is die verbindt met de oude geschiedenis van Holland spreekt ook erg aan. Het museum, maar ook de omgeving maken dat tastbaar. Natuur, cultuur en religie vullen elkaar aan.

Waar elders veel kloosters bij gebrek aan roepingen sluiten, mag onze abdijgemeenschap zich verheugen over aanwas. Het noviciaat telt momenteel weer een groep nieuwe jonge broeders. Die verjonging maakt het mogelijk om de kaarsenmakerij en winkel beter bij het kloosterleven te laten aansluiten. De kaarsenmakerij en de winkel zullen weer worden geleid door een broeder. Abdij, winkel en kaarsenmakerij komen meer in elkaars verlengde te liggen en daarmee komt de Abdij (meer dan voorheen) terug bij haar waarden.

Wij blijven zo mogelijkheden scheppen voor dierbare ontmoetingen met broeders die aanwezig zijn. De positieve ontwikkelingen in de Abdij bieden een basis voor het vertrouwen om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe wegen om het geloof en de waarden van het contemplatieve leven te delen, om te werken aan een nieuwe balans tussen ontmoeting en stilte. Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden.

En u kunt natuurlijk bij ons terecht voor een uitgebreid assortiment aan kaarsen, boeken en religieuze producten.

Rondleidingen en ons actuele cursusaanbod

De inlooprondleidingen vinden iedere zaterdag plaats om 14:00 uur. Ons actuele cursusaanbod vindt u op onze website onder bezinningsaanbod.

Lezing Anselm Grün op 23 juli in de Abdijkerk

Gepubliceerd op: 05-01-2017

Op 23 juli aanstaande geeft Anselm Grün een lezing in de Abdijkerk.

Anselm Grün werd in 1945 geboren in een gezin met zeven kinderen. Op zijn 19e trad hij in als monnik. In 1978 begon hij met schrijven, naast zijn functie als kellenaar. Dat resulteerde in meer dan 150 boeken, die inmiddels bijna dertig talen zijn vertaald.

U kunt zich hier aanmelden voor de lezing.

Rondleidingen op zaterdag

Gepubliceerd op: 23-09-2016

Vanaf 1 oktober kunt u weer elke zaterdag meelopen tijdens een rondleiding bij de Abdij van Egmond.

De rondleiding start om 13.30 uur, en kost € 5,- p.p.

Wilt u op een andere dag een rondleiding volgen? Dat kan voor groepen vanaf 10 personen. Belt u voor de mogelijkheden naar: 072 5062786.

We zien uit naar uw komst!

Kloostergids van Jan-Willem Wits bij uitgeverij KOK

Gepubliceerd op: 01-12-2015

In Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek vind u toegankelijk geschreven informatie over kloosters en kloosterordes. Hoe word je monnik? Hoe vroeg word je gewekt? Auteur Jan-Willem Wits geeft antwoord op zulke praktische vragen. Deze handige informatiegids voor kloostergangers geeft een beschrijving van het kloosterleven. Wat kun je verwachten wat betreft leefritme, de dagindeling, de regels en de gebruiken in kloosters? Van de belangrijkste kloosters vind u korte monografieën, aangevuld met interviews. Dit boekje is verkrijgbaar in onze abdijwinkel.

Abdij van Egmond op Radio Maria

Gepubliceerd op: 30-11-2015

Elk weekend van de even weken op zaterdag en zondag ochtenddienst om 7.00 uur, de avonddienst om 17.00 uur en de eucharistieviering op zaterdag om 9.30 uur. In de zomer bovendien 3 keer op zondag de eucharistieviering om 9.30 uur te weten: zondag 1 juni, zondag 13 juli en zondag 24 augustus. Meer informatie op de website van Radio Maria

Monnik van Egmond worden?

Gepubliceerd op: 01-11-2015

Broeder Beda heeft een nieuwe website ontworpen over roeping en geroepen worden met informatie over een leven als broeder in onze abdij.  In de linkerkolom op deze pagina kunt u op 'roeping' klikken om de site te bezoeken of klik hier.