Geschiedenis

In de eerste helft van de 8e eeuw komt Sint Adelbert ,een van de Metgezellen van de Heilige Willibrord, als zielzorger in deze regio aan. De overlevering verhaalt ons dat deze Adelbert een Engelse koningszoon was die afstand deed van al zijn rechten en als missionaris de oversteek waagt. Hij sluit vriendschap met Eggo en wordt na zijn dood begraven in de kleine kapel die hij gesticht heeft.
8e eeuw
In de eerste helft van de 10e eeuw laat de Graaf van Holland een klooster bouwen waar hij zusters voor het heil van zijn familie laat bidden. Het gebeente van Sint Adelbert wordt in 922 opgegraven en naar het kleine houten klooster overgebracht. Uit het graf van Adelbert welt een geneeskrachtige bron op. De zusters maken in 950 plaats voor monniken.
10e eeuw
In de 11e eeuw bijna een halve eeuw bestuurd door Abt Steven de eerbiedwaardige gedurende zijn abatiaat groeit de bibliotheek fors. Mede door een schenking van de zalige Egbert van Trier kennen de bibliotheek en het scriptorium ruim 80 boeken, een hele kostbaarheid in die dagen. De abdij functioneerde in deze tijd ook als grafelijke kanselarij.
11e eeuw
De 12e eeuw kent een periode van voorspoed en bloei. De eerste Romaanse kerk wordt vervangen door een nieuwe grotere kerk. Het initiatief hiervoor wordt genomen door Gravin Petronilla, de regentes voor de nog jonge graaf Dirk VI. De oude kerk was te klein geworden door de vele begravingen die er plaatsvonden. Om de schenking van deze nieuwe kerk te gedenken werd er een timpaan gemaakt en tussen beide torens in de gevel geplaatst. Dit beeldhouwwerk is nu te zien in het Rijksmuseum.
12e eeuw
De 13e en 14e eeuw kent voor de oude abdij grote bloei en emancipatie. De abdij wordt in deze periode fors uitgebreid en de communiteit verwerft vele nieuwe boeken. Er zijn in deze periode enkele geschilpunten met de heren van Egmond over de voogdij van de abdij. Deze zaak werd hoog uitgespeeld zelfs tot Rome aan toe.
13/14e eeuw
Gedurende de hele 15e eeuw hebben de abten en Voogden van het klooster pogingen ondernomen om het klooster te hervormen; men verlangde een strikte tucht met name een hernieuwde beleving van de door Benedictus voorgeschreven armoede beleving; de monniken mogen niets in persoonlijk eigendom hebben; zij hebben gemeenschappelijk ( RB 33)
15e eeuw
In de 16e eeuw is er dan de langverwachte hervorming. De abdij kent in de eerste helft van deze eeuw een grote bloei. Abt Meinard Man laat veel restauratie-werk verrichten aan de abdij en de kerk. In 1561 wordt de abdij echter als Tafelgoed (persoonlijke bron van inkomen) van de pasbenoemde Bisschop van Haarlem die tevens Abt van Egmond werd. In 1573 wordt de abdij verwoest en blijft eeuwenlang als ruïne verweesd in het landschap achter. Pas in de 19e eeuw worden de ruïnes opgeruimd door de toenmalige heer van Egmond.
16e eeuw
In de 19e eeuw worden er plannen gemaakt om de Abdij in haar oude luister te herstellen. In het begin stuit dit op felle tegenstand van verschillende kanten. In het geheim worden de oude abdijgronden opgekocht waaronder de Sint-Adelbertusakker even buiten het dorp.
19e eeuw
In 1933 wordt er vanuit de Abdij van Oosterhout een begin gemaakt met de herbouw van de Regale Abdij van Egmond. In 1935 komen de eerste broeders en paters aan vanuit Oosterhout en na een stilte van eeuwen is er opnieuw sprake van monastiek leven in Egmond. Van 1942 tot 1945 is het klooster gevorderd door de Duitse Wehrmacht, een broeder en twee paters blijven achter. De jaren 50 zijn een tijd van bouwen en groei. Het grote huis en de kerk worden gebouwd en de gemeenschap groeit uit tot ruim 40 personen.
20e eeuw
In 2010 heeft onze abdij een grote renovatie en restauratie gekend. Kleine cellen werden samengevoegd, gastenkamers bijgebouwd en de kerk verkleind en het mausoleum voor de Graven van Holland ingericht. U vindt hier nu een levendige abdij met een vitale communiteit en een constante stroom van rustzoekers, godzoekers en gasten.
Huidige tijd

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden