Advent

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat de eerste kerststal verscheen. Op aandringen  van Franciscus van Assisi werd in Greccio een levende kerststal gemaakt. Daar is natuurlijk de nodige voorbereiding aan te pas gekomen. In 2023 is het niet anders. Alom worden er voorbereidingen getroffen voor het kerstfeest. Maar laten wij daarbij vooral niet aan onszelf voorbij lopen.  Misschien kan Franciscus ons daarbij helpen. Zijn inspanningen waren erop gericht van nabij te mogen meemaken hoe kwetsbaar God zich heeft gemaakt door mens te worden, niet in een paleis maar in een stal, te midden van eenvoudige mensen. Hoe zal onze kerststal en ons kerstfeest eruit zien als wij  in de grote stal die onze samenleving is oog en oor zouden hebben voor dat kwetsbare mensenkind, dat in zoveel kribbes wacht op een zorgend en liefhebbend gebaar. Daar is de blik en het hart van Franciscus bij nodig. Neem er de tijd voor in deze korte dagen.

Traditiegetrouw schrijft de abt jaarlijks in de advent de zogenaamde Vriendenbrief voor alle volgers en donateurs van de abdij. In deze persoonlijke brief wordt er teruggeblikt op afgelopen jaar en worden bijzondere gebeurtenissen binnen de communiteit belicht.   Ook de lezers van onze nieuwsbrief ( inmiddels meer dan 4000!) beschouwen wij uiteraard als onze vrienden. Leest u daarom hier de Vriendenbrief 2023.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie