Nieuws uit de Abdijtuin

De tuinploeg heeft het afgelopen seizoen ondanks Corona niet binnen hoeven zitten. Verdeeld in kleine groepjes is het gelukt om het noodzakelijk onderhoud te blijven doen en ook om een nieuw plan te maken: een nieuwe inrichting van de parkweide!

Langs het voetpad van de Kaarsenmakerij naar de Abdij is een lange strook die de afgelopen jaren diverse bestemmingen heeft gehad. Om voor dit stuk een meer geïntegreerde bestemming te creëren heeft de tuinploeg een plan gemaakt. De kern van het plan is een brede bloemrijke strook voor inheemse bloemen en bijen. Om dit te integreren is er nagedacht over de overgang van grasland naar de bloemen en vanuit de bloemen naar de bosrand en bos zelf.

Op de foto is de eerste fase goed te zien: het weghalen van alle begroeiing. Komende tijd blijft de bodem als een “vals zaaibed”. Door het leeg te houden verarmt de bodem. Hierdoor groeien lokale planten makkelijker en zullen zo makkelijker de lokale insecten aantrekken. Het plan heeft drie onderdelen:

Bloemrijke bermen: De stroken van het grasveld aan weerszijden van het tegelpad worden omgevormd tot een kruiden-/ bloemenrijke berm met eenjarige, tweejarige en vaste planten. Deze inheemse planten bevorderen de leefwereld van insecten.

Bosrand: De groene rand rondom de grasweide krijgt komende jaren een geleidelijke overgang naar de omringende bomen. Hierdoor ontstaat een zoom-, mantel- en bosrand met inheemse beplanting. Deze opbouw biedt een gevarieerd aanbod voor vogels en kleine dieren om te nestelen, foerageren en/of te schuilen.

Stinzenbos: Onder grote bomen en struiken wordt een variëteit van stinzenflora geplant, zoals sneeuwklokje, daslook, bonte krokus, sneeuwroem en boshyacint

We kunnen het plan zien als een “Ode aan Broeder Frans”, want het omvat een versterking van de ecologische waarden van de parkweide, zodat een vruchtbare biotoop ontstaat voor vlinders en wilde bijen. Ook biedt het plan recreatie- en meditatiemogelijkheden. In dit besloten gebied ontstaat zo een interessante rondwandeling voor de Communiteit. Inmiddels heeft de tuingroep tegen de muur van de Sacristie al een zitbankje geplaatst, dat gemaakt is van een Sequoia uit eigen tuin. Moment van verstilling….

Landschap Noord-Holland heeft ons plan “beloond” met een ruime tegemoetkoming in de kosten. Het werk wordt gedaan door de tuingroep, gedurende het hele jaar 2021. De broeders en Tuinploeg zijn heel blij met deze toekenning. Mocht u de tuinploeg willen versterken dan kan natuurlijk! Kijk op http://www.abdijtuinegmond.nl voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden