Welkom

In een wereld die op tal van fronten uit het lood geslagen is door politieke onrust, door geweld, door natuurwisselingen en wat al niet meer, waren er afgelopen week honderdduizenden op de been in Lissabon. Zij waren er heengegaan om elkaar te ontmoeten en om er een woord van hoop te ontvangen. Want als onze wereld iets nodig heeft, dan is het wel hoop. En dat geldt niet alleen de jongeren. Heel onze maatschappij van jong tot oud heeft nood aan hoop en bezieling, aan verbinding ook, om samen de schouders te zetten onder onze roeping als mens. Zijn wij immers niet allen geschapen om samen op weg te gaan, om bergen te slechten en een pad te effenen naar een samenleving waar niemand wordt buitengesloten, achtergesteld of gediscrimineerd. Hoe moeilijk dat is blijkt elke dag weer op het persoonlijke vlak, op nationaal niveau, maar ook wereldwijd. Toch blijft de roeping en uitnodiging overeind staan om niet afzijdig te blijven of toe te geven aan kleinmoedigheid.

In Lissabon was het een bejaarde man die de fakkel brandend hield en die voor de velen het licht op kandelaar ontstak en een zaad van hoop in de harten plantte.  Paus Franciscus wist als een onvermoeibare apostel het woord en het gebaar te vinden om de jeugd op te wekken, te inspireren en te bemoedigen. Zij herkenden hun droom in zijn woorden over inclusiviteit, over een kerk waar iedereen welkom is en waar niet iemand bij de deur staat die je de maat neemt.  Hoe zou de wereld van morgen eruitzien als jong en oud dat woord van die bejaarde en gedreven man ter harte zouden nemen? Nee, hij lapt de regels niet aan zijn laars, maar mensen win je niet met verboden en regels maar door met ze een weg te gaan en ze op te zoeken in alle hoeken en op alle straten van deze soms zo duistere wereld.  “Iedereen is welkom”, klonk het vele malen in zijn mond en hij liet het de jeugd vele malen herhalen, opdat ze niet zouden vergeten voor welke wereld zij zich mogen en moeten inzetten. Ze hebben het gehoord en meegenomen naar huis. Nu wij nog de achterblijvers, de thuisblijvers. “Iedereen is welkom”, en dat niet alleen in vakantietijd.

Abt Thijs Ketelaars

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie