Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Benedictijns Tijdschrift

Benedictijns Tijdschrift wordt geschreven vanuit het monastieke charisma en beoogt inspiratie te geven aan al wie zijn leven wil stellen onder de norm van het evangelie.

Benedictijns Tijdschrift bevat actuele bijdragen over het geestelijk leven in de ruimste zin: spiritualiteit en levensverdieping, meditatie, bijbelexegese en theologie, oecumene, kerk en samenleving. Het brengt ook vertalingen van de opmerkelijkste stukken uit de buitenlandse tijdschriften en informeert over boeken op al deze gebieden.

Benedictijns Tijdschrift wordt gelezen door christenen van alle gezindten, door clericalen en randkerkelijken, door pastores en leken, door professoren en studenten, kortom door bewust levende mensen van laag- tot hooggeleerd.

Benedictijns Tijdschrift wordt geredigeerd door de monniken van de abdij. Het verschijnt 4 maal per jaar. Kosten: € 15,-  per jaar.
info: 072-5061415

administratie BT (abonnementen): administratie.adelbertabdij@xs4all.nl
Benedictijns Tijdschrift