Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Nieuws van de Abdij

Poëziemiddag in de abdij van Egmond

Gepubliceerd op: 09-11-2017

In aansluiting op de week van de poëzie (25 t/m 31 januari 2017) organiseert de abdij van Egmond een poëziemiddag. 
Het belooft een boeiend programma te worden! Broeder Adri Kortekaas zal spreken over zijn twee dichtbundels ‘Reisgenoten’ en ‘Het brekende licht’. In deze lezing draagt hij voor uit eerder gepubliceerd werk, en tevens zal nieuwe poëzie ten gehore worden gebracht.    
Het geschreven woord van de gedichten raakt aan het onzegbare. Daarom wordt de voordracht omlijst en geaccentueerd door passende muziek. Onze dorpsgenote Mariëlle Trom-Zentveld zal op de vleugel aan deze middag een bijzonder accent geven. 
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om inhoudelijk met broeder Adri in gesprek te gaan of om vragen te stellen. uiteraard zullen de dichtbundels te verkrijgen zijn, en voor wie dat wil is broeder Adri bereid uw boek van een handtekening of opdracht te voorzien.   

Plaats:   abdijwinkel, Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen  
Datum:  zaterdag 3 februari 2018  
Tijd:  14.00 – 16.00 uur  
Kosten:  € 10,- voor de deelname aan deze middag     aanmelden

Iedereen van harte welkom!  

'Kom en zie' weekend december 2017

Gepubliceerd op: 12-10-2017

"KOM EN ZIE" WEEKEND

15 - 17 december 2017 

“Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en  

zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Mt 2,2

Wie? 

Voor mannen die de roep van hun hart willen volgen en het pad van het monniksleven willen verkennen.

Waarom? 

Om een leven te leren kennen :

· in vriendschap met Jezus

· waarin je broederlijk samen bidt en werkt

· in eenvoud alles samen delend

· in solidariteit met de wereld

· vol respect voor mens en milieu

Waartoe? 

Deze dagen willen je helpen om onder leiding van de Geest zicht te krijgen op je levensweg.

Wanneer? 

15 - 17 december - 2017

Aankomst : vrijdag - 15 december tussen 15:00 – 17:00u

Vertrek: zondag - 17 december 15:00u

Waar?  

Je verblijft in het gastenhuis van de Abdij, maar je deelt het leven van meer nabij.

Aanmelding?  

Aanmelden voor 10 december 2017 met Broeder Beda via email: abdijroeping@gmail.com

Je wordt verzocht je naam en adres op te geven, en je leeftijd, studie/beroep te vermelden.

Nieuwe allerzielenkaarsen in de abdijwinkel

Gepubliceerd op: 29-09-2017

Op 2 november, Allerzielen, gedenkt en bidt onze kerk voor allen die gestorven zijn, dat zij mogen opgaan in het licht van de Komende.

Voor de allerzielenkaarsen zijn twee bijzondere symbolieken ontworpen door broeders van onze abdij.

Meer informatie vindt u op de pagina Gelegenheidskaarsen van de Abdijwinkel

Lezing Kick Bras in Abdij van Egmond op 28 oktober

Gepubliceerd op: 15-08-2017

Dr. Kick Bras houdt op zaterdag 28 oktober van half drie tot vier uur een lezing met nagesprek in de Egbertzaal van de abdijwinkel van de Abdij van Egmond over zijn nieuwste boek ‘Oog in oog’. Voor meer informatie of aanmelden klik hier

Klooster! een glossy over het religieuze leven

Gepubliceerd op: 18-05-2017


Klooster!

Dat is de titel van een glossy over het religieuze leven in de breedste zin van het woord. En deze glossy is in die zin een primeur. Niet eerder is de volle breedte van het actieve en contemplatieve leven van religieuzen in Nederland zo over het voetlicht gebracht in een glossy van maar liefst 148 pagina’s.

Van Nijmegen tot Vaals, van Amsterdam tot Heeswijk-Dinther, van Wittem tot Berkel-Enschot, van Egmond tot Sint Agatha. Al deze plekken hebben hun eigen cover. En dat is ook een primeur want niet eerder telde een glossy in Nederland elf verschillende covers. Deze glossy verschijnt als opmaat van de open kloosterdagen op 10 en 11 juni. Dan bieden bijna 40 kloosters in Nederland een unieke kans om het religieuze leven nader te leren kennen.

Dat laatste is ook de bedoeling van deze glossy. De inhoud is er op gericht om als lezer even in de wereld van het klooster te vertoeven en op adem te komen in een leven van stilte, aandacht, gastvrijheid, barmhartigheid, naastenliefde en tijdloosheid.

Deze glossy wil de lezer het gevoel geven even buiten de hectische tijd te verkeren en reikt daar ook veel handvatten voor aan. Zo zijn er inspirerende verhalen van abten en abdissen, zo komen er tal van levenswijsheden voorbij, zo is er een ABC van het kloosterleven, zo vertellen actieve religieuzen over hun dienst aan de naaste, zo zijn er ook concrete voorbeelden van praktische zaken die iedereen buiten het klooster ook kan doen. En tussen al deze verhalen door komen ook bekende Nederlanders als Herman Finkers, Bas Haring, Annemiek Schrijver, Jan Marijnissen en Elsbeth Gruteke aan het woord. Maar meer dan het woord is deze glossy een fascinerende reis langs beelden van een leven waar iedereen soms naar verlangt.


Jubileumexpositie 'Hallem onder de rook van de Abdij'

Gepubliceerd op: 12-05-2017

Kunstgenootschap Hallem viert in 2017 haar jubileumjaar (1992-2017) met een expositie bij de Abdij van Egmond.
Van 1 juni tot 24 juni zijn de werken van de kunstenaars elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur te zien in de expositieruimte naast de Abdijwinkel.

Op 1 juni opende schrijver Tommy Wieringa de expositie.

Over Hallem
De naam Hallem verwijst naar de historische achtergrond van Egmond-Binnen. In 1992 wordt deze historische naam door drie Egmonders aan de vergetelheid onttrokken. Met deze naam willen ze hun verbondenheid met het dorp en haar geschiedenis benadrukken.

Deze drie schilders - Jos Apeldoorn, Huug Zentveld en Erik Baart, willen door onderlinge samenwerking en stimulans hun krachten bundelen en samen naar buiten treden onder de naam Schildersgenootschap Hallem.  

Dit resulteert in een lange reeks tentoonstellingen in tal van Noord-Hollandse plaatsen, waaronder deelname aan de kunst10daagse van Bergen, maar ook op Schouwen-Duiveland (Zeeland), en verschillende vernissages in België.

Staat hun werk in aanvang onder invloed van de Bergense School en het Expressionisme in het algemeen, gaandeweg ontwikkelt ieder zijn eigen stijl waarbij de figuratie nooit helemaal verloren gaat.
Wie dicht bij zee woont, met duinen en polder binnen handbereik, een vlak landschap dat zich gemakkelijk per fiets laat doorkruisen en een mensrijk gebied, heeft de inspiratie voor het grijpen. Mens en landschap zijn dan ook de componenten die men terugvindt in het werk van deze Egmondse kunstenaars.

In de loop van de tijd worden verwante paden betreden - beeldhouwwerk in hout van Jos Apeldoorn, waaronder ook de maquette van de oude Abdij in het Abdijmuseum. Gipsen beelden van Huug Zentveld, en (kunst)geschiedenis door Erik Baart - waardoor het gezicht van Hallem langzaam verandert. 

Van 15 juli tot 4 augustus exposeert Hallem dagelijks van 13.00 tot 16.00 uur in de Bonifaciuskerk in Medemblik . Voor meer informatie, kijk op:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl


Onze nieuwe koers: terug naar meer stilte

Gepubliceerd op: 24-03-2017

Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de Abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden. Dit brengt met zich mee dat we de openingstijden van de winkel en het museum wijzigen en het restaurant sluiten. 


met ingang van 3 april 2017:

Gewijzigde openingstijden winkel en museum:

Dinsdag t/m zaterdag: geopend van 12:00 tot 16:30 uur

Abdijrestaurant gesloten.


Terug naar meer stilte met dierbare ontmoetingen

Wat komen mensen zoeken bij de abdij? Minstens drie waarden: stilte, inspiratie, gebed. Dat de Abdij een plek is die verbindt met de oude geschiedenis van Holland spreekt ook erg aan. Het museum, maar ook de omgeving maken dat tastbaar. Natuur, cultuur en religie vullen elkaar aan.

Waar elders veel kloosters bij gebrek aan roepingen sluiten, mag onze abdijgemeenschap zich verheugen over aanwas. Het noviciaat telt momenteel weer een groep nieuwe jonge broeders. Die verjonging maakt het mogelijk om de kaarsenmakerij en winkel beter bij het kloosterleven te laten aansluiten. De kaarsenmakerij en de winkel zullen weer worden geleid door een broeder. Abdij, winkel en kaarsenmakerij komen meer in elkaars verlengde te liggen en daarmee komt de Abdij (meer dan voorheen) terug bij haar waarden.

Wij blijven zo mogelijkheden scheppen voor dierbare ontmoetingen met broeders die aanwezig zijn. De positieve ontwikkelingen in de Abdij bieden een basis voor het vertrouwen om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe wegen om het geloof en de waarden van het contemplatieve leven te delen, om te werken aan een nieuwe balans tussen ontmoeting en stilte. Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden.

En u kunt natuurlijk bij ons terecht voor een uitgebreid assortiment aan kaarsen, boeken en religieuze producten.

Rondleidingen en ons actuele cursusaanbod

De inlooprondleidingen vinden iedere zaterdag plaats om 14:00 uur. Ons actuele cursusaanbod vindt u op onze website onder bezinningsaanbod.

Lezing Anselm Grün op 23 juli in de Abdijkerk

Gepubliceerd op: 05-01-2017

Op 23 juli aanstaande geeft Anselm Grün een lezing in de Abdijkerk.

Anselm Grün werd in 1945 geboren in een gezin met zeven kinderen. Op zijn 19e trad hij in als monnik. In 1978 begon hij met schrijven, naast zijn functie als kellenaar. Dat resulteerde in meer dan 150 boeken, die inmiddels bijna dertig talen zijn vertaald.

U kunt zich hier aanmelden voor de lezing.

Rondleidingen op zaterdag

Gepubliceerd op: 23-09-2016

Vanaf 1 oktober kunt u weer elke zaterdag meelopen tijdens een rondleiding bij de Abdij van Egmond.

De rondleiding start om 13.30 uur, en kost € 5,- p.p.

Wilt u op een andere dag een rondleiding volgen? Dat kan voor groepen vanaf 10 personen. Belt u voor de mogelijkheden naar: 072 5062786.

We zien uit naar uw komst!

Kloostergids van Jan-Willem Wits bij uitgeverij KOK

Gepubliceerd op: 01-12-2015

In Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek vind u toegankelijk geschreven informatie over kloosters en kloosterordes. Hoe word je monnik? Hoe vroeg word je gewekt? Auteur Jan-Willem Wits geeft antwoord op zulke praktische vragen. Deze handige informatiegids voor kloostergangers geeft een beschrijving van het kloosterleven. Wat kun je verwachten wat betreft leefritme, de dagindeling, de regels en de gebruiken in kloosters? Van de belangrijkste kloosters vind u korte monografieën, aangevuld met interviews. Dit boekje is verkrijgbaar in onze abdijwinkel.

Abdij van Egmond op Radio Maria

Gepubliceerd op: 30-11-2015

Elk weekend van de even weken op zaterdag en zondag ochtenddienst om 7.00 uur, de avonddienst om 17.00 uur en de eucharistieviering op zaterdag om 9.30 uur. In de zomer bovendien 3 keer op zondag de eucharistieviering om 9.30 uur te weten: zondag 1 juni, zondag 13 juli en zondag 24 augustus. Meer informatie op de website van Radio Maria

Monnik van Egmond worden?

Gepubliceerd op: 01-11-2015

Broeder Beda heeft een nieuwe website ontworpen over roeping en geroepen worden met informatie over een leven als broeder in onze abdij.  In de linkerkolom op deze pagina kunt u op 'roeping' klikken om de site te bezoeken of klik hier.