Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws

Column

Weer is er een jaar voorbij en wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Nog meer oorlogen, orkanen, overstromingen, wetenschappelijke berichten over het tempo waarmee het ijs op Groenland en Antarctica smelt of het gegeven dat sinds 1970 bijna 60% van veel wilde dieren uitgestorven is? Keus te over!

Ik sta twee dagen per week in de winkel en kom vaak in gesprek met klanten. Vorig jaar zei ik tegen een mevrouw dat het mij verbaasde om te zien hoe snel de bomen weer groen werden ieder voorjaar. Net alsof ze haast hadden.

“Natuurlijk hebben ze haast.” zei ze “ Vorige week hebben wij de klok toch vooruit gezet?”

Ik schoot bijna in de lach omdat ik dacht dat ze een grapje maakte. Ze keek mij echter ernstig aan. Volgens haar waren wij verkeerd bezig met dat gedoe. Want ook de dieren raakten er van in de war. Vogels moesten een uur eerder beginnen te fluiten en ook de eitjes moesten eerder gelegd worden.

“Maar vogels en bomen hebben toch geen horloge.” kon ik niet nalaten op te merken.

“Precies!” zei ze, “En daarom raken ze in de war”.

Die logica ontging mij eerlijk gezegd.

Toen ze daarna wilde afrekenen en haar pinpas geweigerd werd zuchtte ze diep.

“Het is weer zover” stelde ze vast. “ Dat komt door mijn aura!”

Weer kreeg ik de neiging om te gaan lachen. Maar nee, ik had iemand tegenover mij met een ernst die geen ruimte liet voor grappen of grollen.

“Mijn aura is momenteel te druk en dan wordt mijn pas geblokkeerd” werd mij uitgelegd,

“Ik betaal dus contant.”

“Het kan ook zijn dat u rood staat.” dacht ik stiekem.

Ze vertelde mij dat ook roltrappen reageerden op haar te drukke aura. Want die gingen, zodra ze er gebruik van maakte, sneller lopen. Heb maar niet gezegd dat in het winkelcentrum waar ik woon wij ook zulke roltrappen hebben. Gaan pas sneller als er iemand op gaat staan.

Maar toch moest ik laatst op zo’n roltrap weer denken aan haar. Want onze haastige, inhalige manier van leven zet onze planeet ook onder druk. Net alsof wij onze horloges steeds maar verzetten en de aarde dit niet bij kan houden.

Wordt het niet tijd om pas op de plaats te maken? Niet vooruit hollen maar omkijken naar wat achter ons ligt en dreigt te verdwijnen?

God gaf ons de aarde en zag dat het goed was. En wat doen wij? Alles wat goed was verbruiken wij in sneltrein tempo. Daar raken de aarde en het klimaat behoorlijk van in de war. Vorige week zou ik mijn boodschappen betalen maar mijn pas werd geweigerd. Haalde de pas even langs mijn mouw. Daarna waren er geen problemen meer.

Heb waarschijnlijk een rustige aura.

Ik wens alle medewerkers en vrijwilligers een goed en gezond 2023 toe…en vooral een rustige aura!

Adriana Madderom

Voorwoord Abt

WEEK VOOR DE EENHEID

Iedereen kent wel zaken die soms lang blijven aanslepen of op de tafel blijven liggen. Zoiets zou je ook kunnen denken van de lange weg naar eenheid van de verdeelde kerken. Komt daar nog ooit iets van? Wie zal het zeggen?

Maar wij worden niet ontslagen van de plicht er steeds weer onze schouders onder te zetten, want het hoort tot het hart van het evangelie om te zoeken en ons in te zetten voor eenheid en vrede in het lichaam van Christus.

Woensdag 18 januari begonnen wij dan ook weer de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Wie die dag het gewone lectionarium voor de lezingen volgde, kreeg onverwacht een tekst aangereikt die voor deze gebedsweek gemaakt leek. Marcus 3,1-6 spreekt over een bijeenkomst in de synagoge waar Jezus een man met een verschrompelde hand geneest. Dat gebaar alleen al spreekt boekdelen. Genezen, helen en heel maken is de spil van Jezus’ leven. Hij ziet niet een man die iets mankeert, maar een man die nood heeft aan heel wording. En nog wel een hand, symbool van verbinding.

Hoe anders de Farizeeën. Zij gebruiken hun ogen om te zien of ze Jezus ergens van kunnen beschuldigen. Waar gebruik jij je ogen voor? En wanneer de man genezen is, horen wij geen instemmende woorden of dankzegging, maar een dodelijke zwijgen. Waar gebruiken wij onze tong voor?
Wat zou er gebeuren als wij ons in deze week voor de eenheid zouden toeleggen op het juiste gebruik van handen, ogen en mond. Zij zijn ons niet gegeven om te verdelen en af te breken, maar om gemeenschap te stichten, verbinding te leggen en handreikingen te doen. Bidden met het lichaam. Laat die gelegenheid niet voorbijgaan, we zullen er leven en vrede mee winnen.

Abt Thijs Ketelaars

Bezinningsaanbod 2023: Retraites

Aan het begin van het nieuwe jaar brengen we graag ons bezinningsaanbod van 2023 onder uw aandacht. Er staan een aantal interessante retraites op het programma zoals een creatieve vierdaagse in maart met als thema ‘Ontmoeting’. Wie ga jij ontmoeten? Of beleef een groen Pinksterweekend in de abdij en raak geïnspireerd door én met bloemen en planten.
Eind juni kunt u de zomerstilte opzoeken in de zeer gewilde vierdaagse stilteretraite. Voor de icoonschilders zijn we blij dat we weer de traditionele Icoonschilderweek kunnen aanbieden.
Tijdens al deze retraites verblijft u in een fijne eenpersoonskamer met eigen douche en toilet in ons gastenhuis en leeft u een paar dagen dichtbij de communiteit. Wees welkom!

Inspirerende lezingen

Maand van de Bijbel

Andries Knevel komt naar Abdij van Egmond om samen met Leo Fijen te spreken over de toekomst van kerk en geloof. Ze schreven elkaar daarover brieven voor het Essay van de Maand van de Bijbel. En ze zullen spreken over de huidige situatie van kerk en geloof, over de obstakels, maar vooral over de hoop en het perspectief. En ze komen met voorbeelden uit de praktijk, want beiden reizen vaak door het land en zien overal tekenen van hoop. Daarover zullen ze vertellen, maar ook in gesprek gaan met de aanwezigen, onder leiding van Daniél Gillissen, adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Want deze christelijke krant is partner in de Maand van de Bijbel en biedt hun abonnees deze lezingen aan als publieksevenement in de Maand van de Bijbel.
Dit evenement vindt plaats op zaterdag 4 februari 2023 van 13.30 tot 15.30 uur. Toegang kost € 10.00 Aanmelden

In gesprek met Vonne van der Meer

Vonne van der Meer – bekend van haar boeken over Vlieland en op latere leeftijd katholiek geworden – heeft een prachtig  boek geschreven over de zeven sacramenten. Met haar vragen en ervaringen als nieuwe katholiek gaat ze in gesprek met priester Nico de Gooijer die haar toestemming gaf om deze gesprekken te publiceren. Dat levert een wonderschoon boekje op. Daarover gaat Vonne van der Meer op 15 februari in gesprek met Leo Fijen als gespreksleider en met de deelnemers die in groepjes uiteengaan om over hun ervaringen met de sacramenten te spreken. Een leerzame middag die inspireren kan om anders naar de sacramenten te kijken en deze tekens van genade te ervaren. Woensdag 15 februari 2023 van 13.30 uur tot 17.00 uur. Aanmelden

Thomas Quartier over het sterven van zijn moeder

Bij het begin van de veertigdagentijd, op de dag van de sterfelijkheid, komt Thomas Quartier naar de Abdij van Egmond om in de Benedictushof te spreken over het sterven van zijn moeder. Zij overleed begin september 2022, in de laatste maanden van haar zoon als Theoloog des Vaderlands.
Hij heeft daar toen nimmer over gesproken, maar wel een dagboek bijgehouden rond dat ene thema: een zoon aan het sterfbed van zijn moeder, een zoon die ook monnik is.
Het dagboek verschijnt op Aswoensdag 22 februari 2023 als boek, Thomas Quartier zal bij de presentatie spreken over dat verlies en over de betekenis daarvan in zijn leven als zoon en als monnik. Bij iedere dag is er een liturgische reflectie samen met een gebed. Woensdag 22 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur. Aanmelden

De Levende Aarde

Een eendaagse retraite rondom de thema’s ecologie en spiritualiteit. ‘De Levende aarde’ is de basis waarmee de broeders van de Abdij voor hun tuin zorgen. Om deze zorg te integreren voor tuin en ziel laten de broeders zich inspireren door de Latijnse woorden Humus, Humidus, Humilitas en Humanitas.  Dit is niet alleen de basis van ‘de Levende Aarde’ maar  ook een basis voor iedereen die een geaarde spiritualiteit zoekt of praktiseert.

Op deze dag nemen broeder Geerard en Tini Brugge de deelnemers niet alleen langs deze vier woorden maar ook langs bomen en kruiden. We putten niet alleen uit oude bronnen maar delen ook een pan soep om met elkaar uit te wisselen. We luisteren niet alleen naar de stilte maar ook naar wat de woestijnmoeders en -vaders en de seizoenen ons te vertellen hebben.

Wees welkom op deze ‘wellnessdag’ voor ziel en lijf en laat je inspireren. De dagretraite vindt plaats in de sfeervolle Buurkerk bij de abdij.

Inschrijfgeld is inclusief materiaal, koffie, thee en lunch. Aanmelden

 

Nieuws uit de boekwinkel   

Gerard Swüste is theoloog en schrijver en al 40 jaar lang lid van het liturgisch team van de Amsterdamse Dominicus kerk. In 2015 verscheen zijn eerste boek, in wat een reeks aan het worden is, met een heel persoonlijke vertaling van de Psalmen, Altijd hetzelfde lied.
Dit boek werd in 2020 gevolgd door Uit het leven gegrepen, zijn weergave van Salomo’s spreuken, Prediker en het Hooglied.

En nu is er zijn derde boek  Omkeren naar de levende, de twaalf Kleine Profeten vertaald en toegelicht. De andere twee delen zijn nog op voorraad in onze boekwinkel.

   € 29,99

Ook nog op voorraad de meest verkochte boeken van 2022: 

-Tussen kerk en politiek                Giel de Zeeuw

-Genesis                                            Jonathan Sacks

-Mystiek                                            Evelyn Underhill

-Exodus                                             Jonathan Sacks

-Spiritualiteit als levenskunst       Benoît Standaert

-Moeder en zoon                             Abdelkader Benali

-Vergeten rijkdom                           Daniël de Waele

-Alles wat blijft verandert              Erik Galle

-Melancholie van de onrust          Joke Hermsen

-Zondagmorgen                             Willem-Jan Otten

De nieuwste aanwinsten in de boekwinkel zijn altijd hier te vinden.

Voorwoord Abt

December 2022

We zijn weer in de laatste maand van het jaar aanbeland, een moment om terug te kijken en vooruit te zien. Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht, of is het misschien beter te vragen: wat heb ik, wat hebben wij het afgelopen jaar gebracht? Die laatste vraag nodigt uit tot een gewetensonderzoek of wij onze tijd en onze talenten goed hebben besteed; wat hebben wij bijgedragen aan het behoud en de leefbaarheid van de aarde en de samenleving?
Natuurlijk mogen wij ook terugkijken om onze zegeningen te tellen, daar doen we zelfs goed aan. Want wie weet, blijken er toch meer te zijn geweest dan wij in ons gehaast bestaan hadden gedacht. Maar er is ook een terugkijken waarvan we ons ver moeten houden. De monastieke traditie drukt ons op het hart af te zien van vergelijken: hij of zij heeft meer gekregen dan ik, hij of zij heeft het beter getroffen. Daar winnen wij niets mee, en dat levert alleen maar verliezers op: wij zelf, die ons verongelijkt vinden en de ander die wij met een scheve blik of erger aankijken.
Laten wij het jaareinde tegemoet gaan met een open blik, dankbaar voor wat ons ten deel viel, en tegelijk met een frisse oogopslag zien waar wij in het nieuwe jaar kunnen bijdragen aan de broodnodige inzet voor het behoud en beheer van ons gezamenlijk huis zoals Paus Franciscus niet moe wordt te zeggen.

Misschien zijn er onder ons bij wie de moed in de schoenen zinkt bij alles wat er op ons afkomt. Maar in de adventsmaand  heeft de liturgie ons vaak teksten aangereikt waar sprake is van een twijg of jonge loot, van een oude stronk die tot leven komt. Wij werden bemoedigd om te midden van alle afbraak en onheil oog te hebben voor het nieuwe leven dat zich aandient in al zijn kwetsbaarheid.
Misschien hadden we het niet verwacht of durven wij er niet meer in geloven, maar juist met Kerstmis vieren wij hoe God met ons een nieuw begin maakt. Het is heel kwetsbaar en ligt in een stal. Het wacht erop  en het vraagt erom een volwaardige plek in ons midden te krijgen om heel ons bestaan te laten delen in de vreugde en de hoop die ons in dit kind gegeven wordt. Bij de afsluiting van het oude jaar wordt ons nieuw leven aangeboden, van Godswege. Laten wij het aannemen en met zorg omringen, alle dagen van het nieuwe jaar.

Abt Thijs Ketelaars

Kerstmis in de abdij

U bent dit jaar met Kerstmis weer van harte welkom om onze abdijkerk te bezoeken. Daar is ook dit jaar weer een mooie kerstgroep opgebouwd waar u even een kaarsje kunt branden bij de kribbe. Op 24 december is er de nachtmis die begint om 22.15 uur en deze duurt tot na middernacht. Neem wel een warme trui of deken mee! Na afloop is er iets warms te drinken samen met de broeders. Op Eerste Kerstdag begint de hoogmis om 10.00 uur.  Alle diensten worden uitgezonden via ons Youtube kanaal.

Ook in Benedictushof is de Kerstmarkt nog te bezoeken tot 6 januari. Op 24 en 31 december sluit de winkel om 15.00 uur. Op Eerste en Tweede Kerstdag en op nieuwjaarsdag is de winkel gesloten.

Kleine Abdijkroniek

Binnen de communiteit kreeg het afgelopen jaar een heel eigen kleur en karakter. Het was  1100 jaar geleden dat de naam Egmond voor het eerst is gedocumenteerd en de translatie van het gebeente van onze patroon Adelbert plaatsvond. Bij die gelegenheid werd een fraai magazine uitgegeven, waarin niet alleen sprake is van het verleden, maar waar ook ruim aandacht is voor de velen die in het heden het monastieke leven in Egmond mogelijk maken. Wat zouden wij zijn zonder de vele vrijwilligers die ons bijstaan en allen die via de kerkdiensten en het verblijf in het gastenhuis de vitaliteit en het gezicht van de abdij mee bepalen. Het project over de vriendschap van Adelbert en  Eggo bracht ook een generatie die niet zo vaak in de abdij te vinden is, met ons in contact door een samenwerking met de basisschool de Windhoek in ons dorp.
Op 15 juni, de eigenlijke dag van de translatie was er  een  oecumenische vesperdienst waarbij alle confessies en religieuzen uit de omgeving waren uitgenodigd. Hoogtepunt was ongetwijfeld  de viering op de akker met emeritus bisschop Ad van Luijn als hoofdcelebrant op 26 juni. De zon zorgde voor een stralende dag en na de viering gingen wij in processie met de relieken van Adelbert naar de abdijkerk terug en werd het feest afgesloten met een concert in de tuin waarbij de koffie en de feestkoek niet ontbrak. Ook in Benedictijns Tijdschrift van dit jaar was er ruim aandacht voor deze bijzondere verjaardag.

Helaas bleef ons ook in 2022 de gang naar het kerkhof niet bespaard. Broeder Erik de Jong is op de laatste dag van de maand april van ons heengegaan.  Zijn overlijden kwam niet als een dief in de nacht, maar zijn heengaan raakte ons allen zeer. Op 5 mei werd zijn uitvaart gevierd in de abdijkerk die tot de laatste plaats bezet was met familie, en de velen met wie hij in zijn leven in en buiten de abdij een band had opgebouwd.

In het besef dat hij alles uit handen moest geven werd in  het begin van het jaar samen met broeder Erik overlegd over een mogelijke opvolger in de winkel, de kaarsenmakerij en de activiteiten in Benedictushof. Op vrijdag 7 januari was er een bestuursvergadering waarbij ook Leo Feijen aanwezig was. Hij begon daarmee aan een nieuw avontuur en kon de eerste maanden nog rekenen op de hulp van broeder Erik bij zijn inwerking als opvolger.  Aan het eind van het jaar past hier een bijzonder dankjewel voor de inzet en de bevlogenheid waarmee Leo de taak van broeder Erik heeft overgenomen.

Er was nog een overlijden dat ons zeer raakte.  Groot was het verdriet in de communiteit toen ons het bericht bereikte dat onze Anneke Pouw 26 januari in het ziekenhuis in Amsterdam was overleden na een jarenlange strijd tegen kanker. Onbeschrijflijk was haar inzet, niet alleen tégen de kanker maar ook vóór onze gemeenschap. Zij was als een moeder voor de communiteit. En wat zij allemaal nog meer deed buiten haar gezin bleek duidelijk bij haar uitvaart. Er blijft voor velen een lege plek achter die onvervangbaar is, want Anneke was Anneke.

Dat monniken niet wereldvreemd zijn moge niet alleen blijken uit de voorbeden die wij dagelijks in de kerk verrichten, maar ook uit de opvang van twee Oekraïense families aan wie wij de Jeroen van Noordwijk locatie in de tuin beschikbaar stelden na een interne verbouwing. Zij arriveerden  24 mei en verblijven inmiddels ruim 6 maanden bij ons. De kinderen gaan naar school en de ouderen hebben werk in Egmond. Veiligheid in Egmond is een groot goed, maar zorgen om wie achterbleven en de toekomst van het land wegen elke dag.

Er is nog veel meer te vertellen, maar de ruimte laat het niet toe. Allen die van dichtbij of veraf hebben bijgedragen aan het leven in de abdij past een groot dankjewel. Moge het nieuwe jaar zegen meebrengen voor ieder en allen, opdat er leven opbloeien mag  in eigen kring en daarbuiten.

Muziek uit de abdij

Tijdens de Advent publiceren we samen met Kloostermagazine en Leo Fijen wekelijks een muziekvideo, op weg naar Kerst.

Eerste Zondag van de Advent:

Bram Verheijen, orgel: Gerard Hulsman.

Tweede Zondag van de Advent:

Bram Verheijen en Isabella Wijnberg.

Derde Zondag van de Advent:

Isabella Wijnberg, Bram Verheijen.

Vierde Zondag van Advent

Isabella Wijnberg, Bram Verheijen, Peter van Asselt.

Kerstnacht

Bram Verheijen, Peter van Asselt, Isabella Wijnberg.

Eerste Kerstdag

Bram Verheijen, Peter van Asselt, Isabella Wijnberg.

Onnozele kinderen

Bram Verheijen, Peter van Asselt, Isabella Wijnberg.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden