Nieuws

Gebed voor Stille Zaterdag

Gebed voor Stille Zaterdag:

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die onsterfelijk zijt, ligt nu,

als een sterveling in linnen gewikkeld,

red ons van vergankelijkheid en ondergang

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die het uitspansel hebt gegrondvest,

moet nu verblijven in de engte van het graf,

geef dat wij in ons hart een ruime woning bieden.

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die ons licht zijt en ons heil,

voor ons in een donker graf verborgen,

verlicht toch de duisternis van deze wereld.

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Verheven op het Kruis hebt Gij allen tot U getrokken,

nu Gij zijt neergedaald in het graf, smeken wij U:

doe alle doden opstaan tot nieuw leven.

 

AMEN

Schrijvenderwijs

Tijdens de Kerst werden er veel mooie woorden met ons gedeeld. Een van die woorden die onze abt schreef kreeg een mooi antwoord terug. Bij deze delen we die graag met jullie als meditatieve overdenking.

Schrijvenderwijs

Inschrijven, opschrijven,

uitschrijven, afschrijven,

wie zal het zeggen?

Inschrijven, voorschrijven,

doorschrijven,

wie schrijft het langst?

Inschrijven,

als nummer of naam.

als pion of levende mens?

Inschrijven,

niet geweten, niet gekend,

tussen de regels

in Bethlehem.

Inschrijven, opschrijven,

met het opschrift:

“koning van de Joden”

ongeweten, onbegrepen,

onuitwisbaar waar.


Hierop kregen we onderstaande aanvulling die we jullie niet willen onthouden:

Nergens opgeschreven staan betekent:

onbekend, onbemind, geen document, geen verblijf,

vergeten, overleden.

Op de verkeerde lijst opgeschreven staan betekent:

gevangen, vervolgd, wachten zonder uitzicht,

verloren.

In het hart geschreven staan  betekent:

gekend, bemind, een naam, gezicht, 

een thuis.

In de palm van Zijn hand geschreven staan betekent:

geliefd kind, nieuw leven,

geboortelicht.

O Antifonen

O Advent licht,

verdrijf de donkere schaduw van de dood.

Maak ons een wachtende wereld wakker tot morgen fris gezegend leven.

 

 

Advent is vol muziek. Er klinken andere liederen en op zondag zingen we het mooie Rorate Caeli, met een melodie als vallende bladeren. Zo maken we in deze periode ruimte voor het (ver)wachten.

In de zeven dagen voor kerst wordt de lofzang van Maria voorafgegaan door een van de “O”-antifonen. Het zijn zeven antifonen met ieder een eigen oudtestamentische naam voor de Messias. Iedere keer wordt deze naam voorafgegaan met de uitroep “O”.

O, wijsheid, O adonai, O tronk van Isai, O sleutel van David, O dageraad, O koning van de volken, O emmanuel!

We nodigen jullie uit om een eigen O antifoon te vinden, verwoorden of zingen! We delen hierbij onze antifonen met wat inspiratie die we vonden in alle gevallen bladeren.

De Broeders wensen u veel inspiratie toe!

 

Download hier de PDF met alle O antifonen als inspiratie!

 

 

Adevent-o-antifonen

 

Kloostertuinen blijven inspireren

Wanneer klooster- en abdijgemeenschappen buitenstaanders toegang geven tot de beslotenheid van hun tuin, kunnen die groene oases mooie, soms verrassende plekken van zingeving worden voor een ruimer publiek. Tertio nr. 1.155 van 30/3/’22 toont de mooie voorbeelden die daarvan te vinden zijn bij de franciscanen in Megen en de benedictijnen van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

In Megen transformeerden de minderbroeders-franciscanen eind vorige eeuw hun kloostertuin tot een “Hof van Lof”. Sinds 2000 is het grote publiek er welkom.
De oorspronkelijke indeling van de voormalige moestuin werd behouden. De helft van de tuin is grasveld ten behoeve van de bewoners van het klooster – een modern beeld van Franciscus en de vogels springt er direct in het oog. De andere helft is aangelegd met borders die volgens een zorgvuldig uitgekiend plan bulken van de religieuze en spirituele symboliek.

Heem, een gloednieuw project op het domein van de Sint-Adelbertabdij in Egmond, faciliteert “interlevensbeschouwelijke ontmoeting door tuinwerk en kunst”, zoals op de website te lezen staat. “Ik denk dat zulke ontmoetingen, waarbij je elkaar ten diepste probeert te begrijpen, momenteel echt hard nodig zijn in de wereld”, stelt Sophie Mantel, de jonge kunstenaar die het initiatief op poten zette. Het frappeerde haar al langer dat veel mensen het moeilijk hebben om onderlinge levensbeschouwelijke verschillen te zien als een bron van verwondering. Verschil lijkt vooral voor verwijdering en afstand tussen mensen te zorgen. “Heem wil een plek zijn waar je je kan oefenen in een andere houding tegenover die verschillen”, licht ze toe.

Peter van Asselt verhuisde 12 jaar geleden met zijn partner naar Egmond omdat die in de Sint-Adelbertabdij een jobaanbod had gekregen. Na de verhuis werd Van Asselt algauw vrijwilliger in de abdij als ziekenbroeder, later als huiskapper en voor het leveren van hand- en spandiensten, zoals het schoonmaken van de kerk. “De kerk werd toen altijd prachtig versierd door broeder Eugène, die inmiddels overleden is. Daarna werd er meestalgebruikgemaakt van simpele bloementuilen, soms uit de supermarkt, ook op hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen. Ik wou dat graag veranderen en daarom ben ik 5 jaar geleden enkele avondopleidingen bloemschikken gaan volgen, om dat goed te kunnen doen. Gaandeweg kwam ik in contact met Tini Brugge, die het symbolisch bloemschikken in Nederland op de kaart heeft gezet. Van haar leerde ik dat je de evangelielezing ook betekenis kunt geven door die te verbeelden in bloemen, kleuren, materialen en bepaalde bewegingen in bloemen of takken. Gaandeweg ben ik me daarin gaan oefenen. Dat doe ik nog steeds en daarin wil ik verder groeien.”

Lees hier het artikel over Peter van Asselt

© Tertio 1.155

Kloostertuinen blijven inspireren

Wanneer klooster- en abdijgemeenschappen buitenstaanders toegang geven tot de beslotenheid van hun tuin, kunnen die groene oases mooie, soms verrassende plekken van zingeving worden voor een ruimer publiek. Tertio nr. 1.155 van 30/3/’22 toont de mooie voorbeelden die daarvan te vinden zijn bij de franciscanen in Megen en de benedictijnen van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

In Megen transformeerden de minderbroeders-franciscanen eind vorige eeuw hun kloostertuin tot een “Hof van Lof”. Sinds 2000 is het grote publiek er welkom. De oorspronkelijke indeling van de voormalige moestuin werd behouden. De helft van de tuin is grasveld ten behoeve van de bewoners van het klooster – een modern beeld van Franciscus en de vogels springt er direct in het oog. De andere helft is aangelegd met borders die volgens een zorgvuldig uitgekiend plan bulken van de religieuze en spirituele symboliek.

Heem, een gloednieuw project op het domein van de Sint-Adelbertabdij in Egmond, faciliteert “interlevensbeschouwelijke ontmoeting door tuinwerk en kunst”, zoals op de website te lezen staat. “Ik denk dat zulke ontmoetingen, waarbij je elkaar ten diepste probeert te begrijpen, momenteel echt hard nodig zijn in de wereld”, stelt Sophie Mantel, de jonge kunstenaar die het initiatief op poten zette. Het frappeerde haar al langer dat veel mensen het moeilijk hebben om onderlinge levensbeschouwelijke verschillen te zien als een bron van verwondering. Verschil lijkt vooral voor verwijdering en afstand tussen mensen te zorgen. “Heem wil een plek zijn waar je je kan oefenen in een andere houding tegenover die verschillen”, licht ze toe.

Peter van Asselt verhuisde 12 jaar geleden met zijn partner naar Egmond omdat die in de Sint-Adelbertabdij een jobaanbod had gekregen. Na de verhuis werd Van Asselt algauw vrijwilliger in de abdij als ziekenbroeder, later als huiskapper en voor het leveren van hand- en spandiensten, zoals het schoonmaken van de kerk. “De kerk werd toen altijd prachtig versierd door broeder Eugène, die inmiddels overleden is. Daarna werd er meestalgebruikgemaakt van simpele bloementuilen, soms uit de supermarkt, ook op hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen. Ik wou dat graag veranderen en daarom ben ik 5 jaar geleden enkele avondopleidingen bloemschikken gaan volgen, om dat goed te kunnen doen. Gaandeweg kwam ik in contact met Tini Brugge, die het symbolisch bloemschikken in Nederland op de kaart heeft gezet. Van haar leerde ik dat je de evangelielezing ook betekenis kunt geven door die te verbeelden in bloemen, kleuren, materialen en bepaalde bewegingen in bloemen of takken. Gaandeweg ben ik me daarin gaan oefenen. Dat doe ik nog steeds en daarin wil ik verder groeien.”

Zie artikel

© Tertio 1.155

Vrijdag 25 Maart meebidden in de Abdij

Op vrij­dag 25 maart sluiten de Neder­landse bis­schop­pen aan bij een gebedsestafette die door heel Europa gaat. Tijdens deze estafette wordt er gebe­den voor vrede in Oekraïne en voor de slacht­of­fers van de corona­pan­de­mie. De broeders sluiten zich aan bij dit initiatief en nodigen iedereen uit mee te bidden.

Op vrijdag 25 maart van 19:00 tot 19:45 is er aanbidding waarbij we stilstaan bij de nood aan zorg en vrede in deze wereld. In het bijzonder de slachtoffers van het Coronavirus en de oorlog in Oekraïne. Aansluitend zijn er om 20:00 uur de completen.

Voor wie al wil bidden delen we het mooie gebed van Domenico Battaglia, aartsbisschop in  Napels.

Vergeef ons voor oorlogen

Heer Jezus Christus, Zoon van God,

ontferm U over ons, zondaars.

Heer Jezus, in de schaduwen van bommen die op Kyiv vielen,

ontferm U over ons.

Heer Jezus, gestorven in de armen van een moeder in een bunker in Charkiv,

ontferm U over ons.

Heer Jezus, als twintigjarige naar het front gestuurd,

ontferm U over ons.

Heer Jezus, die in de schaduw van uw kruis nog gewapende handen ziet,

ontferm U over ons!

 

Vergeef ons Heer.

 

Vergeef ons als we niet genoeg hebben aan de spijkers

waarmee we uw handen hebben gekruisigd,

als we nog steeds onze dorst lessen

met het bloed van hen die uiteengerukt worden door wapens,

Vergeef ons, als deze handen,

die U geschapen hebt om te zorgen,

zijn omgevormd tot werktuigen van de dood.

 

Vergeef ons, o Heer, als we nog steeds onze broer doodslaan.

 

Vergeef ons, als we nog steeds, net als Kaïn,

de stenen van het veld oprapen om Abel te doden.

Vergeef ons, als we onze wreedheid blijven goedpraten

door onze inspanningen,

als we de gewelddadigheden van onze daden legitimeren

met onze pijn. Vergeef ons voor oorlog.

 

Vergeef ons voor oorlog, o Heer.

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, we smeken U:

pak Kaïn bij de hand!

Verlicht ons geweten,

laat onze wil niet gedaan worden,

geef ons niet over aan onze eigen daden.

Houd ons tegen, o Heer, houd ons tegen!

En als U de hand van Kaïn hebt teruggehouden,

zorg dan ook voor hem.

Hij is onze broer,

O Heer, maak een einde aan het geweld!

Houd ons tegen, o Heer!

 

Tekst: aartsbisschop Domenico Battaglia van Napels

 

 

 

 

Litanie Veertigdagentijd


REFREIN: Sta ons bij Heer, in iedere nood!

Laten ons met aandrang bidden:

Hoor ons Heer in uw kerk van heiligen en zondaars
Hoor ons Heer in uw kerk van Licht en duister
Hoor ons Heer in uw kerk van goede ijver en tweedracht
Hoor ons heer in uw kerk van zelveloze zorg en ambitie
Hoor ons heer in uw kerk van verzoening en verdeeldheid
Hoor ons Heer in uw kerk van toewijding en ontrouw
Hoor ons Heer in uw kerk van geloof en twijfel
Hoor ons Heer in uw kerk van onbaatzuchtige liefde en misbruik
Hoor ons Heer in een wereld van voorspoed en onrecht
Hoor ons Heer in een wereld van overvloed en armoede
Hoor ons Heer in een wereld van vriendschap en verdeeldheid
Hoor ons Heer in een wereld van vrede en oorlog
Hoor ons Heer in een wereld van ontferming en haat
Hoor ons Heer in een wereld van scholing en ongelijkheid
Hoor ons heer in een wereld van broederschap en tweespalt
Hoor ons Heer in een wereld van vrijgevigheid en hebzucht
Hoor ons Heer in ons verlangen naar eenheid
Hoor ons Heer in onze nood aan onbaatzuchtigheid
Hoor ons Heer in onze zorg voor armen en kleinen
Hoor ons Heer in onze nood aan vergeving
Hoor ons Heer in onze omgang met de schepping
Hoor ons Heer in onze roep om bekering
Hoor ons Heer in onze hoop op herschepping
Hoor ons Heer, verhoor ons Heer

Gebed om vrede

Via de mail kregen we een broodnodig gebed van de broeders in Heeswijk. We nodigen jullie allemaal uit om mee te bidden voor vrede en bijstand bij de mensen in de Oekraïne.

GEBED

God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen.

MEDITATIE

Oorlog
niemand wil het

Oorlog
we begrijpen niet waarom
en al helemaal niet
waarom met zo veel geweld

Oorlog
iedereen een verliezer

Vrede
we verlangen er allemaal naar

Vrede
in het klein is het soms al lastig
als dat wat de ander wil of doet
niet is
wat wij willen of doen

Vrede
het is hard werken
voor iedereen
overal

God zegene ons werk
altijd en overal

Wilt u ook de gebeden ontvangen? kijk dan op de website van Berne Media

Litanie voor Kerstmis

Om licht in onze ogen, dat wij elkaar zien mogen als nieuw

Om licht in ons hart, dat wij plaats maken voor velen

Om licht in onze gedachten, dat wij leren onderscheiden

Om licht in onze huizen, dat wij thuis zijn bij elkaar

Om licht in onze relaties, dat wij ons niet verbergen

Om licht in onze gemeenschap, dat wij elkaar in het licht zetten

Om licht in de kerkgemeenschap, dat zij tot eenheid komt

Om licht op het oecumenisch pad , dat wij elkaar vinden

Om licht bij het interreligieus gesprek, dat wij elkaar leren verstaan

Om licht op het pad van alle zoekers, dat zij de weg vinden

Om licht  over alle pasgeborenen, dat zij in liefde opgroeien

Om licht voor de opgroeiende jeugd, dat zij leren beminnen

Om licht voor de bejaarden, dat zij de dankbaarheid kennen

Om licht voor eenzamen, dat zij bemoedigd worden

Om licht voor vluchtelingen, dat zij hulp ontvangen

Om licht voor gevangenen , dat zij toekomst mogen zien

Om licht in de nacht van zovelen, dat er toekomst dagen mag

Om licht voor ouders en opvoeders, dat zij levensmoed geven

Om licht voor doktoren en verplegers, dat zij troost bieden

Om licht voor wetenschappers, dat zij de juiste keuzes maken

Om licht voor politici, dat zij wijs mogen handelen

Om licht over moeder aarde, dat zij ons blijft dragen

Om licht voor slachtoffers van de pandemie, dat zij heling ontvangen

Om licht voor allen die lijden, dat zij getroost worden

Om eeuwig licht voor de overledenen.

[ Voelt u vrij de beden af te wisselen met een ‘Kyrie Eleison’, of “Heer, ontferm U”]

U kunt de Litanie hier ook downloaden om te bewaren

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden