Nieuws

Schrijvenderwijs

Tijdens de Kerst werden er veel mooie woorden met ons gedeeld. Een van die woorden die onze abt schreef kreeg een mooi antwoord terug. Bij deze delen we die graag met jullie als meditatieve overdenking.

Schrijvenderwijs

Inschrijven, opschrijven,

uitschrijven, afschrijven,

wie zal het zeggen?

Inschrijven, voorschrijven,

doorschrijven,

wie schrijft het langst?

Inschrijven,

als nummer of naam.

als pion of levende mens?

Inschrijven,

niet geweten, niet gekend,

tussen de regels

in Bethlehem.

Inschrijven, opschrijven,

met het opschrift:

“koning van de Joden”

ongeweten, onbegrepen,

onuitwisbaar waar.


Hierop kregen we onderstaande aanvulling die we jullie niet willen onthouden:

Nergens opgeschreven staan betekent:

onbekend, onbemind, geen document, geen verblijf,

vergeten, overleden.

Op de verkeerde lijst opgeschreven staan betekent:

gevangen, vervolgd, wachten zonder uitzicht,

verloren.

In het hart geschreven staan  betekent:

gekend, bemind, een naam, gezicht, 

een thuis.

In de palm van Zijn hand geschreven staan betekent:

geliefd kind, nieuw leven,

geboortelicht.

Kerstmis in de Abdij

U bent dit jaar met Kerstmis weer van harte welkom om onze abdijkerk te bezoeken. Daar is ook dit jaar weer een mooie kerstgroep opgebouwd waar u even een kaarsje kunt branden bij de kribbe. Hier een overzicht van onze tijden:

24 December Kerstavond

17:00 Vespers vooravond Kerst

20:00 Geen Completen

22:15 Kerstnachtwake ( Download hier de liturgie )

25 december Eerste Kerstdag

10:00 Hoogmis

(Hierna zijn de tijdens weer conform de gewone tijden. )

We streamen de Nachtwake, Hoogmis,Vespers en completen via ons Youtube kanaal.

O Antifonen

O Advent licht,

verdrijf de donkere schaduw van de dood.

Maak ons een wachtende wereld wakker tot morgen fris gezegend leven.

 

 

Advent is vol muziek. Er klinken andere liederen en op zondag zingen we het mooie Rorate Caeli, met een melodie als vallende bladeren. Zo maken we in deze periode ruimte voor het (ver)wachten.

In de zeven dagen voor kerst wordt de lofzang van Maria voorafgegaan door een van de “O”-antifonen. Het zijn zeven antifonen met ieder een eigen oudtestamentische naam voor de Messias. Iedere keer wordt deze naam voorafgegaan met de uitroep “O”.

O, wijsheid, O adonai, O tronk van Isai, O sleutel van David, O dageraad, O koning van de volken, O emmanuel!

We nodigen jullie uit om een eigen O antifoon te vinden, verwoorden of zingen! We delen hierbij onze antifonen met wat inspiratie die we vonden in alle gevallen bladeren.

De Broeders wensen u veel inspiratie toe!

 

Download hier de PDF met alle O antifonen als inspiratie!

 

 

Adevent-o-antifonen

 

Litanie Advent

Om  vernieuwing en bezieling in Gods kerk

Om ware onderscheiding bij het synodaal proces

Om roepingen tot opbouw van Gods volk

Om kracht en bemoediging voor de vervolgde christenen

Om voortgang op de weg van de oecumene

Om een respectvolle dialoog tussen de wereldgodsdiensten

Om zorg voor alle vrouwen die een kind verwachten

Om bevrijding voor alle vrouwen gevangen in prostitutie of huiselijk geweld

Om wijsheid voor alle vrouwen die zoeken naar hun levensbestemming

Om de geest van compassie voor alle vrouwelijke religieuzen

Om steun voor allen in wie de hoop op leven is gedoofd

Om bijstand voor wie leven in mensonwaardige omstandigheden

Om volharding voor wie in conflictsituaties licht brengen

Om kracht voor wie  zich het lot aantrekken van vluchtelingen en ontheemden

Om toewijding voor wie opkomen voor de waardigheid van elk mensenkind

Om moed voor wie stem geven aan wie niet worden gehoord

Om stem voor wie in het duister van de tijd blijven zingen van hoop en leven

Om vrede voor wie leven temidden van oorlog en geweld

Om bezieling voor wie werkzaam zijn in onderwijs en jeugdzorg

Om creativiteit voor kunstenaars en artiesten

Om aandacht voor wie in het arbeidsproces niet mee kunnen

Om bijstand voor zieken, bejaarden en stervenden

 Om bemoediging voor wie werkzaam zijn in ziekenzorg en verpleging

Om dankbaarheid voor wie ongezien goed doen en hulp bieden

Om Gods licht en leven voor de overledenen

(Na iedere regel kan er een respons

Open Dag Roepingen

In het kader van de roepingenweek openen de broeders hun deuren op zaterdag 12 november 2022.

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Je kunt een hele dag terecht om met ons van gedachten te wisselen over het monastieke pad.

Je treft bij ons een gemeenschap van monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee. Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen.

We leiden je graag rond bij alle aspecten van ons leven. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen. Een monastieke roeping is tenslotte niet iets waar je overal mee terecht kunt voor vragen. We hebben voor deze dag een eenvoudig programma vanaf 10:30 tot 20:30. Mocht je van ver komen of eerder moeten vertrekken dan is dat geen probleem.

Meld je aan via telefoon 072 5061415 of mail naar: info@abdijvanegmond.nl 

Voor wie ook wil kijken bij andere vormen van roeping kan terecht op de website van het Bisdom.  De hele week van 6 – 12 november zijn er locaties waar mensen een kijkje kunnen nemen en hun vragen kunnen stellen.

PAX!

De Broeders van Egmond

Oproep Paus Franciscus

Afgelopen dagen hield onze Paus een toespraak in Bahrein ter gelegenheid van het Forum voor Dialoog: Oost en West voor menselijke coëxistentie. De paus riep op tot een cultuur van gebed, vrijheid van religie en onderwijs. Alleen via deze drie punten kunnen we komen tot broederschap.

Daarom is het gebed, het openen van ons hart voor de Allerhoogste, essentieel om ons te zuiveren van egoïsme, geslotenheid, zelfingenomenheid, valsheid en onrechtvaardigheid. Zij die bidden ontvangen vrede van hart; zij kunnen niet nalaten daarvan te getuigen en anderen uit te nodigen, vooral door hun voorbeeld, niet ten prooi te vallen aan een heidendom dat de mens reduceert tot wat hij verkoopt, koopt of vermaakt, maar in plaats daarvan de oneindige waardigheid te herontdekken waarmee ieder mens begiftigd is. De volgelingen van de religies zijn mannen en vrouwen van vrede die, terwijl zij naast anderen op deze aarde reizen, hen met zachtheid en respect uitnodigen hun blik naar de hemel te richten. Zij brengen in hun gebed, als wierook die opstijgt naar de Allerhoogste (vgl. Ps 141,2), de beproevingen en moeilijkheden van allen.

Een oproep die ook gehoord wordt door onze communiteit. De Abdij is een plek van gebed en dus bij uitstek een oefenplaats van vrede en broederschap.

Lees hier de Nederlandse vertaling.

Een brief aan iedere aardbewoner: filmtip!

In 2015 schreef Paus Franciscus een brief aan iedere aardbewoner over de staat van ons gezamenlijk huis: de Aarde. In vervolg hierop maakte hij samen met anderen een mooie documentaire over zijn brief. In deze brief (Laudato Si) geeft de paus een stem aan vier groepen die in de periferie staan: de armen, de jeugd, de inheemse volken en de natuur zelf. In de film nodigt hij vier mensen uit die deze periferie vertegenwoordigen, om elkaar te ontmoeten en in dialoog te gaan.

Kijk hier de prachtige film en stuur het ook door aan de mensen om je heen of kijk het met een groep. De broeders hebben de film gezien en hopen dat het veel mensen mag inspireren om de aarde weer tot een Levende Aarde te maken.

PAX!

De Broeders van Egmond

 

Meert info: Officiele website film

Viering en processie Adelbertusakker

Op 26 juni 2022 was er eindelijk weer een groot samenzijn op de Adelbertusakker. En meteen vierden we een hele historische viering inclusief een processie. Dit jaar is de translatie van Adelbert 1100 geleden. Om dit te vieren hebben we opnieuw een deel van zijn relieken van de akker naar de kerk gebracht.

Daarnaast was er een bijzondere toevoeging van de kinderen uit het dorp. Zij hebben op school een project gehad over het verhaal van Adelbert en het thema vriendschap. Dit n.a.v het verhaal over de vriendschap tussen de Egmonder Eggo en Adelbert. Ze hebben op perkament een persoonlijke boodschap over vriendschap opgeschreven. Deze zijn verzameld in een kistje dat tijdens de processie ook naar de kerk is gebracht. Er wordt komende tijd gewerkt een aan een houten beeld van Eggo. Deze zal ook een plaats krijgen op de Akker als een monument van vriendschap. Daar zullen de perkamenten hun uiteindelijke plek krijgen.

Kijk hier naar een impressie van de viering en processie.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden