Nieuws

Expo: Jan van Loon

In ons Benedictushof is weer een nieuwe expositie te bewonderen. Wees welkom!

Jan van Loon (1938) studeerde aan de Academie Minerva te Groningen en De Koninklijke Akademie in Den Haag. De kunstwerken van Van Loon bewegen zich zowel qua techniek als qua onderwerp op een zeer breed terrein. Jan van Loon is bekend door zijn landschappen waarin hij als geen ander op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weet weer te geven. Maar hij heeft ook talloze portretten gemaakt, waaronder een indrukwekkende serie van mensen met een beperking.
Hij is al jaren lid van de Noordelijke aquarellisten en weet op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weer te geven. In 1988 ontwerpt hij een groot dijkreliëf, wat sinds die tijd bewonderd wordt door de gestage bezoekersstroom van Noordpolderzijl, een plaatsje aan de Groninger zeedijk met uitzicht op Rottumeroog en Rottumerplaat. Uit een reis naar de VS ontstaan in de tachtiger jaren een reeks schilderijen die allemaal het thema “Reizigers” droegen. Mensen wachtend in vertrekhallen of doelbewust voortsnellend door stationshallen, de moderne mens altijd op weg…
Een bezoek aan IJsland levert een serie landschappen op die goed weergeven hoe van Loon heen en weer worstelt tussen een duidelijk realisme – in veel van zijn wad landschappen – en een “verbouwing” van de zichtbare werkelijkheid naar structuren en vormen.

In 2008 kwam het boek: ‘Jan van Loon – 50 jaar op zoek’ van de pers.

Benedictushof is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 – 16.00 uur

Website: www.janvanloon.nl

Expo: Jan van Loon

Per heden is er weer een nieuwe expositie te bewonderen in ons Benedictushof. Deze expositie loopt tot 31 augustus as. Wees welkom!

Jan van Loon (1938) studeerde aan de Academie Minerva te Groningen en De Koninklijke Akademie in Den Haag. De kunstwerken van Van Loon bewegen zich zowel qua techniek als qua onderwerp op een zeer breed terrein. Jan van Loon is bekend door zijn landschappen waarin hij als geen ander op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weet weer te geven. Maar hij heeft ook talloze portretten gemaakt, waaronder een indrukwekkende serie van mensen met een beperking.
Hij is al jaren lid van de Noordelijke aquarellisten en weet op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weer te geven. In 1988 ontwerpt hij een groot dijkreliëf, wat sinds die tijd bewonderd wordt door de gestage bezoekersstroom van Noordpolderzijl, een plaatsje aan de Groninger zeedijk met uitzicht op Rottumeroog en Rottumerplaat. Uit een reis naar de VS ontstaan in de tachtiger jaren een reeks schilderijen die allemaal het thema “Reizigers” droegen. Mensen wachtend in vertrekhallen of doelbewust voortsnellend door stationshallen, de moderne mens altijd op weg…
Een bezoek aan IJsland levert een serie landschappen op die goed weergeven hoe van Loon heen en weer worstelt tussen een duidelijk realisme – in veel van zijn wad landschappen – en een “verbouwing” van de zichtbare werkelijkheid naar structuren en vormen.

In 2008 kwam het boek: ‘Jan van Loon – 50 jaar op zoek’ van de pers.

Benedictushof is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 – 16.00 uur

Website: www.janvanloon.nl

Expositie Abdij van Egmond in oorlogstijd ’40 – ‘45

De monniken van de Abdij van Egmond hebben gedurende de Tweede Wereldoorlog roerende tijden beleefd. Een deel van hen is geëvacueerd, de Abdij (toen nog Priorij) zelf is tijdelijk gevorderd geweest door de Duitsers. De achterblijvende monniken hebben in Egmond-Binnen onderdak verleend aan Italianen en moesten uiteindelijk zelf ook vluchten. Vanuit aangrijpende verhalen uit het persoonlijke dagboek van een broeder wordt nu voor het eerst het verhaal uit de oorlogstijd verteld en met foto’s getoond. De meeste foto’s zijn gemaakt door Pater Nieuwenhuys.

Een van de fragmenten uit het oorlogsdagboek van de broeder:
“Na enige tijd begon men in het dorp te schieten, mensen schreeuwden en renden voorbij St. Jozef. Toen dit in hevigheid toenam besloot broeder Gerlach eens naar beneden te gaan en te vragen wat men van de toestand dacht. Beneden was alles weg en de deur op slot. Aan de voorkant stonden twee soldaten met het geweer in de aanslag maar met de ruggen naar ons huis. Broeder Gerlach stormde naar boven, greep zijn horloge en vulpen en verstopte de kroniek, ging door de achterdeur richting Doelen. Nu was hij daar in die vier jaar Egmond nog nooit geweest. Mensen stonden buiten en vroegen wat er in het dorp aan de hand was. Hij vroeg een damesfiets, doch kon op het einde van de Doelen niet verder door de tankval. Bij het laatste huisje riep men hem binnen. Het bleek de familie Tervoort te zijn. Nauwelijks zat hij daar of twee jongens van de familie Baart kwamen langs de ligusterheg geslopen en namen hem mee. In minder dan tijd was de tuniek uit en deze ging in een bietenmand met bieten erop. Bertus leende zijn pak en toen in de schuilkelder. De hond moest naar de zolder, want anders gaf deze de plaats van de schuilkelder aan.”
Vanaf 10 april 2024 kunt u in het museum bij de winkel van de Abdij van Egmond de expositie bezoeken van dinsdag tot en met zaterdag van 11:00 uur tot 16:30 uur.

Matteüs Passie in de Abdijkerk 

Op woensdag 3 april zal de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel worden opgevoerd. De Passie zal worden uitgevoerd door het koor en muzikaal ensemble van Stichting de Witte Duif uit Castricum, onder leiding van Marianne Beitler. 

In de tijd voor Pasen wordt op veel plaatsen in Nederland de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Dit geliefde meesterwerk van Bach vertelt het verhaal van Jezus’ lijden en sterven volgens het evangelie van Mattheus.

In het spoor van deze traditie worden tot op de dag van vandaag ook nieuwe Passies gecomponeerd. Eén daarvan is de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel. Deze Passie omvat een reeks ontroerende aria’s en koorliederen die op indringende en persoonlijke wijze het verhaal van de laatste dagen van het leven van Jezus vertellen. De Passie bevat ook vier oorspronkelijke koralen van Bach’s Matthäus Passion, waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang wisselen elkaar zo verrassend af. De muziek mondt uiteindelijk uit in een ‘tijd om op te staan’, om erbij te zijn en om geraakt te worden.

De uitvoering is op woensdag 3 april om 20.00 uur in de Abdijkerk, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen. De toegang is gratis. Aanmelden kan hier: | Matteüs Passie in de Abdijkerk (abdijvanegmond.nl)

Expositie “Zie de Mens”

Op Dinsdag 16 januari opende de expositie “Zie de Mens” met het werk van Reiny Bourgonje. Een serie mooie indringende portretten van jongeren. Lees hieronder de speech van Abt Thijs. De expositie is van dinsdag tot zaterdag te bezichtigen van 11:00 tot 16:30 en duurt tot 15 maart.

 

Hartelijk welkom aan u allen , allemaal mensen met een gezicht, bij de opening van deze unieke tentoonstelling. Een bijzonder welkom aan Reiny Bourgogne die de schepper is van het werk dat u hier ziet.  Zij zal ons zo dadelijk iets vertellen over de portretten die hier de ruimte vullen en meer dan dat, ze komen bij ons binnen.

Medio december namen we afscheid van de iconententoonstelling van Olga en Olekesandr uit de Oekraïne. Iconen schilderen is niets nieuws, dat gebeurt al eeuwen, maar iconen schilderen op deksels of delen van munitiekisten dat is iets anders. Dat was nooit eerder gedaan en er was voorafgaand aan de expositie dan ook veel discussie of dat wel kon of mocht. Maar de combinatie munitiekist en een icoon van een heilige zorgde voor een statement. Het riep op om van de resten van instrumenten van de dood tekens te maken van hoop en leven.

De tentoonstelling die vandaag geopend wordt sluit daar naadloos op aan en ook zij maakt een statement. In een wereld waar bepaalde groepen of personen een etiket krijgen opgeplakt of worden geweerd of buitengesloten in onze samenleving schildert Remy Bourgogne met de camera portretten die ons raken in het hart. Zij komen bij ons binnen misschien met de vraag: ‘kijk je wel goed in het leven?’ of misschien met de uitroep: ‘ Zie de mens’. Met deze beelden van kinderen van vluchtelingen en adoptiekinderen worden allerlei vooroordelen ontmaskerd en terzijde geschoven door een fotograaf die niet alleen een scherpe en gepoetste lens heeft, maar meer nog een zuivere innerlijke blik en daarmee laat zien wat voor veler oog verborgen is en er toch is, de adel en de schoonheid van de mens.

De beelden die hier worden gepresenteerd kunnen ons nederig maken. Hoe vaak hebben wij de verkeerde bril op en nemen wij mensen de maat die niet klopt en past. Wat zou er gebeuren als wij bij Remy in de leer zouden gaan. De wereld zou er niet alleen anders uitzien, die wereld zou ook anders worden en wij voorop. Respect, verwondering, bewondering, en een taal die leven geeft, zou ons deel worden.

Wij mogen na de expositie van de Oekraïense iconen op herhaling om te leren op een nieuwe manier met het leven en met mensen om te gaan. Laten we ons die kans niet ontnemen en dank aan de fotograaf die ze ons biedt.

 

 

 

Introductie ‘Het nat van de Akker’

Toen de heilige Adelbert (Sancti Adalberti) in het jaar 740 stierf, werd hij begraven in Egmond Binnen op een plek die nu de Adelbertusakker heet. Tijdens de opgraving van zijn beenderen in 922 ontstond er spontaan een bron, waaruit vanaf dat moment heilig water ontsproot. Gaandeweg bleek dit water een geneeskrachtig werking te hebben, goed tegen oog- en geestesziekten. Vanuit de historie van de Brouwerij, voegen de brouwers nog iedere dag aan elk brouwsel een beetje van dit heilige water toe.

Toen Brouwerij Egmond hoorde van een actie om de toegangspoorten van de Akker te vervangen vanwege de slechte staat waarin zij verkeren, besloten zij onmiddellijk de helpende hand te bieden. Na overleg met Vader Abt, hebben zij besloten een speciaal amberkleurige biologische abdijbier van 6,3% abv te produceren. Het heeft de naam het “Nat van de Akker” gekregen. Van de verkoop gaat een gedeelte van de opbrengt naar de Akker.

Introductie
De introductie van ‘Het Nat van de Akker’ vindt plaats op vrijdag 9 februari in de Benedictushof van de Abdij om 15.30 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn. Er is plaats voor ongeveer 100 gasten, dus wees er snel bij. Uiteraard kunt u hier als eerste dit speciale bier proeven!

Aanmelden introductie en bestellen van het bier
Het bier gaat verkocht worden in sets van twee flessen a 75 cl. tegen de prijs van € 17,50 per set. Hiervan komt een bedrag van € 3,50 per set ten goede aan het onderhoud van de Adelbertusakker.

Het bier kan al per mail besteld worden: info@brouwerijegmond.nl Geeft u daarbij aan hoeveel sets u wilt bestellen en of u aanwezig wilt zijn bij de presentatie op vrijdag 9 februari. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van de brouwerij een betaalverzoek en de instructie voor afhalen na 9 februari.

‘Het nat van de Akker’ is een éénmalig collectorsitem, bestemd voor het goede doel!

Komt allen tezamen

In Egmond-Binnen wordt op zaterdag 16 december Kerst Event 2023 georganiseerd.
Bij Dorpshuis De Schulp verzamelen om 17:30 uur de deelnemers (zo mogelijk in een verlichte outfit) voor een sfeervolle wandeling langs mooie belevenissen in het dorp en bij de Abdij, om uiteindelijk rond 18:30 uur te eindigen bij de Kerstman en de catering op de Brink.
Muzikale invulling wordt verzorgd door Eensgezindheid, New Voice en anderen.

 

Van dinsdag 19 december 2023 tot 6 januari 2024 is er, met als begin- en eindpunt de Benedictushof, een Kerststallenroute uitgezet door Egmond-Binnen.

Expositie Iconen in Benedictushof

Steun de Adelbertusakker!

De Adelbertusakker is op zoek naar uw steun!  De toegangspoorten van dit mooie stukje Egmond-Binnen zijn dringend aan vervanging toe. Hierbij delen we het bericht dat we ontvingen van onze akkervrienden:

Het bestuur van Stichting De Adelbertusakkker is van plan om de huidige deuren van de twee toegangspoorten op de Adelbertusakker te vervangen. De bestaande deuren zijn in een dermate staat dat vervanging hard nodig is. Ze zijn zeker nog niet oud, geplaatst in 2010, maar de destijds  gekozen materialen blijken niet bestand tegen weer en wind.

De slechte toestand van de onderzijde

 

De hele constructie staat uit het lood

De nieuwe deuren – in totaal zijn het er zes –  zullen gemaakt worden met behulp van oude foto’s van de in 1923 door architect van Driel ontworpen poorten. Basismateriaal voor de vervaardiging van het frame is Iroko-hout en voor de panelen zal Tricoya gebruikt worden. Beide soorten zijn FSC-gekeurd.

 

De verkregen offerte van het Houtbewerkingsbedrijf leert dat er in totaal ca. € 9500,- nodig zal zijn.
De Akker, zijnde een gemeentelijk monument, heeft van de gemeente Bergen een subsidie ontvangen van € 3895,-. Uit de eigen middelen van Stichting De Adelbertusakker kan € 2005,- ter beschikking worden gesteld.  Dat betekent dat er we er een tekort is van ca € 3600,-

Om dit gat te dichten doet het bestuur een beroep op  mensen, bedrijven of instanties die de Akker een warm hart toedragen, om een bijdrage te leveren aan dit project. Het is ook mogelijk een deur te adopteren (kosten 600,- euro)

Bijdragen kunt u overmaken op :

Stichting Adelbertusakker  Rekeningnummer NL32INGB0000145720

Stichting De Adelbertusakker beschikt over een ANBI-nummer.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor alle bijdragen!

 

Kijk ook op de website van de adelbertusakker om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

 

Poustinia: Benedictijnse Adventretraite

Hoop in verwarrende tijden.

In de huidige cultuur, waarin het Kerstfeest een belangrijke plaats inneemt, lijkt er haast geen tijd meer voor een voorbereidende bezinning. De kerstsfeer en de romantiek vullen de lucht al vanaf begin november op het gevaar af dat het feest zelf geen echt hoogtepunt meer kan zijn.

Toch voelen velen aan dat de eigenlijke reden om met Kerst feest te vieren vraagt om een bezinning. Als het grote verhaal van het Eerste en Tweede verbond niet meer met aandacht overwogen wordt, dreigen mooie woorden over de “Heer die is gekomen” vaag en misschien zelfs leeg en vreemd te worden.  Dan vervluchtigt ook de reden om het feest van Kerst met aandacht en hoopvol te vieren.

De Benedictijnse gemeenschap Poustinia-online wil een hulp zijn om in de Advent aan de hand van lezingen het “waarom” en “hoe” van Zijn unieke komen midden in onze geschiedenis en in ons eigen leven te volgen.

De retraite bieden we aan volgens de methode van de Benedictijnse oefeningen door Anselm Grün. Dit houdt in dat we met drie wegen werken: Reflectie over het Bijbelgedeelte, vragen om uit te wisselen en afsluiting met een ritueel.

Het verstaan van het Woord van God groeit nooit in isolement, vertrouwvolle dialoog met andere toehoorders van het Woord is nodig.

Werkwijze:

We maken een keuze uit de teksten van de week, na de Bijbeluitleg is er een uitwisseling met vragen, gevolgd door stilte en een ritueel, die ons wil binnenvoeren in de hoopvolle zin, die de komst van de Heer aan ons concrete leven in deze angstige tijd geeft.

Een overzicht van de lezingen zal worden toegestuurd na aanmelding.

Begeleiding: Janneke Krijger en Roel van der Voort

Datum:          1, 8, 15 en 22 december 2023

Tijdstip:         10.30 uur – 12.00 uur

Aanmelding: www.poustinia-online.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-Adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden