Voorwoord Br. Gerard

In de tweede helft van september heeft het Coronavirus onze abdij weer bezocht. Momenteel moeten alleen abt Thijs en br. George nog in quarantaine blijven, en zijn de andere broeders weer opgekrabbeld, al is het hoesten nog niet van de lucht. Aan ondergetekende, die als enige tot op heden gespaard is gebleven is daarom de vreugde ten deel gevallen een woordje over onze wederwaardigheden te schrijven.

Begin september nam Vader abt Thijs deel aan het Generaal Kapittel van onze Congregatie, dat in een vergadercentrum in de omgeving van Rome (bij het meer van Albano) werd gehouden. Het hoofdthema was de onderlinge solidariteit. In onze  Congregatie van Maria Boodschap zijn kloosters uit verschillende landen en continenten verenigd, ieder met eigen karaktertrekken, mogelijkheden en problemen. We kunnen elkaar inspireren en versterken, en in sommige bijzonder moeilijke situaties gezamenlijk naar oplossingen zoeken als de problemen de mensen ter plaatse boven het hoofd groeien. Het is duidelijk dat we in een tijd leven die op allerlei gebied uitdagingen biedt, maar ook nieuwe wegen opent.

Vrijdag 16 september vond eindelijk weer een vrijwilligersavond doorgang. (zie fotoverslag)
Door de endemie was dat enkele jaren niet mogelijk, nu was het weer een fijn samenzijn van al die mensen die in en rond de abdij werkzaam zijn, en daarin veel liefde en tijd investeren. Goed om elkaar te ontmoeten en te genieten van een zeer verzorgd buffet. Abt Thijs en Leo Fijen die als vrijwilliger in Benedictushof br. Erik is opgevolgd spraken hun waardering uit.

Een week later noodzaakte corona om het gastenhuis te sluiten. Hopelijk is dit slechts voor beperkte duur, en kunnen we in oktober weer gasten welkom heten. Dan is ook in onze kerk een viering gepland voor wie in de afgelopen tijd een dierbare verloren hebben, en kan de Allerzielenviering zo op aangepaste wijze naast de traditionele liturgie van 2 november een invulling krijgen voor allen in onze samenleving die daaraan behoefte hebben.

Zo zoekt de abdij, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, er te zijn voor ieder voor wie zij van betekenis kan zijn.

Br. Gerard Mathijsen osb

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie