Nieuws

Poustinia: Levenslessen van een Rabbijn

Aanbevolen door de broeders van Egmond:

Poustinia-online wil mensen samenbrengen in een leesgroep om verdiepende gesprekken te voeren met elkaar, persoonlijk en op de inhoud.

We beginnen met Levenslessen van een rabbijn, van Awraham Soetendorp

“Wat ik altijd heb willen doen, is dichterbij komen in de duisternis”

Awraham Soetendorp geboren in de oorlog. De eerste twee jaar van zijn leven bracht hij door op een onderduikadres. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn van Nederland, met ‘het werk van vrede en hoop’. In de media groeide hij uit tot de stem van liberaal-joods Nederland.

Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt hij terug. Hij deelt de belangrijkste inzichten die hij opdeed in een rijk en bevlogen leven, dat getekend werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Hij zag veel en vaak onmogelijk te dragen verdriet om zich heen. Waar het om gaat, betoogt hij, is dat verdriet en woede uiteindelijk niet de overhand krijgen, maar dat de balans doorslaat naar hoop en optimisme.

Maar wat betekent een moedig en hoopvol leven, voor jezelf en voor de ander? Levenslessen van een rabbijn is een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde, ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.

Datum:   vrijdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2023

Tijd:        10.30 uur tot 12.00 uur

Leiding:  Janneke Krijger en Frank Roes

Aanmelden: www.poustinia-online.nl

 

 

Standbeeld Eggo onthuld

Sinds gisteren is de Adelbertusakker een kunstwerk en monument rijker. Ter afsluiting van het project Vriendschap van de kinderen van basisschool de Windhoek werd het beeld van Eggo onthuld. Het beeld, gemaakt door Jos Apeldoorn, staat tegenover Adelbert en heeft twee appels in zijn hand. Hiermee is het oudste verhaal van Egmond-Binnen, een verhaal van de vriendschap tussen een vreemdeling en dorpsbewoner, weer compleet.

De kinderen kwamen eerst naar de Abdijkerk. Daar lagen al een jaar lang perkamenten papiertjes waarop de kinderen hun idee, wens of hoop rondom het begrip vriendschap hadden geschreven. Deze werden, vergezeld met een brief van Abt Thijs en Pastoor Nico Knol, in een tijdscapsule geplaatst en gesloten. Vervolgens hebben ze deze samen met een kist appels naar de Adelbertusakker gebracht.

Op de akker werden de kinderen ontvangen door Jos Apeldoorn en de vrijwilligers van de Adelbertusakker, Tineke Roozen, Cor Butter en Rie Apeldoorn. Deze hebben het standbeeld onthuld onder luid applaus van de kinderen. De tijdscapsule is onder het standbeeld geplaatst en is  door Fred Houtenbos dichtgemetseld. Afsluitend heeft iedereen een appel gegeten en het beeld van Eggo bewonderd.

En voor wie het verhaal van Eggo en Adelbert niet kent. Lees hier het verhaal van Adelbert en Eggo in het Vita van St. Adelbert.

Vriendschap wensen van Egmonder kinderen

Abt Thijs tekent de brief.

Jos Apeldoorn en de Tijdscapsule

Tijdcapsule onder het beeld

Onthulling Beeld van Eggo door Cor Butter, Tineke Roozen en Rie Apeldoorn

Het verhaal van Adelbert en Eggo

Beeld van Eggo, gemaakt door Jos Apeldoorn

De tranen van Adelbert

Op 2 juni 2023 was er in de tuin van de Abdij een speciale presentatie van de brouwerij Egmond. Ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaars ontzet, en dus ook de verwoesting van de Abdij, hebben zij een speciale editie gebrouwen: ‘De tranen van Adelbert’.
Hierbij delen we met jullie de speech die Abt Thijs daarbij hield:

“Een hartelijke welkom aan u allen, en in het bijzonder aan de burgemeester van Alkmaar, mevrouw Schouten en aan de burgemeester van Bergen, de heer Voskuil. Wij waarderen uw aanwezigheid bij deze gelegenheid ten zeerste.

Wij zijn hier vandaag bijeen voor de presentatie van een bijzonder bier. Het bijzondere daarvan is niet alleen de smaak en de naamgeving, maar bovenal de aanleiding om deze koele drank te brouwen. Daarvoor moeten wij terug in de geschiedenis, en wel 450 jaar geleden. Toen werd er in onze streek op leven en dood gevochten. Dat resulteerde in een gebeurtenis met meerdere gezichten. Want de verwoesting van de abdij en het slot aan de Hoef op 7 juni 1573 was voor de ene partij een dag van tranen en voor de andere een dag van vreugde. Tranen in Egmond, en victorie in Alkmaar. Het was het einde van een geschiedenis en het begin van een nieuw verhaal van vrijheid. Maar ten koste van wat. Had het ook anders gekund? Die vraag is natuurlijk praten achteraf, maar toch.

Zij kwam bij mij op, omdat wij dit jaar niet alleen dit dramatische voorval van het einde van de oude abdij gedenken, maar omdat wij ook op het punt staan een jaar af te sluiten dat veel verder terug reikt in de geschiedenis. Op dinsdag 20 juni zullen de scholieren van de basisschool de Windhoek 1100 jaar geschiedenis een bijzonder slot geven. Zij zullen dan op de Adelbertusakker hun handgeschreven perkamenten teksten over vriendschap in een tijdscapsule plaatsen en dan inmetselen in de sokkel van het beeld van Eggo dat Jos Apeldoorn dit jaar gehakt heeft. Waarom dit gebeuren? Het sluit het jaar van de vriendschap af, waarin de school en wij met hen een bijzonder voorval uit het leven van Adelbert hebben herdacht.

In zijn levensverhaal wordt melding gemaakt van de vriendschap van Adelbert met Eggo. Die twee hadden een bijzondere band met elkaar. Eggo is de eerste Egmonder die wij bij name kennen en met het verhaal van hun vriendschap begint de Egmondse dorpsgeschiedenis niet met geweld en doodslag maar met een vriendschapsband tussen mensen. Kan het mooier? En wat nog opmerkelijker is, die vriendschap is grens overschrijdend, grens verleggend, want hierbij werd niet een plaatsgenoot in huis genodigd, maar een vreemdeling van overzee, want dat was Adelbert. Een vreemdeling die een vertrouwd en graag gezien gezicht werd. Die vriendschap heeft de tijd getrotseerd. En zo gedenken wij dit jaar dat precies 1100 jaar geleden het gebeente van Adelbert een nieuwe rustplaats kreeg. Het werd in processie overgebracht van de akker naar het nieuwe klooster. Dat getuigt van respect en eerbied voor een mensenleven, teken van een vriendschap sterker dan de dood. De kinderen van de Windhoek, de basisschool in ons dorp, weten ervan mee te praten. Een nieuw verhaal, dat aansluit bij het oude verhaal over die Egmondse vriendschap, veel ouder dan dat van de bloedige gebeurtenissen 450 jaar geleden.

Als wij vandaag geschiedenis schrijven in deze streek, en in ons land, zouden wij ons dan niet als de schooljeugd kunnen laten inspireren door dat oudere verhaal dat nog steeds pit en kracht bezit om grens verleggende banden te smeden, niet door geweld maar door elkaar aan te spreken en te ontmoeten als mensen met een unieke naam en gezicht? Mensen die het allemaal verdienen om in vrijheid en vrede te leven en te wonen.

Mogen de tranen van Adelbert die hier in een ver verleden werden vergoten en die hier nu onder een ander gesternte gebrouwen zijn ons eensgezind (rond de tafel brengen en) het glas doen heffen als teken en bezegeling van een vriendschap die toekomst en leven geeft.”

 

Kom & Zie! 9 -11 Juni 2023

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Van 9 tot 11 juni 2023 geven we jou de kans om een weekend lang met ons mee te leven in onze abdij te Egmond.

Je treft bij ons een gemeenschap van monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee.  Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen. Deze dagen willen wij samen met jou op zoek gaan of we in de toekomst samen het evangelie vorm kunnen geven. We leiden je graag rond om alle aspecten van ons leven van binnenuit te leren kennen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen.

Jij bent onze gast en in alles is voorzien, je hoeft dus alleen maar jouw tandenborstel en je ziel mee te nemen. De ontvangst is vrijdag 9 juni tussen 15:00 uur en 16.30 uur. Het vertrek is zondag 11 juni om 15.00 uur.  Meld je aan via telefoon 072 5061415 0f mail naar: info@abdijvanegmond.nl .

(download hier de poster om in je parochie of gemeenschap op te hangen!!!)

Sint-Adelbertabdij
Abdijlaan 26 1935 BH
Egmond-Binnen

Tussen donker en licht

Tot eind juni is in de Benedictushof een expositie te zien met werk van Joop Seldenthuis (1938).
Een greep uit werk zijn van de laatste decennia met als thema ‘Tussen donker en licht’.
Zeer uiteenlopend: in hout bewerkte ruimtelijke noties; reisschetsen in aquarel, architectuurbewerkingen, droomfantasieën, natuur als onderwerp.
Zowel schilderingen als sculpturen van herkenbaar naturalistisch tot abstract. Maar altijd door de eigen fantasie tot een persoonlijke visie geworden.

Joop Seldenthuis kreeg zijn opleiding aan wat nu de Rietveldacademie heet tot leraar tekenen en is nadien gedurende zijn verdere leven als vrij kunstenaar en ontwerper van orgels werkzaam geweest.

Contemplatief concert in de Buurkerk

Zondag 21 mei om 11.00 uur in de Buurkerk. Grensland Trio zingt liederen op Nederlandse gedichten van o.a. Rutger Kopland, Vasalis of Lucebert.
Klassiek gitarist Ed Stokman is tevens componist van deze, soms meerstemmige liederen. Het zijn luisterliederen waarbij de tekst centraal staat.  De muziek kent meerderen vormen : rustig maar ook ritmisch. Over het algemeen  hebben de liederen een contemplatief karakter. Musici: Ed Stokman, Jeroen Gerritsen en Maartje van Huissteden.
Het concert is zonder pauze en duurt ongeveer een uur. aanmelden kan hier

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer. De liturgieboekjes kunt u downloaden. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Symposium over “In wind en vuur”

Op zaterdag 17 juni 2023 vindt in de Abdij van Egmond een symposium plaats over het driedelige boek In wind en vuur van Willem Barnard, dat op 23 april 2023 in de Utrechtse Oudkatholieke kathedraal wordt gepresenteerd.

In In wind en vuur komt de schat van 350 liederen samen en de teksten worden uitgebreid toegelicht. Mede door Barnards liederen- en schriftuitleg hebben de kerken een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. In wind en vuur is een monument: het toont de kracht van Barnards teksten en het maakt Barnards liederen toegankelijk voor zingen, bidden of mediteren. Om, zoals Barnard het zelf zei: “geloof diep te inhaleren, liefst over de longen”.

     

Klaas Touwen en Gerda van de Haar, als kernredacteuren van het Barnardproject, geven een toelichting over de liederen in getijden vieringen en de liedpoëzie.

Kijk voor verdere informatie en aanmelden op deze pagina van onze website.

Expositie Kalligrafie

Margreet Wants is kalligraaf en werkt in het atelier van de kaarsenmakerij. Ze beschildert kaarsen en kalligrafeert teksten in opdracht. Vanaf 4 maart tot eind april is haar werk te zien in de Benedictushof.

Het werk wat u in deze zaal ziet hangen is kalligrafiewerk. Nee, geen letters met krullen, of grote versierde letters met bloemenranken die u wellicht kent van oude manuscripten. Hier ziet u moderne kalligrafie. Gewerkt vanuit de ziel van de kalligraaf. Grofweg geschreven in snelheid om hetgeen wat Margreet op haar hart heeft aan het papier toe te vertrouwen. Maar ook in alle precisie getekende letters vol verdriet en gevoel.

In 1978 startte Margreet met kalligrafie lessen op de Grafische school in Amsterdam. Als onderdeel van de opleiding reclame tekenen leerde zij daar ook lettertekenen en -ontwerpen.

Vanaf 1982 maakt Margreet kalligrafie opdrachten en geeft zij les in kalligrafie. Hieruit voortvloeiend startte zij in 1999 een postorderbedrijf in kalligrafie materialen en dat breide in 2003 uit met het uitgeven van het kalligrafie tijdschrift Letterpalet.

Ondanks haar drukke werkzaamheden van de webshop, het tijdschrift, de opdrachten en de cursussen en workshops maakt Margreet graag “vrij” werk. Bijzondere gebeurtenissen ‘van haar afschrijven’ is een goede manier van verwerking.

De expositie is te bezoeken tijdens de openingsuren van de winkel t.w.:  van 11:00 uur tot 16:30 uur op dinsdag t/m zaterdag.

Wilt u meer weten over de werkstukken die u heeft gezien bij de expositie, kunt u contact opnemen met:

Margreet Wanst
Telefoon: 06-40105266
calliart@kalligrafie.com

Celloconcert Quirine Viersen

Op zondag 26 maart om 11.00 uur, in de intieme setting van de Buurkerk, speelt Quirine Viersen werk voor cello solo. Uiteraard van Bach, haar muzikale liefde voor het leven, maar ook van Benjamin Britten. Viersen brengt in dit programma het werk van de twee grootheden – waar 300 jaar tussen zit – bij elkaar, in een aanwinst voor het festival, de Buurkerk in Egmond-Binnen. Dit concert is deel van het Duinstreek Kamermuziekfestival. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden