Nieuws uit de boekwinkel

Er is met veel ongeduld op gewacht, maar het laatste deel van de reeks over de Tora van Jonathan Sacks is verschenen:


Deuteronomium
,
boek van de samenleving  € 35,99

Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis vormt voor onze huidige westerse democratie. Vrijheid is hard werken; we moeten haar voortdurend uitleggen en vernieuwen, bevechten én vieren.  Deuteronomium heeft de vorm van een klassiek verbond tussen twee machthebbers, maar de inhoud is ronduit revolutionair. Het is namelijk een verbond tussen God en mensen en ze beloven rechtvaardig en trouw te zijn.
In Deuteronomium zet Mozes de verbondspolitiek uiteen. Samenleven in het beloofde vrije land, zo vertelt hij, moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te beschermen.
Samenleven betekent: niemand mag vergeten worden, en niemand staat boven de wet. iederéén plukt de vruchten van de welvaart, en iedereen draagt zorg voor zijn naaste en voor de samenleving als geheel. Nooit meer slavernij, nooit meer onderdrukking!

Dit is het slotdeel van het vijfdelige standaardwerk bij de boeken van Mozes. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Elk essay is afzonderlijk te lezen en is op voorraad in de winkel.

 


Een kleine filosofie van grote emoties,
Liefde van Edwin Mortier: langzaam lezen! € 19,50

Michiel Oosschot is als oblaat verbonden aan de abdij, maar hij is ook vrijwilliger in de abdijwinkel. Als ‘echte’ lezer koopt hij regelmatig een boek. Daar vindt hij dan ook wat van en wil dat graag met ons delen:

­­Een kleine filosofie over een groot onderwerp als de liefde. Wie wil daar niet over lezen? Zeker als het is geschreven door woordkunstenaar Erwin Mortier. De liefde dus; geen beperkte liefde, maar een onbeperkte. Het boekje beweegt zich in schrijvers woorden van de liefde voor de wereld, onze leef- en bewegingswereld naar de intermenselijke liefde toe. We meanderen van onderwijs, naar zorg en het leven in het algemeen, en o ja, aan het eind ook nog over de liefde in enge zin. Als basis geldt hierbij steeds de medemenselijkheid.

Hij schrijft fantastisch mooi proza. Gun je daarom de tijd om rustig te lezen en de metaforen en de poëtische woorden ten diepste te laten doordringen.

Mortier weet me ook te verzoenen met het ouder worden en het besef van de eindigheid van het aards bestaan. Een woord als ziel of god vindt hij niet zinledig. Het geeft naam aan de valse noot waarop de schoonheid van onze harmonieën berust; aan het besef van de eindigheid dat al ons beminnen haar weemoed schenkt. 

Liefde en religie horen ook bij elkaar. Mortier laat religie daarom niet onbesproken. Een citaat ter illustratie van zijn woordkunst. “Religies op hun beurt zijn de grote schatkamer waar het edel smeedwerk van onze irrationele verlangens glinstert: uitgestrekte symbolische systemen, …, die intellectueel immens uitdagender zijn dan de ingewikkeldste poststructuralistische theorieën. Aan het monotheïsme hebben we onder meer het hele verhalenrepertoire te danken waarmee we onszelf beschouwen als wetende, verlangende wezens met een zelf: de seculiere benaming voor de ziel.” 

Een klein boekje qua formaat, groot qua inhoud en taal. In kleine stukjes savoureren, dan doe je er langer mee. 

Michiel Oosschot


In deze reeks over grote emoties zijn nog twee delen verschenen die ook de moeite waard zijn om langzaam te lezen.

Een kleine filosofie van grote emoties, jaloezie van Saskia de Coster en Een kleine Filosofie van grote emoties van Ignaas Devisch.

 

 

 

 

 

 

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie