Geen producten in je winkelwagen.

Nieuws

Litanie voor Kerstmis

Om licht in onze ogen, dat wij elkaar zien mogen als nieuw

Om licht in ons hart, dat wij plaats maken voor velen

Om licht in onze gedachten, dat wij leren onderscheiden

Om licht in onze huizen, dat wij thuis zijn bij elkaar

Om licht in onze relaties, dat wij ons niet verbergen

Om licht in onze gemeenschap, dat wij elkaar in het licht zetten

Om licht in de kerkgemeenschap, dat zij tot eenheid komt

Om licht op het oecumenisch pad , dat wij elkaar vinden

Om licht bij het interreligieus gesprek, dat wij elkaar leren verstaan

Om licht op het pad van alle zoekers, dat zij de weg vinden

Om licht  over alle pasgeborenen, dat zij in liefde opgroeien

Om licht voor de opgroeiende jeugd, dat zij leren beminnen

Om licht voor de bejaarden, dat zij de dankbaarheid kennen

Om licht voor eenzamen, dat zij bemoedigd worden

Om licht voor vluchtelingen, dat zij hulp ontvangen

Om licht voor gevangenen , dat zij toekomst mogen zien

Om licht in de nacht van zovelen, dat er toekomst dagen mag

Om licht voor ouders en opvoeders, dat zij levensmoed geven

Om licht voor doktoren en verplegers, dat zij troost bieden

Om licht voor wetenschappers, dat zij de juiste keuzes maken

Om licht voor politici, dat zij wijs mogen handelen

Om licht over moeder aarde, dat zij ons blijft dragen

Om licht voor slachtoffers van de pandemie, dat zij heling ontvangen

Om licht voor allen die lijden, dat zij getroost worden

Om eeuwig licht voor de overledenen.

[ Voelt u vrij de beden af te wisselen met een ‘Kyrie Eleison’, of “Heer, ontferm U”]

U kunt de Litanie hier ook downloaden om te bewaren

Groene Moslim van de Maand: Salim

“Waar God je ook plant: bloei!” De broeders zijn trots op onze vrijwilliger Salim! Hij krijgt deze maand de titel groene moslim van de maand van de Groene Moslims.

Onlangs waren zij bij ons op bezoek tijdens een dag vol interlevensbeschouwelijke ontmoetingen georganiseerd door Heem. De Groene Moslims hebben zich georganiseerd in een stichting die zich richt op duurzaamheid vanuit hun religieuze achtergrond. Neem vooral een kijkje op de site van deze geestverwanten. En lees hier het mooie interview dat ze hadden met Salim.

Litanie kerkwijding

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

Om dankbaarheid voor dit huis van gebed

Om dankbaarheid voor de gemeenschap die hier wordt opgebouwd

Om dankbaarheid voor het woord ons hier geschonken

Om dankbaarheid voor het levend brood hier gereikt

Om dankbaarheid voor de hoop ons hier in het hart gelegd

Om dankbaarheid voor de liefde ons hier betoond

Om dankbaarheid voor het geloof hier geschonken

Om dankbaarheid voor allen die hier komen bidden

Om dankbaarheid voor allen die dit huis mee opbouwen en onderhouden

Om dankbaarheid voor allen die bouwen aan een nieuwe aarde

Om dankbaarheid voor allen die de deur van hun hart openzetten

Om dankbaarheid voor allen die een welkom thuis bieden

Om dankbaarheid voor allen die hulp bieden in vluchtelingenkampen

Om dankbaarheid voor allen die thuislozen bijstaan

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis stem geven aan lief en leed

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis de taal van de liefde leren

Om dankbaarheid voor allen die zich als levende stenen laten voegen

Om dankbaarheid voor allen die hun huis bouwen op Christus, de rots

Om dankbaarheid voor God die in ons midden woont

Litanie voor de schepping

Deze week staat onze litanie in het teken van de schepping. Op 4 oktober gedenkt de kerk de Heilige Franciscus van Assisi en wordt het oecumene seizoen van de Schepping afgesloten. Deze periode wordt meer en meer door kerken gevierd om de schepping een waardige plaats te geven in de spiritualiteit, theologie, organisatie en liturgie.

Hierbij delen we onze litanie die wij in de Vespers zullen bidden. Voelt u vrij om deze op een mooie plek buiten zelf te bidden of te delen met uw eigen gemeenschap. Uiteraard kan deze ook aangevuld worden. De broeders wensen jullie veel inspiratie toe!

Laat ons in vrede bidden

Om eerbied voor al wat op de aarde leeft

Om dankbaarheid voor de schepping ons toevertrouwd

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

Om dankbaarheid voor  licht en  kracht van de zon

Om dankbaarheid voor  water dat leven voedt

Om dankbaarheid voor zuivere lucht die adem geeft

Om dankbaarheid voor vuur dat verwarmt

Om dankbaarheid voor al wat groeit en bloeit

Om dankbaarheid voor het gewas dat ons voedt

Om dankbaarheid voor wat kleur en smaakt geeft

Om dankbaarheid voor dieren in het wild en in het veld

Om dankbaarheid voor vruchtbomen en cederenwoud

Om dankbaarheid voor kruipgedierte en vogels bevederd

Om dankbaarheid voor wonderen van kunst en cultuur

Om dankbaarheid voor alwie hun stem verheffen voor de aarde

Om dankbaarheid voor de zuiveren  van hart

Om dankbaarheid voor scheppende  kunstenaars

Om dankbaarheid voor werkers aan recht en gerechtigheid

Om dankbaarheid voor vredestichters en hoeders van het leven

Leer ons een onverdeelde inzet voor al wat adem heeft

Leer ons al wat leeft onbaatzuchtig te beminnen

Leer hoog en laag, klein en groot te zien met nieuwe ogen

Leer ons dankzegging en dienstbaarheid, alom en altijd

Leer ons een nieuw lied voor God die schept en herschept, altijd weer.

‘In Memoria Mea’

Bram Verheijen, medewerker van de abdij en leider van de abdijschola, is naast zijn werk voor de abdij ook zanger in ensemble  Cantus Modalis.

O.l.v. Dr. Rebecca Stewart hebben leden van Cantus Modalis en het Ensemble Seconda Prat!ca samengewerkt in een herdenking van de 500e verjaardag van de dood van Josquin Desprez. Zij hebben een CD opgenomen als een hommage aan deze uitzonderlijke renaissance componist met als titel In Memoria Mea.

Op 27 augustus, de sterfdag van Josquin Desprez, waren ze te beluisteren tijdens het festival Oude Muziek in Utrecht.
De CD is vanaf vandaag in de abdijwinkel te koop.

Luister hier naar een fragment van de CD.

NPO Radio 4 besteedde ruim aandacht aan deze componist en ook aan deze CD, waarbij Dr. Rebecca Stewart, zangeres, etnoloog, Josquin-specialist en leider van Cantus Modalis, werd geïnterviewd door het programma Vrije Geluiden: hier te beluisteren

Verdere concerten:

Donderdag 23 september 2021
Festival Musica Antica
Lutherse Kerk, Den Haag om 17.00 en 20.00 uur.
Bekijk hier het programma

Vrijdag 24 september 2021
Festival Musica Sacra
OLV Basiliek, Maastricht om 17.00 uur.
Bekijk hier het programma

In november volgt er een tournee door Zweden.

De wolk van niet-weten (ignis)

De wolk van niet-weten is op veler verzoek opnieuw uitgegeven. Ben Frie is opnieuw onder de indruk. “Het tijdsverschil tussen toen (14e eeuw) en nu speelt nauwelijks een rol.” 

 (lees hier het bericht op ignisweb)

 

Onverwacht kreeg ik bezoek van een oude vriend. Hij zat in het pakketje dat op mijn deurmat was gevallen, en bestond in een vertaling van De wolk van niet-weten, met het verzoek van de uitgever om de derde druk te bespreken van deze oude mystieke tekst uit het laat-middeleeuwse christendom. “Het is al meer dan twintig jaar uitverkocht en is nu op verzoek van velen herdrukt”, aldus de uitgever. Ik had er een goede herinnering aan en nam de aanleiding graag aan om het na (inderdaad) lange tijd te herlezen.

 

Het gaat hier om mystiek, een ervaringsmatige kennis van God.

 

De inleiding van André Zegveld werd ongewijzigd overgenomen uit de editie van 1974 (Gottmer’s uitgeversbedrijf). De lezer wordt goed binnengeleid in de thematiek: het gaat hier om mystiek, een ervaringsmatige kennis van God, niet op grond van verstandelijk inzicht, maar van persoonlijke overgave. Het gaat om beschouwen, zoeken en leren kennen. Maar mystiek is een duister kennen: “het licht Gods is nacht voor de mens die Hem kennen wil”. Liefde is de grondtrek van het mystieke kennen: niet zweverig, “maar hard, gebiedend, terughoudend en belangeloos”.

 

Iemand die durft te steunen op eigen ervaring

De auteur van De wolk van niet-weten, zo wordt toegelicht, is onbekend. Het was een geestelijk leidsman, iemand die durft steunen op eigen ervaring. Het geschrift dateert uit de tweede helft van de veertiende eeuw en werd geschreven in Engeland (East Midland). Het was een tijd waarin het mystieke leven bloeide, overal in het Europa van toen. Zegveld ziet een interessante parallel tussen die tijd en de onze: er was grote beroering, en net als toen breekt onze tijd zonder zicht op een nieuw evenwicht. Tegelijk, zegt hij, is er een hang naar mystiek, naar kennis van de zin ervan. 

Welnu, wij moeten het moeitevolle werk van de beschouwing leren van het niets-doen, zwijgen: gelatenheid is een karakteristiek, wachten op wat wellicht gegeven wordt. Dat is de weg van de mystiek: je steeds intenser bewust worden van de diepe aanwezigheid van God, overal, omdat Hij de mens een gevoel geeft van zijn aanwezigheid. Het gaat om leven met God, niet om het begrijpen van God. Tot zover de inleiding.

 

Een reeks citaten uit het boek

Dan begint “een boek over beschouwing, getiteld De wolk van niet-weten (The cloud of unknowing), in welke wolk de ziel wordt verenigd met God. Het mag alleen beschikbaar zijn voor wie besloten heeft Christus volmaakt te willen volgen”. De aanspreking van de lezer is vertrouwelijk: “mijn vriend in God”. We laten uit het geschrift enkele citaten volgen; let meteen op de directheid van de vertaling.

 

Wat je ook probeert te doen, deze duisternis, deze wolk blijft tussen jou en God.

 

“Als je pas begint, vind je alleen maar duisternis, en als het ware een wolk van niet-weten. Je begrijpt niet wat dat te betekenen heeft, behalve dan dat je in je wil een onwrikbaar verlangen ontdekt dat uitgaat naar God. Wat je ook probeert te doen, deze duisternis, deze wolk blijft tussen jou en God.”

“Tref die zware wolk van niet-weten met de felle pijl van je verlangende liefde, en laat in geen geval ooit de gedachte om op te geven bij je toe.”

“Wees er zeker van dat je in dit leven nooit een onbewolkt zicht op God zult hebben.”

“Span daarom op alle mogelijke manieren al je krachten in om jezelf te leren kennen en ervaren zoals je werkelijk bent. Het zal dan niet lang duren, denk ik, of je zult een echte kennis en ervaring hebben van God, zoals Hij is.”

“Het is zwaar werk – vergis je daarin niet – voor wie beschouwend wil leven, echt zwaar werk, behalve als God het hem door een bijzondere genade gemakkelijker maakt, of hij er door lang volhouden aan gewend geraakt is.” 

 

Jezelf overleveren aan God

De uitnodiging is heel duidelijk: lever jezelf over aan God; je nederigheid bewerkt dat God zelf in zijn macht neerdaalt in jou. Er volgt een waarschuwing voor hoogmoed: “sla bekoringen neer met het scherpe tweesnijdende zwaard der onderscheiding”. Ontmasker dwalingen. “En roep dan in de geest onophoudelijk alleen maar dit ene: ‘Zonde, zonde, zonde! Help, help, help!’” Het gaat over misleid worden, de duivel, maar ook over God die met je omgaat “zoals iedere vader zijn kind kust en knuffelt”. Altijd blijft er een wolk van niet-weten tussen jou en je God: “Lees daarom dit geschrift twee of drie maal; hoe vaker, hoe beter, want des te meer zul je ervan begrijpen. […] Maar schreeuwers, vleiers en kankeraars, kwaadsprekers en bemoeiallen, of wat voor soort brompotten ook, hoeven voor mij dit boek niet te zien. […] Ik heb liever dat ze er nooit iets over horen.”

 

De auteur is een sterk pedagoog, die de lezer direct weet aan te spreken

 

We horen al lezend echo’s van geestelijke geschriften elders, in heldere, klare taal, en vloeiend Nederlands. Het werkt als een handleiding, een gebruiksaanwijzing voor het geestelijk leven. De auteur is een sterk pedagoog, die de lezer direct weet aan te spreken. Het is geen eenvoudige handleiding, en de suggestie om het meermalen te lezen blijft alleszins geldig. Het tijdsverschil tussen toen (14e eeuw) en nu speelt nauwelijks een rol, al mag gezegd zijn dat nederigheid uit ons taalgebruik verdwenen lijkt. Dit boek haalt het woord op volle kracht terug.

De wolk van niet-weten. Sint-Adelbertabdij, Egmond, 1994. Uitgeverij Karnak, 2020, Drempt. 160 blz. € 24,9

 

Bron: ignisweb

Op reis met Laudato Si

“God heeft een schitterend boek geschreven waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal aanwezig zijn. Geen enkel schepsel valt buiten deze manifestatie van God. Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied.” – Laudato Si #86 –

 

Afgelopen week hadden we onze eerste kleine bijeenkomsten. Een retraite over “aarden” en een dag over de symboliek van kruiden. De verwondering  over de schoonheid van planten, hun bijzondere werking en betekenis stonden centraal. We gingen met twee groepjes op reis door onze tuinen. Onderweg kregen we gezelschap van wat oude teksten van woestijnvaders en uit Laudato Si. Een aantal van die teksten willen we graag met een breder publiek delen. Dan hoeft niemand deze zomer ver weg om toch iets van de aarde te bewonderen!

Dichtbij; onder onze voeten tussen een stoeptegel, naast ons huis, aan de rand van de stand. Er is genoeg voor ieder mens om iets te vinden!

 

Download hier alle teksten en zoek een mooi plekje om te aarden.

De broeders wensen jullie inspiratie, PAX!

 

 

Klik hier voor meer inspiratie op laudato-si.nl

 Nederlandse vertaling van Laudato Si

Terugblik Pasen 2021

De Goede week is een samen op weg zijn. Helaas konden we dit jaar niet met jullie allemaal onderweg zijn en Pasen beleven.  We hebben daarom wat beelden, gebeden en fragmenten uit preken voor jullie. Zo hopen we toch een beetje dichtbij jullie te zijn en te delen wat Pasen in deze tijd kan worden.

De broeders wensen jullie allemaal veel goeds, PAX!

 

Download hier de PDF

 

 

Vier Pasen mee met de broeders (blog)

De broeders zullen deze dagen hier wat impressies delen met jullie. Denk aan preken, gebeden, liederen en foto’s.  Vanaf donderdag tot zondag is de liturgie hier in Abdij één geheel. We zullen dus regelmatig dit bericht een update geven en aan het einde samen vatten in een mooi document.

 

6. Nu het weer licht is zien we de mooie kleuren van de bloemstukken. Dit werpt ook weer een nieuw licht om de laatste  overdenking van onze Abt. Een oproep om het paasgebeuren langzaam door te laten dringen, de tijd nemen.

Lees hier de preek van onze Abt (de laatste van de reeks!)

Of kijk hier naar de viering van deze Paaszondag via YouTube.

 

5. God schildert licht op een donker canvas. Vannacht is, ondanks de donkere kanten van deze tijd, het paaslicht ontstoken! Vader Abt had een mooie overdenking over een Egmondse schilder die altijd op een donkere achtergrond schilderde.

Lees hier de overdenking als je licht nodig hebt. 

Bekijk hier de gehele nachtwake via YouTube.

4. Gebed voor Stille Zaterdag:

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die onsterfelijk zijt, ligt nu,
als een sterveling in linnen gewikkeld,
red ons van vergankelijkheid en ondergang

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die het uitspansel hebt gegrondvest,
moet nu verblijven in de engte van het graf,
geef dat wij in ons hart een ruime woning bieden.

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die ons licht zijt en ons heil,
voor ons in een donker graf verborgen,
verlicht toch de duisternis van deze wereld.

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Verheven op het Kruis hebt Gij allen tot U getrokken,
nu Gij zijt neergedaald in het graf, smeken wij U:
doe alle doden opstaan tot nieuw leven.

AMEN

 

3. Lijdensherdenking Goede Vrijdag: Een preek op Goede Vrijdag is meer nog dan anders een delicate zaak. En als het leed en de pijn je zelf niet op de huid zitten, wat kun je dan met recht van spreken zeggen?  Daarom vandaag een overweging , die ik dezer dagen ontving uit de nalatenschap van iemand die een leven lang .worstelde met een zwaar ziek lichaam. Het is een soort testament waarin de goede verstaander de worsteling met de pijn en het lijden herkent, maar ook de worsteling en de vertrouwdheid met de Schrift die altijd onder handbereik lag.

Lees hier de overdenking.

Bekijk hier de video via Youtube (geluid gaat pas aan bij 15:00 min, excuses hiervoor)

 

2. Avondmaalsmis Witte donderdag: Onderweg naar Pasen hebben we vandaag voor het laatst eucharistie gevierd. Vader Abt sprak over de alledaagsheid van de voetwassing en wat Hij ons daarmee wil zeggen.

 

Er steekt in dat tafereel een soevereiniteit als je kijkt naar de houding van Jezus. Hij kiest vrij en laat zich door niemand gezeggen wat wel en niet past. En tegelijk legt hij alle status af, doet een schort voor en knielt voor zijn leerlingen om ze de voeten te wassen, slavenwerk.  In die paradox van hoogheid en laagheid zien we hoe God ons rakelings nabij komt in onze aardse staat en hoe hij ons tegelijk ontgaat.

 

Na afloop zijn de sacramenten weggedragen, is het kruis uit de kerk gehaald en het altaar leeg achtergebleven. Deze avond hebben de broeders de mogelijkheid om te waken. We hopen dat jullie ook rust en ruimte hebben om te waken.

 

Lees hier de preek na van de avondmaalsmis van witte donderdag

 

1. Boeteviering: vandaag op donderdag werden de 40 dagen vasten afgesloten met de boeteviering. Een viering waarin wij mensen mogen vragen om verzoening, heling en vernieuwing. We delen met jullie de voorbeden:

Bekeren wij ons tot de levende God en bidden wij om verzoening, heling en vernieuwing.

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat wij opnieuw uw Naam leren heiligen
in het leven van alledag,
in bidden en werken,
in spreken en zwijgen,
in handel en wandel,
in al ons doen en laten.

Heer ontferm U over ons

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat uw rijk kome in ons en onze wereld,
dat wij niet leven ten koste van elkaar,
dat wij geven en vergeven,
dat wij ons niet afkeren van andermans nood
dat wij elkaar dragen dag na dag.

Heer ontferm U over ons

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat uw wil geschiede in ons en onze wereld,
dat wij alle leven eerbiedigen en behoeden,
dat wij ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid,
dat wij onze tijd en gaven onbaatzuchtig inzetten en delen,
dat wij Jezus navolgen metterdaad.

Heer ontferm U over ons.

[ ieder bidt het onze vader ]

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
Moge Hij vergeven waar wij afbreuk deden aan zijn Naam.
Moge Hij vergeven waar wij Zijn Rijk niet hebben gediend.
Moge Hij vergeven waar wij zijn wil niet hebben gedaan.
En Moge Hij ons oprichten tot nieuwheid van leven
in de navolging van Jezus Christus onze Heer.
AMEN.

 

Lees hier de overweging van Vader abt.

bekijk hier de boeteviering via Youtube

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2022, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden