Roeping

Na een eerste kennismakingsperiode kunnen nieuwe leerlingen worden aangenomen. Er volgt een vormingstijd die minimaal een jaar en maximaal twee jaar duurt. Als zij geschikt worden bevonden en ook zelfstandig authentiek inhoud kunnen geven aan het monastieke leven, kunnen zij worden toegelaten tot de tijdelijke professie. Zij leggen dan voor drie jaar geloften af. Dit zijn de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid, stabiliteit en persoonlijke bezitloosheid. Als deze monastieke levensvorm voor hen levensvatbaar blijkt, dan mogen zij geloften doen voor het leven; zij worden dan permanent in de monnikengemeenschap opgenomen.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden