Broeder Johannes

Hier ben ik, Eeuwige onze God,

neem mij aan zoals ik ben

en wek in mij die ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Op 22 juli jongstleden, in de eucharistieviering op het feest van de H. Maria Magdalena, mocht ik ten overstaan van Vader-Abt en de broeders, na een korte ondervraging, mijn kleine professie uitspreken voor drie jaar. Het was een bijzondere dag die ik met vreugde en in blijdschap mocht beleven. Velen waren in de abdijkerk aanwezig en wilden getuige zijn en dit meevieren: familie, vrienden, vele oblaten, trouwe kerkbezoekers, gasten, medewerkers en vrijwilligers en anderen die op de een of andere manier betrokken zijn op onze abdijgemeenschap.

Tijdens de viering werden de Schriftlezingen van de dag gelezen en zongen wij prachtige gezangen die mij en velen op het lijf geschreven staan. Vader-Abt hield een mooie, ontroerende en inspirerende preek over de H. Maria Magdalena en de betekenis van dit feest voor het monastieke leven en voor ieder van ons als christen. Het is aan te bevelen deze preek te lezen of nog eens te herlezen als lectio bijvoorbeeld.

Na de viering kwamen we bij elkaar in Benedictushof voor de receptie en een gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. We hebben ook met velen de middagdienst gezongen om vervolgens nog van een heerlijk buffet te genieten en het glas te heffen en af te sluiten met een ‘heerlijke’ ijskar.

Nog steeds mag ik reacties ontvangen, via mail of appjes of ontmoetingen, van meeleven en indrukken die de viering op velen hebben te weeg gebracht.

Van harte wil ik Vader-Abt en de broeders, mijn familie, dierbare vrienden, medewerkers en vrijwilligers van Benedictushof en de vele betrokken belangstellenden heel veel dankzeggen voor de vele goede wensen en alles wat ik mocht en mag ontvangen elke dag weer.

Deze ervaringen en dit leven maakt mij een dankbare Benedictijner broeder, die zich opgenomen en gedragen weet in onze kleine, maar bijzondere gemeenschap en die samen met de broeders van harte wil getuigen van de Ene, om wie ons leven draait. Die Ene die onze God wil zijn en die ons hier heeft samen gebracht in zijn huis, rond zijn woord en rond zijn tafel.

Loven wil ik de Eeuwige te allen tijde, de lof Gods geef ik stem altijd weer. (Psalm 34,2)

Br. Johannes Clement

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie