Nieuws uit de boekwinkel

In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor uitgeverij Octavo.  Octavo geeft o.a. vertalingen van Franse schrijvers uit over filosofie, politiek, cultuur en kunst. Op de website staat de volgende informatie:

Octavo is in 2008 opgericht door Solange de Boer en staat voor zorgvuldige vertalingen, die verschijnen in goed vormgegeven boeken. De basisserie van Octavo bestaat uit vertalingen van hedendaagse en klassieke teksten op het kruispunt van filosofie, politiek, cultuurkritiek en kunst. In de serie Kantelingen worden onze voorstelling van de aarde en de natuur en ons begrip van modernisering en vooruitgang ter discussie gesteld. In de serie Reflecties verschijnen teksten die hedendaagse ontwikkelingen of dominante denkbeelden in een ander licht stellen. De serie Tegenstellingen richt zich op teksten over actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. En met de serie Unica geeft Octavo nu ook literaire non-fictie uit.

In de abdij boekwinkel is een klein aantal titels te verkrijgen die zeer de moeite waard zijn.

En er zijn weer veel nieuwe titels verschenen de afgelopen weken.  U kunt die bekijken op de lijst met nieuwe uitgaven van april. Drie titels die zeker te moeite waard zijn:

De monnik die van katten hield,
Corrado Debiasi, € 22,99

Alles gebeurt altijd op de juiste tijd en plaats,’ houdt men Kripala voor. Nu hij werkloos is geraakt en zijn relatie voorbij is, kan hij de betekenis daarvan niet echt zien. Hij ontvlucht zijn leven en vertrekt naar een leefgemeenschap, een ashram in India. Daar hoopt hij de balans te vinden die zijn leven is kwijtgeraakt. Een oude monnik stelt hem de vragen waar hij niet eerder bij stilstond en stuurt hem eropuit. Een vechtsportmeester, een schilder, een oude vrouw die de armen voedt, en de katten in de ashram… Allemaal geven ze Kripala een wijze les mee. Zo leert hij stap voor stap dat hij het geluk waarnaar hij op zoek al in zich heeft: hij moet het alleen leren herkennen…
De monnik die van katten hield van Corrado Debiasi is een inspirerende en ontroerende roman over het vinden van jezelf en het geloof in de liefde.

Het raadsel van de geest,
Bert Keizer, € 29,99

Na vele miljarden jaren waarin allerlei levensvormen ontstonden en weer verdwenen, gebeurde er iets onbegrijpelijks: er ontstond een diersoort die in staat was te reflecteren over zichzelf en de wereld om zich heen. Hoe is het mogelijk dat er uit levenloze stof iets is gegroeid dat kan voelen, proeven, ruiken, zien, horen, denken? Hoe heeft er geest kunnen voortkomen uit stof?

Het zijn vragen waarover filosofen van alle tijden – van Thales tot Descartes, van Plato tot Rorty – zich het hoofd hebben gebroken en waaraan een filosofisch specialisme is gewijd: de philosophy of mind. In de heldere en nuchtere, soms droogkomische stijl die we van hem kennen, geeft Bert Keizer zijn visie op het raadselachtige huwelijk tussen geest en lichaam: living apart together.

Het Vaticaan,
Rik Torfs, € 25,99

Voor een zesdelige tv-serie over het Vaticaan kreeg de eminente kerkjurist Rik Torfs de unieke kans om te spreken met de gezagdragers in het hart van het instituut Kerk: het Vaticaan. In zijn boek gaat hij dieper in op de structuren van het Vaticaan, zoals het statuut van de pausen en de Romeinse curie en de voortdurende spanning tussen de hooggestemde evangelische boodschap en de uitoefening van macht om haar te bewaken.

Daarna zoomt hij in op de ideeën, op (on)geloof en moraal en de spanning tussen de Vaticaanse positie en die van de lokale kerken, die ethisch vaak andere keuzes maken. Ook de rol van de vrouw en de gevolgen van de schandalen rond seksueel misbruik komen hierbij aan bod.

Vervolgens peilt hij naar het hart van de kerkvorsten, naar de spanning tussen hun echte gevoelens en wat ze erover durven te vertellen.

Het laatste deel schetst toekomstperspectieven. Vragen als de rol van de traditie, binnenkerkelijke tegenstellingen, maar vooral de inhoud van het geloof worden daarbij besproken. Op zoek naar een antwoord op deze kernvraag: bestaat er een redding voor de Kerk?

Michiel heeft een filosofie boek gelezen en zijn gedachten deelt hij graag met ons. 

Benedictus, Bakewell en Bologna

Tijd voor een culturele vakantie in Bologna en het dichtbij gelegen Ravenna. Tijd ook voor een goed boek. Graag speel ik op zeker en kies voor een potentiële prijswinnaar die zichzelf al bewezen heeft: Rob van Essen die met ‘Ik kom hier nog op terug’ 13 mei naar ik hoop zijn tweede Libris Literatuurprijs gaat winnen (eerder in 2019 met ‘De goede zoon’).

De jury heeft het over een zeldzaam rijk boek waarin virtuoos wordt gespeeld met verwachtingen, herinneringen en verwijzingen, met stijl, structuur en thematiek. In de kern gaat het ontroerende en verrassend humoristische boek over het verlangen om de werkelijkheid te beïnvloeden of zelfs naar de hand te zetten.

Benedictijnse verbinding

Virtuositeit is niet genoeg. Altijd ben ik zoek naar een benedictijnse connectie. Bij Rob van Essen vind ik die connectie als het groepje van de hoofdpersoon met zijn medefilosofiestudenten tentamens gaan voorbereiden. Niet de hoofdlijn van zijn verhaal, maar toch…: “Er waren groepjes die samen naar Paradiso gingen, er was zelfs een groepje dat een lang weekend naar een klooster in Egmond ging om zich voor te bereiden op een tentamen. Dat laatste was een idee van De Paus, die toen al graag naar katholieke instellingen trok.”

Ook in Bologna is het even zoeken naar de benedictijnse verbinding, maar hij is er natuurlijk wel. Een van de mooiere kerken is de San Domenico waar Dominicus, de naamgever van de Dominicanen begraven ligt. De Dominicanen of Predikheren streven de bewaking van het geloof na. Hierbij hoort een gedegen opleiding, bij voorkeur aan de in 1088 gestichte Universiteit van Bologna, de oudste nog functionerende universiteit ter wereld. En daar komen de benedictijnen weer om de hoek kijken. Broeder Gerard Mathijsen wist mij gelukkig te melden dat in de middeleeuwen ook de benedictijnen daar al studeerden.

Bakewells Dante in Ravenna

In Ravenna bezochten we het graf van Dante Alighieri die aan het begin van de veertiende eeuw zo’n beetje aan de wieg stond van het humanisme. Over hem en vele anderen heeft Sara Bakewell het terecht veel geprezen De humanisten geschreven. Geen boek over zevenhonderd jaar humanisme, maar over humanisten; omdat het immers gaat om de mensen met hun verhalen. Een krachtig pleidooi voor menselijkheid in een verdeelde wereld. Dat was al zo in de tijd van Dante, maar geldt ook onverkort in de eenentwintigste eeuw.

Bakewell is docent creatief schrijven aan de Universiteit van Oxford. Dat is niet het enige, zij is ook zelf een creatief schrijver. Bij de kosmische visionair Dante ziet zij in een tijd van katholieke dominantie hernieuwde belangstelling voor het bestuderen van de mens. Met virtuoos vileine pen beschrijft zij hem: “pleitbezorger van de Toscaanse taal en meester van de kunst om langs literaire weg wraak te nemen op zijn vijanden door op levendige wijze een hel te beschrijven waarin ze een ereplaats kregen.” Na Bakewells boek ga ik gelijk verder met Dantes Goddelijke komedie.

 

Michiel Oosschot

   

€ 29,99                          € 49,99

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie