Gebed voor Stille Zaterdag

Gebed voor Stille Zaterdag:

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die onsterfelijk zijt, ligt nu,

als een sterveling in linnen gewikkeld,

red ons van vergankelijkheid en ondergang

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die het uitspansel hebt gegrondvest,

moet nu verblijven in de engte van het graf,

geef dat wij in ons hart een ruime woning bieden.

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Gij die ons licht zijt en ons heil,

voor ons in een donker graf verborgen,

verlicht toch de duisternis van deze wereld.

 

(wij bidden U, verhoor ons)

 

Heer Jezus, Zoon van God,

Verheven op het Kruis hebt Gij allen tot U getrokken,

nu Gij zijt neergedaald in het graf, smeken wij U:

doe alle doden opstaan tot nieuw leven.

 

AMEN

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie