Geen producten in je winkelmand.

Nieuws

Haast u mij te helpen

“God kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen”

Deze week lazen we een mooie blog over deze woorden. Ondanks onze lege kerk en leeg gastenverblijf hoorden we een heldere echo van deze aanroep. Pastor en lekendominicaan Roy Clermons schreef er een blog over. Hij verbleef in november enkele dagen bij ons en deelt hierbij zijn reflectie. Hoe er ruimte komt voorbij gevoelens van onmacht en opstandigheid.

Lees zijn blog hier op de website van de Dominicanen.

 

 

‘Haast U mij te helpen’

Uitvaart vlinderbroeder Frans

De broeders van Egmond danken u allen voor uw medeleven de afgelopen dagen. Vanmiddag hebben we broeder Frans naar het kerkhof gebracht en hem weer toe vertrouwd aan de aarde.

We vinden het jammer dat we  deze dag alleen in besloten kring konden beleven. Voor iedereen die toch wil stil staan bij het leven van onze Vlinderbroeder Frans hebben het gebed dat vader Abt tijdens de dienst bad:

 

GEBED VOOR BROEDER FRANS

 

Wij zeggen U dank, Heer onze God,
voor het leven van onze broeder Frans;
Gij hebt hem de liefde voor uw schepping
in het hart gelegd
en hij heeft die gave
veelvoudig vrucht doen dragen.
Met zijn grote naamgenoot heeft hij
een leven lang U lof gezongen
om al wat de aarde kleur en geur geeft,
en de pijn van zijn broze lichaam
en de kwetsbaarheid van het bestaan
heeft hij aanvaard
als deelname aan de weg van Jezus;
Bekleed hem nu met het kleed
van de nieuwe schepping,
dat hij vrij wandelen mag
in het land van de levenden
door Christus onze Heer.

 

 

U kunt de dienst hier nakijken op youtube.

 

begraafplaats Br Frans

 

 

 

 

Broeder Frans Melkert overleden

IN VREDE

Op donderdag 17 september 2020 overleed op zijn eigen cel in onze abdij in volle overgave BROEDER FRANS MELKERT

Benedictijner monnik van de Sint-Adelbertabdij te Eg­mond-binnen. Franciscus Hermanus Bernardus Maria Melkert werd te Utrecht geboren 1 januari 1937. Op 14 september 1955 deed hij zijn intrede in de abdij. 11 november 1957 legde hij zijn tijdelijke professie af en drie jaar later volgde zijn plechtige professie. Zijn lichamelijke beperkingen hebben hem er niet van weerhouden zich een leven lang in te zetten voor Gods lof en de zorg en aandacht voor de schepping. Van jongs af aan heeft hij met passie vlinders gekweekt en bestudeerd. Zijn vlindertuin was vermaard en in 2012 werd hij door de Vlinderstichting geëerd met de gouden vlinder. Met zijn liefde en kennis van de natuur heeft hij velen geïnspireerd. Hij was ook jarenlang een plichtsgetrouwe en nauwkeurige assistent in de administratie. Moge hij nu bekleed worden met de heerlijkheid van de nieuwe schepping.

Het lichaam van Broeder Frans is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op maandag 21 september ’s middags om 14.30 uur, waarna begrafe­nis op het klooster kerkhof. U kunt de dienst volgen via onze website www.abdijvanegmond.nl

 

Nieuwe Abt!!

Dankbaar voor de vele blijken van verbondenheid delen wij u mee dat de broeders van de Sint- Adelbertabdij heden broeder Thijs Ketelaars hebben gekozen als opvolger van abt Gerard Mathijsen die de dienst als overste van de abdij van Egmond  39 jaar heeft vervuld. De abtszegen zal op woensdag 24 juni om 9.30 uur in de abdijkerk  worden toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie. Deze Eucharistieviering is hier terug te bekijken:

 

De liturgie van deze viering kunt u hier downloaden: abtszegening 24062020

Bericht over bestuurswissel in onze abdij

De bestuurswissel die voor 26 mei 2020 op de agenda stond wordt helaas door corona vertraagd. Dit betekent dat onze abt Gerard voorlopig overste van ons klooster blijft.

De Abtpraeses, Maksymilian Nawara, van onze Congregatie van Maria Boodschap heeft ons deze week pas uitsluitsel kunnen geven over zijn aanwezigheid. Er geldt voor hem, als Pool, nog steeds een reisverbod. Hij kan de demissie en verkiezing van onze abt niet voorzitten. Hopelijk vindt deze bestuurswissel nu plaats in de tweede helft van de maand juni voor het hoogfeest van St. Adelbert.

Vanwege de huidige situatie zijn we als communiteit genoodzaakt dit in besloten kring te vieren. Want als er een nieuwe abt komt willen we dit graag ook vieren.
Als de omstandigheden het toelaten kan t.z.t. een gelegenheid worden georganiseerd om de scheidende en de nieuwe abt te feliciteren.

Uw biddend meeleven, bijzonder in deze dagen naar Pinksteren toe, wordt zeer op prijs gesteld.

De Broeders van Egmond

Spirituele impuls vrijdag 15 mei

In deze bijzondere tijd proberen we vanuit de abdij elke vrijdag een spirituele impuls te publiceren voor ieder die zich wil laten inspireren. Dat kan zijn in de vorm van een meditatie, een podcast, een video of muziek. Deze week nodigen wij u uit voor een geestelijke oefening.

We nodigen u uit om Psalm 139 hardop te lezen. Het hardop lezen, of reciteren, betrekt ons met lijf en ziel bij de tekst. Het gaat door ons heen. Voor deze tijd van afzondering hebben we de tekst aangepast. In plaats van een individueel perspectief lezen we de tekst als collectief.

Zo lezen we samen, waar we ook zijn, deze psalm voor wie ook ter wereld die dit nodig heeft. De broeders wensen u veel inspiratie.

p.s. een tip! schrijf ook uw eigen versie van deze psalm . . .

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2021, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden