Nieuws

Gemeenschap

De afgelopen maand hebben wij de preses van onze congregatie op bezoek gehad, Maksymilian Nawara, die samen met zuster Hannah Quakebeke, de visitatie van onze gemeenschap verrichtte. Dat is een vierjaarlijks terugkerend gebeuren waarbij alle broeders een persoonlijk gesprek hebben met de visitatoren over het wel en wee van de gemeenschap en over alles wat ze ter sprake willen brengen.  Je zou het een soort functioneringsgesprek kunnen noemen in het licht van het evangelie en de regel van Benedictus. Dat is een kostbaar geschenk en dat danken we aan het feit dat we zijn opgenomen in een groter geheel. Ons wordt uit de grote familie van Benedictus hulp geboden om met nieuwe ogen en nieuw elan voort te gaan op de weg van het evangelie. Want daar gaat het om, stimuleren en bemoedigen en zo nodig corrigeren om de roeping van de gemeenschap tot uitbloei te laten komen. Die samenspraak was voor onze gemeenschap een sterk moment van samen op weg zijn. Het had iets van de tocht van de Emmaüsgangers, want ons leven werd gelezen en herlezen in het licht van Pasen en dat geeft toekomst, wat er ook kome. Het was bovendien een bijzondere vorm van het synodaal proces en eens te meer mochten wij meemaken hoe dat vruchten kan dragen. Die ervaring wens ik allen toe die zich in de kerk engageren in het synodaal proces in klein en groot verband.

Afgelopen maand kwam ook met de nodige vertraging de herinrichting van de kapittelzaal tot kerkruimte tot stand. Ook bij ons is de energierekening fors omhoog gegaan en dat vraagt om creatieve oplossingen. De grote kerk is geen zuinige energie verbruiker, dus hebben wij besloten om een winterkapel in te richten en zaterdag 29 april werd zij in gebruik genomen bij de afsluiting van de visitatie. Het is een prachtige kapel geworden waarbij een bijzonder dank toekomt aan een groep van onze vrijwilligers die de uren niet hebben geteld om met vaardige hand en ambacht er iets moois van te maken. Ook dat was een vorm van synodaal proces, want samen is er heel wat overlegd en gepuzzeld om tot het harmonische resultaat te komen. Ook dat verdient navolging.

Broeder Erik

Het was op 30 april precies een jaar geleden dat onze geliefde broeder Erik overleed. Zijn gemis is nog dagelijks voelbaar in de communiteit en in de abdijwinkel waar hij zeer goed werk heeft gedaan. Natuurlijk is ook bij zijn familie het gemis groot.  Als je geliefde broer in het klooster leeft en daar gaat sterven, hoe kun je dan als zus hem nabij zijn? Wat kan en mag je als familie doen om je naaste in het klooster te verzorgen? Hier het bijzondere verhaal van Ellen Tiggeler, die haar broer Erik in de Adelbertabdij te Egmond-Binnen mocht verzorgen. Het artikel verscheen eerder in het blad Klooster!
Lees hier Mijn broer Erik
Met een reflectie van geestelijk verzorger Marinus van den Berg

De tranen van Adelbert

Zoals iedereen wel weet wordt jaarlijks in Alkmaar op 8 oktober de bevrijding van de Spaanse overheersers gevierd. Alkmaar was de eerste stad die een belegering van de Spanjaarden wist te doorstaan, vandaar ook de spreuk “Bij Alkmaar begint de victorie”.

Omdat deze gebeurtenis in het jaar 1573 plaats vond, wordt dit jaar op grootse wijze het 450-jarige jubileum gevierd. Wat echter bijna niemand weet, is dat de overwinning op de Spanjaarden plaats heeft kunnen vinden dankzij de verwoesting van de Abdij van Egmond.

Om de stad Alkmaar te verstevigen en om robuuste verdedigingswerken op te zetten, hebben de Geuzen onder leiding van Diederik van Sonoy, gouverneur van het Noorderkwartier, in de periode vanaf 24 mei 1573 zoveel mogelijk materialen uit de Abdij meegenomen en daar, naast de versterking van de stadswallen, bijvoorbeeld de Kennemer stadspoort mee gebouwd.

Daarnaast gaat het verhaal dat de geuzen ook onder meer de bierketels uit de Abdij hebben meegenomen en deze hebben omgesmolten tot kogels om daarmee de vijand te verjagen. Ook wilde men voorkomen dat de Abdij een uitvalsbasis voor de Spanjaarden zou worden.
Uiteindelijk is de Abdij op 7 juni 1573, na alle sloopwerkzaamheden, in een ruïne veranderd.

In samenwerking met de Abdij van Egmond, heeft Brouwerij Egmond besloten aandacht aan deze gebeurtenissen te schenken en met een speciaal, eenmalig jubileumbier te komen ter herinnering aan de stelselmatige en geplande verwoesting van de Abdij van Egmond in 1573.
Op vrijdagmiddag 2 juni 2023 om 15:00 uur wordt het bier “De Tranen van Adelbert”, met als ondertitel “Alkmaar juicht, Egmond schreit” gelanceerd.

Na een welkom door vader-abt Thijs Ketelaars, een toespraak van de burgemeester van Bergen, Lars Voskuil, en een toespraak van de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, wordt het eerste biertje geschonken door oud-abt Gerard Mathijsen, zoon van een bierbrouwer. Hij bedacht de titel van het bier en biedt de eerste “Tranen” aan de burgemeesters van Alkmaar en Bergen en natuurlijk de huidige abt, Thijs Ketelaars.
De locatie is de parkeerplaats voor de Benedictushof, bij de Abdij in Egmond-Binnen.

Nieuw bezinningsaanbod

Ook voor de tweede helft van het jaar hebben we weer een aantal mooie retraites en activiteiten op het programma staan. Zo is er in oktober, na een succesvolle pilot in april, weer een workshop met het thema Ontmoeting. Ditmaal is het een vijfdaags verblijf onder leiding van José Sueters en broeder Johannes. Ook in oktober van dit jaar kunt u weer iconen komen schilderen in de inmiddels traditionele Icoonschilderweek.
Als u meer de stille openheid zoekt, is wellicht de Stilteretraite in november iets voor u.

Op de kortere termijn kunt u op zondag 21 mei komen genieten van een contemplatief concert in onze sfeervolle Buurkerk. Literatuur en muziek komen samen met het Grensland Trio. Of kom Barnard liederen zingen op het symposium ‘overvloedig leven diep in de woestijn’ op 17 juni.

Elke laatste vrijdag van de maand, ook in de zomer, zijn er twee bijzondere activiteiten: de Stiltewandeling door de duinen vanuit de abdij en de Open meditatie met de broeders in de abdijkerk. Wellicht is er iets voor u bij: van harte welkom!

Kom & Zie! 9 -11 Juni 2023

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Van 9 tot 11 juni 2023 geven we jou de kans om een weekend lang met ons mee te leven in onze abdij te Egmond.

Je treft bij ons een gemeenschap van monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee.  Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen. Deze dagen willen wij samen met jou op zoek gaan of we in de toekomst samen het evangelie vorm kunnen geven. We leiden je graag rond om alle aspecten van ons leven van binnenuit te leren kennen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen.

Jij bent onze gast en in alles is voorzien, je hoeft dus alleen maar jouw tandenborstel en je ziel mee te nemen. De ontvangst is vrijdag 9 juni tussen 15:00 uur en 16.30 uur. Het vertrek is zondag 11 juni om 15.00 uur.  Meld je aan via telefoon 072 5061415 0f mail naar: info@abdijvanegmond.nl .

(download hier de poster om in je parochie of gemeenschap op te hangen!!!)

Sint-Adelbertabdij
Abdijlaan 26 1935 BH
Egmond-Binnen

Nieuws uit de boekwinkel

Het begrip ‘tijd’  heeft al eeuwen lang de aandacht en niet alleen van filosofen. Wat is tijd en waarom wordt er zoveel over geschreven? ‘Wat is tijd dan? Augustinus schrijft er al over: “Zolang niemand het me vraagt, weet ik het wel. Maar als ik op deze vraag antwoord moet geven, weet ik het niet meer. Toch durf ik te zeggen dat er geen verleden tijd zou zijn, als niets voorbijging, en dat er geen toekomstige tijd zou zijn als er niets naar ons toe kwam, en dat er geen tegenwoordige tijd was als er niets was” (Belijdenissen xi,17).

Voor Joke Hermsen kennen we de meetbare tijd, chronos,  maar zijn we de Kairos, de god van het geschikte ogenblik vergeten. Het boek ‘Kairos ‘dat ze hierover schreef is aan de twaalfde druk toe en wordt nog steeds veel gelezen.

€ 16,50 

Paul van Tongeren heeft het in zijn nieuwste boek ‘Identi-tijd’ over de tijd zoals Kierkegaard ernaar keek. We belichamen het verstrijken van de tijd, sommige onder ons leven in het verleden, andere weer in de toekomst. We zijn niet in het nu aanwezig. Hoe is dat nu in onze tijd?

€ 16,99

Koen Haegens heeft het in zijn boek ‘Op zoek naar de verstrooide tijd’ over de mens die zijn tijd verdoet door de opkomst van de ‘haastmaatschappij’. We lopen harder, praten sneller, slapen korter. We smijten met uren of het niet op kan, swipend, scrollend en bingwatchend. Kan dat nog anders? Kunnen we weer leren de tijd te nemen en te rekken?

€ 20,99

Jan Kleij onderzoekt  in  ‘Tijd en kwetsbaarheid’ de visie van de filosoof Levinas. Naast  al het lijden maakt tijd ook het schone,  vreugde, affectie en bovenal ethiek mogelijk.  Hij laat zien dat de mens tijd is; wij zijn gemaakt van tijd en die geeft het leven waarde, Wees blij dat het leven tijd(elijk) is.
Dit boek is voor het eerst uitgeven in 2006 en wordt steeds herdrukt.

€ 29,90

De boeken zijn verkrijgbaar in onze boekwinkel. En uiteraard ook de boeken van Augustinus

De nieuwe aanwinsten van de maand april vindt u hier.

Column

V O G E L H U I S J E

In de winkel verkopen wij o.a. onze eigen kaarsen, bieren, kazen, mosterd, honing en jam. Maar niet alleen dat, ook een insectenhotel of een vogelhuisje en alles handgemaakt. Bovendien vind ik zelf dat onze ‘vogelhuisjes ’ meer lijken op een ‘vogelvilla’. Van binnen heerlijk ruim, de muren wit en het dak rood. Wat een luxe!

Ik moest daaraan denken toen ik begin maart vanuit mijn slaapkamerraam ontdekte dat twee eksters bezig waren met het bouwen van een nest. Eigenlijk ben ik geen fan van deze vogels want ze gedragen zich nogal agressief tegenover soortgenoten. Hun manier van ‘praten’ met elkaar klinkt ook niet echt gezellig. Net alsof ze steeds ruzie hebben. Toch vond ik het interessant om te zien dat er hard gewerkt werd. Dikwijls werden er door manlief grote takken ingevlogen. Volgens mij kreeg hij dan commentaar: “Kon je niet iets kleiners vinden?”

Want wat een gedoe om zo’n tak op de juiste plek te krijgen. Een mens die niet kan klussen noemen wij iemand met twee linkerhanden. Maar zelfs dát hebben vogels niet. Ik heb met bewondering gekeken hoe er met alles gemanoeuvreerd werd.

Op internet las ik dat eksters de bodem van hun woning met iets zachts zoals bladeren bedekken en ook dat ze gek zijn op ‘bling-bling’. Heb daarna op mijn balkon over de nog lege bloempotten houtwol verdeeld met daarop wat zilverkleurige knopen. De volgende dag was alles weg.

In Mattheüs 6 kunnen wij lezen: ‘Maak je geen zorgen over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en wat je zult aantrekken. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet en maaien niet en vullen geen voorraadschuren. Toch zorgt Uw hemelse Vader ervoor dat ze eten hebben’. Maar ondertussen zitten diezelfde vogels heus niet met de vleugels over elkaar te niksen.

Graag wil ik hier aan toevoegen: ‘Kijk naar de mensen. Ze zaaien weinig en maaien teveel’.

Wij zijn slim genoeg om karretjes te laten landen op Mars maar vullen ondertussen onze voorraadschuren met: Aanzien, macht en vooral geld.

Wat ik ook ontdekte op internet was dat eksters de ingang van hun nest altijd op het zuidwesten bouwen. En inderdaad, ondanks het feit dat er ondertussen ook een ‘dak’ op hun nest zat, kon ik zien dat de ingang precies op de juiste plek zat.

Ik zou mijn ‘vogelburen’ graag één van onze ‘villa’s’ aan willen bieden. Maar waarschijnlijk zou ik dan te horen krijgen. “ Veel te klein heb je niet iets groters?”

Adriana Madderom

Kruis en opstanding

Vier evangelies zijn voor ons opgetekend in de Schrift. Bij alle gelijkenis kennen ze ook verschil in toon en timbre. Dat geldt met name ook voor het passieverhaal dat wij deze dagen horen. Lezen wij bij de ene evangelist “God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”, bij een ander klinkt het “Vader in uw handen beveel ik mijn geest”. Een wereld van verschil zo lijkt het op het eerste oor. Maar valt er bij een aanhoudend luisteren met het oor van het hart ook niet eenzelfde grondtoon in te ontdekken, het hartstochtelijk verlangen naar Gods leven schenkende trouw? Nu eens opklinkend in de rauwe kreet van het verlies en dan weer in de stille overgave van het vertrouwen. Heeft ook Jezus niet zijn innerlijke weg gezocht tussen die twee toonaarden van het verlangen, dat ons allen als mens eigen is?
Wij leven in een veelstemmige kerk. Dat is een teken en waarmerk van leven in al zijn breedte, hoogte en diepte. Zou het geen Paasgang kunnen worden als wij bij het synodaal proces geen van de stemmen zouden ontkennen of het zwijgen opleggen, maar met de volgehouden aandacht van het hart in al die stemmen het verlangen zouden horen naar het leven in Gods licht, een herschapen bestaan voor al Gods kinderen?
De Geest die Jezus op zijn tocht heeft gedragen en bezield moge ook ons oog en oor geven voor die soms moeitevolle Paasweg.

Abt Thijs Ketelaars

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer. De liturgieboekjes kunt u downloaden. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Benedictijns Tijdschrift

Benedictijns Tijdschrift wordt samengesteld vanuit het monastieke charisma en beoogt inspiratie te geven aan wie wil leven vanuit het evangelie.

Benedictijns Tijdschrift bevat actuele bijdragen over het geestelijk leven in de ruimste zin: spiritualiteit en levensverdieping, meditatie, liturgie, bijbelexegese, theologie, oecumene en ecologie. Het brengt ook vertalingen van interessante stukken uit buitenlandse tijdschriften en informeert over nieuwe boeken.

Benedictijns Tijdschrift wordt gelezen in brede kring in kerk en samenleving.

Ter kennismaking de inhoudsopgave van BT Uitgave 2022 – 1 (met separate links naar de verschillende hoofdstukken. (pdf))

Themanummer: Het synodaal proces

Een nieuwe congregatie, door Martha Verstraeten. OSB
In synode bijeengeroepen. In dialoog met Myriam Wijlens, door Stefan Tertünte. SJ
Een uitdaging van onderscheiding. Over de synodale weg, door Nicolaas Sintobin. SJ
Alles met overleg. Over kloosterdemocratie, door abt Jeremias Schröder. OSB
Overleggen met Benedictus. De Regel samen met deskundigen gelezen, door Georg Holzherr OSB, Benoît Standaert OSB en Esther De Wael.
Boekenoverzicht.  door br. Frans Berkelmans.

De redactie bestaat uit monniken en vrienden van de abdij:

  • Abt Thijs Ketelaars,
  • br. Johan te Velde,
  • Han Akkermans,
  • Simon Evers,
  • Charles van Leeuwen.

De redactie staat open voor kopij die bij de aard van het tijdschrift past.
Dat betekent onder meer: toegankelijk geschreven, weinig noten, maximaal 3500 woorden.

Meer informatie over abonnementen en inhoudsopgaven van oudere BT uitgaven is te vinden op deze pagina van de website.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden