Project levende aarde

De woorden humus, homo (mens), humaniteit en humilitas (nederigheid) hebben allen dezelfde wortel die letterlijk ‚laag bij de grond betekent’. Het loont de moeite daar een ogenblik bij stil te staan. De mens is uit de aarde genomen, hij leeft van de aarde, hij bestaat bij gratie van een goed beheer van de aarde

– broeder Thijs –

Het monastieke leven kent een lange en rijke traditie op deze aarde. Dat is te danken aan het feit dat de monniken in de loop der eeuwen steeds weer met een luisterend oor gezocht hebben om het oude ideaal, om met elkaar de aarde in vrede te bewonen, weer concreet vorm te geven. Een van de elementen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld, is het in cultuur brengen van het land. Denk aan het bewoonbaar maken van het land door dijken, inpolderen, etc en ontwikkeling van de agrarische sector.

Ook in deze 21e eeuw willen de monniken nadenken over en vormgeven aan de ontwikkeling van het land. In de huidige context van het klimaat en de macht van geld heeft broeder Thijs gehoor gegeven aan het oude Bendedictijnse principe van Ora et Labora (bidden en werken). Samen met de leden van de tuinwerkgroep is hij het project levende aarde begonnen.

Dit project is uiteindelijk een ecologische handreiking geworden voor de abdijtuin. Hierbij zijn de losse elementen (zoals bos, weide, park, moestuin) in deze tuin meer geintegreerd om zo kringlopen en biodiversiteit te bevorderen. Ook is er ruimte gemaakt om volgens ecologische principes zelf in voedsel te voorzien.

De abdij is hiermee niet een biologisch tuinbouw bedrijf geworden. Maar wel een plek waar we met z’ n allen kunnen proberen en proeven van een nieuwe manier van beheer en samenwerking met de aarde, een levendige aarde dus. U kunt hier de PDF-versie van deze handreiking downloaden.

Uiteraard kunt u ook een kijkje komen nemen, of meedoen met een workshop, inspiratie opdoen bij een lezing of even stil worden op een bankje tussen de bomen.

download hier het visiedocument Levende aarde  –  Terra Vivae (PDF)

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden