Oblaat worden

Wie zijn de oblaten?

Wie een bezoek brengt aan de Abdij kan worden geraakt door de toewijding waarmee de monniken zes maal per dag samenkomen om de psalmen te bidden en eucharistie te vieren, door de sfeer en de stilte van de plek, of de schoonheid van de gebouwen. Zonder meteen monnik te kunnen of willen worden. Omdat je getrouwd bent, of je steentje bijdraagt aan de maatschappij,of om andere redenen. En toch zou je die geraaktheid een zekere vorm willen geven.

De benedictijnse traditie kent hiertoe de mogelijkheid van de oblatuur. Een oblaat is een gedoopt christen die zich heeft aangeboden aan God en die zich via een belofte heeft verbonden om te leven volgens de Regel van Benedictus.

Mannen èn vrouwen, van elke christelijke achtergrond, kunnen oblaat worden, maar zij verbinden zich wel aan een specifieke abdij, in dit geval dus de St.-Adelbertabdij.
Oblaten zoeken hun leven als gedoopt christen te beleven en te voeden vanuit de liturgie en de benedictijnse spiritualiteit, met waarden als lezing en gebed, stilte, eenzaamheid en gemeenschap, gastvrijheid, en schoonheid. Zij willen trouw zijn aan de wereld, hun plaats in de samenleving in volle verantwoordelijkheid vervullen, maar ook uitdragen dat het goed is dat er kloosters zijn – als inspirerende en bemoedigende bakens in het leven.

Benedictus spreekt in zijn Regel over het klooster als ‘een oefenschool voor de dienst van de Heer’. De oblaat leert er de liefde voor de liturgie, ziet het gemeenschapsleven voorgeleefd met aandacht voor gebed en lezing, en leert zich openstellen om werkelijk te luisteren. Monniken en oblaten delen eenzelfde doel: ze zoeken God te ontmoeten.

Als je inderdaad oblaat zou willen worden kun je je – na een eerste verkennend gesprek met de oblatenvader – als belangstellende aanmelden.
Het traject tot oblaat van de St.-Adelbertabdij kent (naar analogie van de weg van de monniken) drie stadia: belangstellende, kandidaat-oblaat en oblaat. In dit traject wordt een vormingscursus gegeven van in totaal 5 weekends: een introductieweekend en 4 vormingsweekends. Het bijwonen daarvan is verplicht gesteld. Verblijf in het gastenhuis maakt een vanzelfsprekend onderdeel ervan uit. Je kunt daarnaast ook een beroep doen op de oblatenvader of een van de andere monniken voor geestelijke begeleiding.
Na het volgen van deze vorming word je de vraag voorgelegd of je daadwerkelijk oblaat wilt worden. Je legt dan te midden van de kloostergemeenschap de plechtige belofte af om “onder leiding van het Evangelie en in de geest van de Heilige Benedictus” je weg in de wereld te gaan.

Hoe je als oblaat je oblatuur vorm wilt geven is een persoonlijke keuze. Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor gebed, bijvoorbeeld door elke dag (een deel van) het getijden-gebed te bidden. Een ander pijler van benedictijns leven is de Lectio Divina, een niet-doelgerichte meditatieve manier van lezen van de Bijbel of een ander geestelijk boek. Verder het zoeken van stilte, om God te ontmoeten. Maar ook: je werkzaamheden met aandacht verrichten, om zo bij te dragen aan Gods schepping. En: het beleven van verbondenheid met andere oblaten, zoals ook voor de monniken het gemeenschapsleven een belangrijke pijler van hun leven is. Het laatste maar niet het minste aspect van benedictijns leven is gastvrijheid, vorm gegeven op een manier die past in je dagelijks leven. Alles in verbondenheid met de monniken in de Abdij. Een verbondenheid die ook ervaren kan worden door zo af en toe in de Abdij te gast te zijn, of de gebedsdiensten mee te vieren. Of eventueel vrijwilligerswerk te doen in en voor de Abdij.

De oblatengroep van de St.-Adelbertabdij bestaat sinds 1937 en telt zo’n 75 meer of minder actieve leden, en een groep kandidaten en belangstellenden ‘op weg naar de oblatuur’. Er is een oblatenraad, die de belangen van de oblaten behartigt, tweemaal per jaar (in mei en in oktober) de oblatenzondag en eenmaal per jaar (in augustus) een weekend organiseert. Tijdens deze dagen wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s rond spiritualiteit, maar er is ook tijd en aandacht voor onderlinge ontmoeting.

 

Tweemaal per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven.
Voor informatie kan men terecht bij de secretaris van de oblatenraad.

Via: secretaris@egmond-oblaten.nl 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden