Geen producten in je winkelmand.

Nieuws

Blijmoedig vasten, een kunst!

Het geven van aalmoezen, bidden en vasten zijn de drie elementen waarmee we deze veertig dagen vormgeven. Vrij vertaald zouden we ook kunnen zeggen: aandacht voor onze naaste, God en wij zelf.

We willen met jullie een artikel uit de oude doos van het Benedictijns Tijdschrift delen. Het is geschreven door Benoit Standaert,  een Benedictijnse broeder uit Vlaanderen. Het artikel kan ons helpen verdiepen of verwoorden wat de ervaring van vasten kan zijn vanuit onze Christelijke traditie.  We hopen dat jullie inspiratie vinden en moed om vorm te blijven geven aan deze veertig dagen. Een gedeelde last maakt altijd lichter!

De broeders wensen jullie veel goeds toe in deze veertig dagen, PAX!

 

Lees hier het artikel “Blijmoedig vasten, een kunst”

Een merkwaardige familie

Op 2 februari hield Paus Franciscus een homilie over het geduld van Simeon en Hannah. Zijn overdenking stond in het teken van het religieuze leven. Na afloop had hij nog een kort woord dat bij de broeders een brede glimlach teweegbracht. Lees hier de tekst:

 

Een merkwaardige familie.

“We zijn met weinig: deze Covid zet ons in de hoek, maar we dragen dit met geduld. Het vereiste geduld. En ga door, met ons leven aan de Heer aan te bieden.

Die jonge kloosterzuster die net het noviciaat was binnengekomen was blij … Ze vond een oude, goede, heilige medezuster … “Hoe gaat het, zuster?” – “O, dit is hier de hemel, moeder!”, zegt de jonge novice. “Wacht maar: er komt nog een vagevuur”. Het godgewijde leven, het gemeenschapsleven: er is een vagevuur, en het vergt geduld om het te dragen.

Ik zou twee dingen willen vernoemen die kunnen helpen: ontsnap alsjeblieft aan het geklets. Wat het gemeenschapsleven doodt, is gebabbel, geklets. Roddel niet over anderen. “Maar het is niet gemakkelijk, pater, want soms gaat dit naar je hart!”. Ja, het raakt je hart: dat komt uit jaloezie, het komt uit zoveel hoofdzonden die we in onze binnenkant hebben. Ren weg. ‘Maar vertel eens, pater, bestaat er daarvoor niet een medicijn? Gebed, goedheid…? ”. Ja, er is een medicijn die je zelf kunt samenstellen: bijt op je tong. Voordat je over anderen gaat roddelen, bijt je op je tong zodat je tong opzwelt en je hierdoor niet in staat bent te spreken. Je kunt niet praten als je ziek bent. Alsjeblieft, vermijd het geklets dat de gemeenschap vernietigt!

En dan nog iets dat ik je in het gemeenschapsleven aanbeveel: er zijn veel dingen die niet altijd goed zijn, bij de overste, bij de raad, de consultoren, bij die en bij die andere … We hebben altijd dingen die we niet prettig vinden, toch? Verlies alstublieft je gevoel voor humor niet: dit helpt ons veel vooruit. Het is anti-geklets: weten hoe je om jezelf, om situaties, zelfs om anderen moet lachen – met een goed hart – maar verlies het gevoel voor humor niet. En ontsnap aan het geklets. Wat ik je aanbeveel, is om zo te zeggen een advies dat niet al te administratief is, maar wel erg menselijk. Dit advies is: menselijk geduld te beoefenen. Roddel nooit over anderen: bijt op je tong. Verlies ook je gevoel voor humor niet: het zal ons veel helpen.

Bedankt voor wat je doet, bedankt voor het getuigenis. Dankjewel, heel erg bedankt voor je moeilijkheden, voor hoe je ze uitvoert en voor de grote pijn voor roepingen die niet komen. Kom op, moed: de Heer is groter, de Heer houdt van ons. Laten we de Heer achterna gaan! ”

Lees hier de hele homilie over het geduld van Simeon en Hannah

 

De  broeders wensen u veel goeds & inspiratie toe!!

O Antifonen

O Advent licht,

verdrijf de donkere schaduw van de dood.

Maak ons een wachtende wereld wakker tot morgen fris gezegend leven.

 

 

Advent is vol muziek. Er klinken andere liederen en op zondag zingen we het mooie Rorate Caeli, met een melodie als vallende bladeren. Zo maken we in deze periode ruimte voor het (ver)wachten.

In de zeven dagen voor kerst wordt de lofzang van Maria voorafgegaan door een van de “O”-antifonen. Het zijn zeven antifonen met ieder een eigen oudtestamentische naam voor de Messias. Iedere keer wordt deze naam voorafgegaan met de uitroep “O”.

O, wijsheid, O adonai, O tronk van Isai, O sleutel van David, O dageraad, O koning van de volken, O emmanuel!

We nodigen jullie uit om een eigen O antifoon te vinden, verwoorden of zingen! We delen hierbij onze antifonen met wat inspiratie die we vonden in alle gevallen bladeren.

De Broeders wensen u veel inspiratie toe!

 

Download hier de PDF met alle O antifonen als inspiratie!

 

 

Adevent-o-antifonen

 

Met het hart van een vader

Paus Franciscus heeft het nieuwe kerkelijk jaar toegewijd aan St. Jozef. download hier de Nederlandse vertaling van zijn apostolische brief die ons laat kennismaken met St. Jozef.

We hebben de brief voor u vertaald zodat iedereen kennis kan nemen met de inspiratie die Franciscus ons biedt.

Download hier de brief

 

Lees hier de Engelse versie

 

De Broeders wensen u veel inspiratie toe, PAX!

Bloemrijke zegen

Deze week is Florias, huis voor bloemen geopend! Onze huisbloemist heeft nu een vaste stek voor zijn bloembinderij. Deze is gevestigd in de oude monnikscel van broeder Frans Melkert naast de vlindertuin. We willen graag de zegen van Vader Abt met jullie delen als inspiratie. Ook voor iedereen die thuis een mooi kerststuk maakt!

 

ZEGENING FLORIAS

Geprezen zijt Gij, God,
Heer van hemel en aarde;
Geprezen zijt Gij, God,
om uw wonderlijke schepping;
Geprezen zijt Gij, God,
om allen die de aarde
met zorg en liefde behoeden en bewerken.
Wij bidden U:

zegen dit huis van bloemen, Florias,
met de dauw van uw Geest;
dat allen die hier komen
voor wat de aarde voorbrengt aan schoonheid
mogen heengaan met leven
dat het hart verblijdt en troost,
en laat vrede komen over allen
die elkaar hier ontmoeten,
in deze bloementuin,
beeld van uw hemelse hof,
waar allen welkom zijn,
door Christus, hovenier
en vriend van mensen
voor tijd en eeuwigheid.

 

De broeders wensen Florias en jullie allen veel inspiratie voor deze advent!

vFLorias Huis van bloemen -02

[T]HUIS

Thuiszitten, stilzitten, vastzitten, ergens over inzitten. In 2020 zit het al lange tijd niet mee. Voor veel mensen. Vandaag nemen we u mee naar een expositie in Letland van Diana Dizma-Dimme. Werk van Diāna was al eerder te zien in de Benedictushof. En in de Abdij hangen hier en daar haar werken aan de muur. Ze is dus geen onbekende voor velen van ons.

Diāna stuurde ons een uitnodiging voor haar nieuwe expositie met de titel MĀJVIETA (thuis). De expositie is een reflectie op het begrip thuis en een ode aan de vele mensen die zich moesten verschuilen en schuilplaatsen boden tijdens de oorlog. De havenarbeider Zanis Lipke was een van die mensen die zijn leven waagde door joodse mensen te verbergen tijdens de oorlog. De expositie is te zien in het museum dat aan het echtpaar Johanna en Zanis Lipke is opgedragen. Zo hebben zij uiteindelijk zo’n 50 joodse kinderen kunnen redden.

Diana-Dizma-Dime-02

Naast de foto’s van de expositie stuurde Diana ook een indringende tekst waarin ze haar gedachten deelt over het begrip “thuis”. Ze verwoordt hierin iets van haar biografische en spirituele wortels.

St. Benedictus gaf ons de ruimte om iedere avond bij de completen dezelfde drie Psalmen te bidden. Psalmen die gaan over het “wonen” bij God. De Abdij is voor velen ook een tijdelijk MĀJVIETA. De broeders wensen u veel inspiratie, PAX!

 

Download hier de PDF met de tekst van Diana Dizma-Dimme en een impressie van haar expositie.

 

Bezoek hier de website van het Zana Lipke Museum

onze zuster en onze broeder

De broeders zijn blij met de nieuwe encycliek Fratelli Tutti van onze paus Franciscus. Ondanks dat er in het Nederlands alleen nog maar een online (werk)vertaling is zij een aantal broeders al nieuwsgierig  aan het lezen.

De oproep van Franciscus sluit nauw aan bij het nieuws; klimaat-nood, geweld, ongelijkheid, vluchtelingencrisis en ga maar verder. De paus roept op tot humaniteit, tot een hernieuwde Christelijke bezinning op het begrip Fraternité (zuster- en broederschap) uit de verlichting. Een bezinning die ook toegankelijk is voor mensen die minder bekend zijn met kerkelijke begrippen.

Afgelopen weken kregen we via diverse kanten een concrete oproep tot zuster- & broederschap. Er waren Kamervragen over het drama op Lesbos. Er was een vloed van mail met politieke, urgente en emotionele woorden. Tussen al deze berichten vonden we in een e-mail opeens een prachtig gebed van Ad Wijlhuizen. . . We willen dit gebed graag met jullie delen als een stilte moment.

De zee is hier in Egmond een goede plaats om dit mooie gebed te omlijsten. Als u dichtbij de zee woont nodigen we u dan ook uit om bij de zee te gaan bidden. Maar als de zee ver weg is kunt u het gebed ook downloaden om toch iets van de zee mee te krijgen.

Download hier het gebed

De broeders wensen jullie veel inspiratie toe, PAX!

 

Gebed voor jou 
 
Dat jij, die gegaan bent, 
toen op een dag, zomaar, 
omdat het niet anders meer kon, 
-God weet hoe het was- 
dat jij, mensenkind, 
gegaan langs moeizame wegen, 
met velen alleen door 
duistere nachten, 
aangespoeld aan onze grenzen, 
dat jij, nu jij hier bent, 
ja dat jij ogen mag ontmoeten 
die jou zien,  
handen die jou omarmen, 
harten die jou verstaan 
en je stiltes verdragen. 
Dat jij, 
zo overgeleverd aan mij en anderen, 
iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende 
en Leven Schenkende. 
Want weet je, de toekomst is ook van jou, deze aarde, deze lucht, 
ze komt jou toe, je bent zo nodig. 
 
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen. 
In naam van de liefde, in Jezus’ naam. 

Amen.

geschreven door Ad Wijlhuizen

 

p.s. lees hier de Nederlandse werkvertaling van Fratelli Tutti.

kleurrijke inspiratie

Ieder afscheid gaat gepaard met een verlangen iets mee te nemen dat blijvend is. Zo ook met ons afscheid van broeder Frans Melkert, de vlinderbroeder. Hoe blijven we hem herinneren? Hoe kunnen degene die hem kenden getuigen van zijn leven? De Homilie van Vader Abt helpt ons woorden van betekenis te geven aan het leven van broeder Frans.

 

Gelukkig heeft Broeder Frans zelf ook af en toe een mooi gedichtje over een vogel, plantje, vlinder of jaargetijde achtergelaten deze wereld. We willen er hier eentje delen, een gedicht over het verlangen naar een nieuw seizoen. Uit zijn bundel mijn vlindertuin in vogelvlucht:

 

Stil verlangen

Vochtig, onder blad en aarde
wacht mijn tuin op beter weer.
Zonnestralen, groot van waarde
zorgen voor die ommekeer.

Zo ook nu voor ons die wachten
op het jaar dat komen gaat.
Liefde zal veel pijn verzachten,
want zij kent noch tijd noch maat.

 

 

We hebben voor u wat inspiratie van Broeder Frans op een rijtje gezet om bij stil te staan. Zo kunt u misschien weer even met zijn ogen naar deze wereld kijken!

De Broeders wensen jullie veel inspiratie toe, Pax!

 

Klik hier om deze kleurrijke PDF te downloaden

En klik hier om de preek van Vader Abt nog eens na te lezen

vlinderverzameling Frans

 

 

Jubeljaar voor de aarde

. . . . . De HEER zei tegen Mozes, op de Sinai: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER. . . . . Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. . . . ‘

Lev 25: 1,2 + 10

 

 

Op 1 september riep Paus Fransiscus op om ons in deze periode tot 4 oktober, feest van St. Fransiscus van Assisi, te bezinnen op het thema “een jubeljaar voor de aarde”. In zijn brief licht hij het begrip Jubeljaar toe: als een tijd van gedenken, inkeer, stilte, herstel en een tijd van blijdschap.

Deze cyclus van 50 jaar omvat allerlei kleinere cycli die misschien dichter bij ons staan dan het mooie grote idee van het Jubeljaar. Maar misschien is een jubeljaar niet eens zo radicaal als we vanuit de kleinste cyclus denken; de getijden van de dag. De momenten waar wij stilstaan als een kleine sabbat.

We nodigen jullie uit om tijd te nemen in welke vorm we een respons kunnen geven aan een Jubeljaar voor de aarde. Hier enkele ideeën:

  • Op het schaal van de wereldgeschiedenis: plant een boom!
  • Op lokaal niveau heeft het initiatief de groene kerken een pagina boordevol ideeën op zowel praktisch als liturgisch.
  • Op persoonlijk en dagelijks niveau kunt u een moment kiezen om stilt te staan bij de natuur om u heen.

Op de website van Groene kerken is een liturgie met o.a. een mooie geloofsbelijdenis. Deze hebben we voor u wat aangepast als stilte oefening. Download de PDF hier, print het uit en zoek een mooie plek om het de komende tijd te overdenken.

De broeders wensen u veel inspiratie toe!

PAX!

 

Zoekt u nog meer inspiratie voor uw gemeente, parochie of buurt:

 

Earthbeat (engels, onderdeel van National Catholic Reporter)

Groene Kerken

Laudato Si Nederland

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2021, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden