Geen producten in je winkelmand.

Nieuws

Litanie kerkwijding

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

Om dankbaarheid voor dit huis van gebed

Om dankbaarheid voor de gemeenschap die hier wordt opgebouwd

Om dankbaarheid voor het woord ons hier geschonken

Om dankbaarheid voor het levend brood hier gereikt

Om dankbaarheid voor de hoop ons hier in het hart gelegd

Om dankbaarheid voor de liefde ons hier betoond

Om dankbaarheid voor het geloof hier geschonken

Om dankbaarheid voor allen die hier komen bidden

Om dankbaarheid voor allen die dit huis mee opbouwen en onderhouden

Om dankbaarheid voor allen die bouwen aan een nieuwe aarde

Om dankbaarheid voor allen die de deur van hun hart openzetten

Om dankbaarheid voor allen die een welkom thuis bieden

Om dankbaarheid voor allen die hulp bieden in vluchtelingenkampen

Om dankbaarheid voor allen die thuislozen bijstaan

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis stem geven aan lief en leed

Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis de taal van de liefde leren

Om dankbaarheid voor allen die zich als levende stenen laten voegen

Om dankbaarheid voor allen die hun huis bouwen op Christus, de rots

Om dankbaarheid voor God die in ons midden woont

Litanie voor de schepping

Deze week staat onze litanie in het teken van de schepping. Op 4 oktober gedenkt de kerk de Heilige Franciscus van Assisi en wordt het oecumene seizoen van de Schepping afgesloten. Deze periode wordt meer en meer door kerken gevierd om de schepping een waardige plaats te geven in de spiritualiteit, theologie, organisatie en liturgie.

Hierbij delen we onze litanie die wij in de Vespers zullen bidden. Voelt u vrij om deze op een mooie plek buiten zelf te bidden of te delen met uw eigen gemeenschap. Uiteraard kan deze ook aangevuld worden. De broeders wensen jullie veel inspiratie toe!

Laat ons in vrede bidden

Om eerbied voor al wat op de aarde leeft

Om dankbaarheid voor de schepping ons toevertrouwd

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

Om dankbaarheid voor  licht en  kracht van de zon

Om dankbaarheid voor  water dat leven voedt

Om dankbaarheid voor zuivere lucht die adem geeft

Om dankbaarheid voor vuur dat verwarmt

Om dankbaarheid voor al wat groeit en bloeit

Om dankbaarheid voor het gewas dat ons voedt

Om dankbaarheid voor wat kleur en smaakt geeft

Om dankbaarheid voor dieren in het wild en in het veld

Om dankbaarheid voor vruchtbomen en cederenwoud

Om dankbaarheid voor kruipgedierte en vogels bevederd

Om dankbaarheid voor wonderen van kunst en cultuur

Om dankbaarheid voor alwie hun stem verheffen voor de aarde

Om dankbaarheid voor de zuiveren  van hart

Om dankbaarheid voor scheppende  kunstenaars

Om dankbaarheid voor werkers aan recht en gerechtigheid

Om dankbaarheid voor vredestichters en hoeders van het leven

Leer ons een onverdeelde inzet voor al wat adem heeft

Leer ons al wat leeft onbaatzuchtig te beminnen

Leer hoog en laag, klein en groot te zien met nieuwe ogen

Leer ons dankzegging en dienstbaarheid, alom en altijd

Leer ons een nieuw lied voor God die schept en herschept, altijd weer.

Op reis met Laudato Si

“God heeft een schitterend boek geschreven waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal aanwezig zijn. Geen enkel schepsel valt buiten deze manifestatie van God. Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied.” – Laudato Si #86 –

 

Afgelopen week hadden we onze eerste kleine bijeenkomsten. Een retraite over “aarden” en een dag over de symboliek van kruiden. De verwondering  over de schoonheid van planten, hun bijzondere werking en betekenis stonden centraal. We gingen met twee groepjes op reis door onze tuinen. Onderweg kregen we gezelschap van wat oude teksten van woestijnvaders en uit Laudato Si. Een aantal van die teksten willen we graag met een breder publiek delen. Dan hoeft niemand deze zomer ver weg om toch iets van de aarde te bewonderen!

Dichtbij; onder onze voeten tussen een stoeptegel, naast ons huis, aan de rand van de stand. Er is genoeg voor ieder mens om iets te vinden!

 

Download hier alle teksten en zoek een mooi plekje om te aarden.

De broeders wensen jullie inspiratie, PAX!

 

 

Klik hier voor meer inspiratie op laudato-si.nl

 Nederlandse vertaling van Laudato Si

Terugblik Pasen 2021

De Goede week is een samen op weg zijn. Helaas konden we dit jaar niet met jullie allemaal onderweg zijn en Pasen beleven.  We hebben daarom wat beelden, gebeden en fragmenten uit preken voor jullie. Zo hopen we toch een beetje dichtbij jullie te zijn en te delen wat Pasen in deze tijd kan worden.

De broeders wensen jullie allemaal veel goeds, PAX!

 

Download hier de PDF

 

 

Muziek in de Goede Week

Leo Fijen nam samen met zangers uit de abdij voor Klooster! Magazine een serie muziek video’s op die worden gepubliceerd in de Goede week.  Te beginnen met Palmzondag, daarna Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag. Klik op de titel voor de muziek video en een korte overweging van Leo.

Palmpasen: Attende Domine

Witte Donderdag: In Manus Tuas

Goede Vrijdag : Psaume 130

Stille Zaterdag: Make me a channel of your peace

Eerste Paasdag: Victimae Paschali Laudes

Tweede Paasdag: In this heart

Gebed van de kinderen van Abraham

Eerder deelden we met jullie de toespraak die paus Franciscus hield in Ur, Irak. Een plaats van oorsprong en verbinding door onze gezamenlijke vader Abraham. Maar ook een plek van geweld en vluchten. De paus sloot af met een gebed dat over de muren van gebedshuizen, denominaties, culturen en religies gaat: een gebed van de kinderen van Abraham.

We hebben voor jullie het gebed in acht talen in een document gezet (Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Pools, Portugees, Spaans en Duits). We nodigen jullie uit om het gebed te lezen, overwegen, bidden en misschien ook te bedenken met wie jullie dit zouden kunnen delen. Neem de tijd, het be-Amen van dit gebed omvat vele mensenlevens, verhalen en tradities.

 

Als kinderen van Abraham, joden, christenen en moslims, samen met andere gelovigen en alle personen van goede wil, danken wij u dat u ons Abraham, een vooraanstaande zoon van dit nobele en geliefde land, heeft gegeven om onze gemeenschappelijke vader in het geloof te zijn.. . .

download hier het gebed in vele talen

 

صلاة أولاد إبراهيم

شاركنا معكم أمس الخطاب الذي ألقاه البابا فرنسيس في أور. مكان نشأ واتصال من خلال والدنا المشترك إبراهيم. لكنها أيضًا مكان للتقليد والهروب. وختم البابا بصلاة على جدران دور العبادة والطوائف والثقافات والأديان: صلاة على أبناء إبراهيم.

لقد وضعنا الصلاة في وثيقة من أجلك بثماني لغات (العربية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والبولندية والبرتغالية والإسبانية والألمانية). ندعوك لقراءة الصلاة والتأمل والصلاة وربما أيضًا التفكير في من يمكنك مشاركتها. خذ وقتك ، آمين هذه الصلاة تشمل العديد من الأرواح البشرية والقصص والتقاليد.

 

English: Yesterday we shared Pope Francis’ speech in Ur, Iraq with you. A place of origin and connection through our common father, Abraham. But also a place of violence and flight . The Pope concluded with a prayer that goes over the walls of places of worship, denominations, cultures and religions: a prayer of the children of Abraham.

We have put the prayer, translated in eight languages, in one document: Arabic, Dutch, English, French, Polish, Portuguese, Spanish and German. We invite you to read the prayer, contemplate, pray and perhaps also consider with whom you might share it. Take your time, the amen to this prayer includes many human lives, stories and traditions.

 

As children of Abraham, Jews, Christians and Muslims, together with other believers and all persons of good will, we thank you for having given us Abraham, a distinguished son of this noble and beloved country, to be our common father in faith.

 

You can download here the rest of the prayer in many languages

 

source: speech at interreligious meeting at Ur, Iraq

Blijmoedig vasten, een kunst!

Het geven van aalmoezen, bidden en vasten zijn de drie elementen waarmee we deze veertig dagen vormgeven. Vrij vertaald zouden we ook kunnen zeggen: aandacht voor onze naaste, God en wij zelf.

We willen met jullie een artikel uit de oude doos van het Benedictijns Tijdschrift delen. Het is geschreven door Benoit Standaert,  een Benedictijnse broeder uit Vlaanderen. Het artikel kan ons helpen verdiepen of verwoorden wat de ervaring van vasten kan zijn vanuit onze Christelijke traditie.  We hopen dat jullie inspiratie vinden en moed om vorm te blijven geven aan deze veertig dagen. Een gedeelde last maakt altijd lichter!

De broeders wensen jullie veel goeds toe in deze veertig dagen, PAX!

 

Lees hier het artikel “Blijmoedig vasten, een kunst”

Een merkwaardige familie

Op 2 februari hield Paus Franciscus een homilie over het geduld van Simeon en Hannah. Zijn overdenking stond in het teken van het religieuze leven. Na afloop had hij nog een kort woord dat bij de broeders een brede glimlach teweegbracht. Lees hier de tekst:

 

Een merkwaardige familie.

“We zijn met weinig: deze Covid zet ons in de hoek, maar we dragen dit met geduld. Het vereiste geduld. En ga door, met ons leven aan de Heer aan te bieden.

Die jonge kloosterzuster die net het noviciaat was binnengekomen was blij … Ze vond een oude, goede, heilige medezuster … “Hoe gaat het, zuster?” – “O, dit is hier de hemel, moeder!”, zegt de jonge novice. “Wacht maar: er komt nog een vagevuur”. Het godgewijde leven, het gemeenschapsleven: er is een vagevuur, en het vergt geduld om het te dragen.

Ik zou twee dingen willen vernoemen die kunnen helpen: ontsnap alsjeblieft aan het geklets. Wat het gemeenschapsleven doodt, is gebabbel, geklets. Roddel niet over anderen. “Maar het is niet gemakkelijk, pater, want soms gaat dit naar je hart!”. Ja, het raakt je hart: dat komt uit jaloezie, het komt uit zoveel hoofdzonden die we in onze binnenkant hebben. Ren weg. ‘Maar vertel eens, pater, bestaat er daarvoor niet een medicijn? Gebed, goedheid…? ”. Ja, er is een medicijn die je zelf kunt samenstellen: bijt op je tong. Voordat je over anderen gaat roddelen, bijt je op je tong zodat je tong opzwelt en je hierdoor niet in staat bent te spreken. Je kunt niet praten als je ziek bent. Alsjeblieft, vermijd het geklets dat de gemeenschap vernietigt!

En dan nog iets dat ik je in het gemeenschapsleven aanbeveel: er zijn veel dingen die niet altijd goed zijn, bij de overste, bij de raad, de consultoren, bij die en bij die andere … We hebben altijd dingen die we niet prettig vinden, toch? Verlies alstublieft je gevoel voor humor niet: dit helpt ons veel vooruit. Het is anti-geklets: weten hoe je om jezelf, om situaties, zelfs om anderen moet lachen – met een goed hart – maar verlies het gevoel voor humor niet. En ontsnap aan het geklets. Wat ik je aanbeveel, is om zo te zeggen een advies dat niet al te administratief is, maar wel erg menselijk. Dit advies is: menselijk geduld te beoefenen. Roddel nooit over anderen: bijt op je tong. Verlies ook je gevoel voor humor niet: het zal ons veel helpen.

Bedankt voor wat je doet, bedankt voor het getuigenis. Dankjewel, heel erg bedankt voor je moeilijkheden, voor hoe je ze uitvoert en voor de grote pijn voor roepingen die niet komen. Kom op, moed: de Heer is groter, de Heer houdt van ons. Laten we de Heer achterna gaan! ”

Lees hier de hele homilie over het geduld van Simeon en Hannah

 

De  broeders wensen u veel goeds & inspiratie toe!!

O Antifonen

O Advent licht,

verdrijf de donkere schaduw van de dood.

Maak ons een wachtende wereld wakker tot morgen fris gezegend leven.

 

 

Advent is vol muziek. Er klinken andere liederen en op zondag zingen we het mooie Rorate Caeli, met een melodie als vallende bladeren. Zo maken we in deze periode ruimte voor het (ver)wachten.

In de zeven dagen voor kerst wordt de lofzang van Maria voorafgegaan door een van de “O”-antifonen. Het zijn zeven antifonen met ieder een eigen oudtestamentische naam voor de Messias. Iedere keer wordt deze naam voorafgegaan met de uitroep “O”.

O, wijsheid, O adonai, O tronk van Isai, O sleutel van David, O dageraad, O koning van de volken, O emmanuel!

We nodigen jullie uit om een eigen O antifoon te vinden, verwoorden of zingen! We delen hierbij onze antifonen met wat inspiratie die we vonden in alle gevallen bladeren.

De Broeders wensen u veel inspiratie toe!

 

Download hier de PDF met alle O antifonen als inspiratie!

 

 

Adevent-o-antifonen

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2021, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden