Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Welkom bij de Benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen.


Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan duizend jaar een gemeenschap van Benedictijnse monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken ervan getuigt hoe goed een leven met God is.

Benedictijnse monniken vormen een contemplatieve gemeenschap. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook daarvanuit naar buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft.

De missie krijgt gestalte in: - De gebedsdiensten en de dagelijkse eucharistie - ontvangst van gasten in het gastenhuis - Cursussen en lezingen - Het Benedictijns Tijdschrift - Concerten - Boeken  - Religieuze artikelen, te koop in de Abdijwinkel. 

Klikt u hier voor meer informatie over de Abdijwinkel en het museum.
Voor informatie over het Bezinningsaanbod klikt  u hier.

Abdijgemeenschap
De Sint-Adelbertabdij is een rooms-katholieke leefgemeenschap van mannen, jong van geest, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken te realiseren. Zij betrachten dit in een leven van broederlijke liefde, een leven dat gericht is op gebed en onderlinge dienstbaarheid. 

Klooster!

Een glossy over het religieuze leven verschijnt op 20 mei.
In Egmond presenteert Leo Fijen deze bijzondere glossy.  U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn op zaterdag 20 mei om 11.00 uur in de Abdijwinkel. 

Onze nieuwe koers: terug naar meer stilte

Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de Abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden. Dit brengt met zich mee dat we de openingstijden van de winkel en het museum wijzigen en het restaurant sluiten.

Met ingang van 3 april 2017: 
Gewijzigde openingstijden winkel en museum:
Dinsdag t/m zaterdag: geopend van 12:00 tot 16:30 uur  
Abdijrestaurant gesloten. 

Terug naar meer stilte met dierbare ontmoetingen
Wat komen mensen zoeken bij de abdij? Minstens drie waarden: stilte, inspiratie, gebed. Dat de Abdij een plek is die verbindt met de oude geschiedenis van Holland spreekt ook erg aan. Het museum, maar ook de omgeving maken dat tastbaar. Natuur, cultuur en religie vullen elkaar aan.

Waar elders veel kloosters bij gebrek aan roepingen sluiten, mag onze abdijgemeenschap zich verheugen over aanwas. Het noviciaat telt momenteel weer een groep nieuwe jonge broeders. Die verjonging maakt het mogelijk om de kaarsenmakerij en winkel beter bij het kloosterleven te laten aansluiten. De kaarsenmakerij en de winkel zullen weer worden geleid door een broeder. Abdij, winkel en kaarsenmakerij komen meer in elkaars verlengde te liggen en daarmee komt de Abdij (meer dan voorheen) terug bij haar waarden.

Wij blijven zo mogelijkheden scheppen voor dierbare ontmoetingen met broeders die aanwezig zijn. De positieve ontwikkelingen in de Abdij bieden een basis voor het vertrouwen om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe wegen om het geloof en de waarden van het contemplatieve leven te delen, om te werken aan een nieuwe balans tussen ontmoeting en stilte. Stilte en spiritualiteit worden het hoofdaanbod van de gastvrijheid die de abdij de komende tijd aan haar bezoekers wil bieden.

En u kunt natuurlijk bij ons terecht voor een uitgebreid assortiment aan kaarsen, boeken en religieuze producten.

Rondleidingen en ons actuele cursusaanbod
De inlooprondleidingen vinden iedere zaterdag plaats om 14:00 uur. Ons actuele cursusaanbod vindt u op onze website onder bezinningsaanbod.