Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws

Open Dag Roepingen

In het kader van de roepingenweek openen de broeders hun deuren op zaterdag 12 november 2022.

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Je kunt een hele dag terecht om met ons van gedachten te wisselen over het monastieke pad.

Je treft bij ons een gemeenschap van monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee. Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen.

We leiden je graag rond bij alle aspecten van ons leven. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen. Een monastieke roeping is tenslotte niet iets waar je overal mee terecht kunt voor vragen. We hebben voor deze dag een eenvoudig programma vanaf 10:30 tot 20:30. Mocht je van ver komen of eerder moeten vertrekken dan is dat geen probleem.

Meld je aan via telefoon 072 5061415 of mail naar: info@abdijvanegmond.nl 

Voor wie ook wil kijken bij andere vormen van roeping kan terecht op de website van het Bisdom.  De hele week van 6 – 12 november zijn er locaties waar mensen een kijkje kunnen nemen en hun vragen kunnen stellen.

PAX!

De Broeders van Egmond

Oproep Paus Franciscus

Afgelopen dagen hield onze Paus een toespraak in Bahrein ter gelegenheid van het Forum voor Dialoog: Oost en West voor menselijke coëxistentie. De paus riep op tot een cultuur van gebed, vrijheid van religie en onderwijs. Alleen via deze drie punten kunnen we komen tot broederschap.

Daarom is het gebed, het openen van ons hart voor de Allerhoogste, essentieel om ons te zuiveren van egoïsme, geslotenheid, zelfingenomenheid, valsheid en onrechtvaardigheid. Zij die bidden ontvangen vrede van hart; zij kunnen niet nalaten daarvan te getuigen en anderen uit te nodigen, vooral door hun voorbeeld, niet ten prooi te vallen aan een heidendom dat de mens reduceert tot wat hij verkoopt, koopt of vermaakt, maar in plaats daarvan de oneindige waardigheid te herontdekken waarmee ieder mens begiftigd is. De volgelingen van de religies zijn mannen en vrouwen van vrede die, terwijl zij naast anderen op deze aarde reizen, hen met zachtheid en respect uitnodigen hun blik naar de hemel te richten. Zij brengen in hun gebed, als wierook die opstijgt naar de Allerhoogste (vgl. Ps 141,2), de beproevingen en moeilijkheden van allen.

Een oproep die ook gehoord wordt door onze communiteit. De Abdij is een plek van gebed en dus bij uitstek een oefenplaats van vrede en broederschap.

Lees hier de Nederlandse vertaling.

Open tuin & boomgaard

Op 10 september openen de broeders samen met de Pomologische vereniging de abdijtuin en de boomgaard. Er zijn allerlei activiteiten zoals workshops, rondleidingen en een kleine markt.

We hebben workshops voor biologisch tuinieren en biologische creativiteit, stiltewandelingen en tips voor uw fruitbomen. Ook kunt u snoeischaren laten slijpen.
Op de markt kunt u groenten, zaden en eigengemaakte producten zoals jam, sappen en chutneys van eigen bodem vinden.

De abdijwinkel is open met o.a. afgeprijsde boeken en artikelen, de brouwerij komt met een speciaal biertje van 1100 jaar Adelbert, dat alleen op de markt verkocht wordt.
Er zijn 2 Abdij rondleidingen in de ochtend om 10:00 uur en 11:00 uur.
De gebruikelijke inloop-rondleiding om 14:00 uur gaat niet door wegens een huwelijk in de kerk.

Uiteraard kunt u ook gewoon een mooie route lopen door al het groen dat onze abdij omringt. Hieronder vindt u het programma:

 

Hele dag (10:00 tot 16:00)

Pomologische vereniging: Gelegenheid om fruit te proeven en eigen fruit te laten determineren.

Abdij winkel: open met extra afgeprijsde boeken en artikelen.

Florias: het atelier van onze abdijbloemist is ook open.

Programma Tuinploeg Abdij

10:30 Workshop Handsnoeischaren slijpen. *

11:00 Groene stiltewandeling met een van de broeders.

11:30 Workshop appelazijn maken en ecologisch bemesten met o.a. brandnetels.

12:00 Rondleiding Bloemen, kruiden, bomen en hun betekenis met Tini Brugge.

13:00 Workshop Handsnoeischaren slijpen. *

13:30 Groene stiltewandeling met een van de broeders.

14:00 Workshop appelazijn maken en ecologisch bemesten met o.a. Brandnetels.

14:30 Rondleiding Bloemen, kruiden, bomen en hun betekenis met Tini Brugge.

* Neem je eigen handsnoeischaar mee.

Dagorde in de Goede Week

Na twee jaar Pasen te hebben gevierd in lockdown zijn we blij dat de kerkdeuren nu weer wijd open staan en iedereen de diensten kan bijwonen in onze abdijkerk. Bijgaand schema geeft de bijzondere diensten in de Goede Week weer. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Groene Moslim van de Maand: Salim

“Waar God je ook plant: bloei!” De broeders zijn trots op onze vrijwilliger Salim! Hij krijgt deze maand de titel groene moslim van de maand van de Groene Moslims.

Onlangs waren zij bij ons op bezoek tijdens een dag vol interlevensbeschouwelijke ontmoetingen georganiseerd door Heem. De Groene Moslims hebben zich georganiseerd in een stichting die zich richt op duurzaamheid vanuit hun religieuze achtergrond. Neem vooral een kijkje op de site van deze geestverwanten. En lees hier het mooie interview dat ze hadden met Salim.

Religieuze leiders verenigd in oproep klimaatbescherming

Voor het eerst hebben vertegenwoordigers van zowat alle wereldgodsdiensten, samen met wetenschappers opgeroepen tot een onmiddellijke intensivering van de wereldwijde maatregelen ter bescherming van het klimaat. Zij deden deze oproep op dinsdag 4 oktober, niet toevallig de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi, vanuit Vaticaanstad in de aanloop naar de COP26-klimaattop in Glasgow begin november. De bijna 40 religieuze vertegenwoordigers overhandigden de oproep aan de aangewezen voorzitter van COP26, de Brit Alok Sharma, en aan de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio.

Morele verplichting
In de oproep wijzen de religies op een gemeenschappelijke morele verplichting om de klimaatverandering aan te pakken. Alle religieuze en spirituele tradities roepen op tot zorg voor anderen en voor de schepping. Meer in het bijzonder roepen wetenschap en religie de wereld op om zo snel mogelijk een netto nul uitstoot van koolstofdioxide te bereiken. Dat is volgens hen nodig om de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5° C boven het pre-industriële niveau. Rijke landen moeten meer betrokken worden – door strengere maatregelen en financiële hulp voor armere landen. Er wordt ook opgeroepen tot internationale samenwerking bij de overgang naar schone energie, duurzaam landgebruik en voedselproductie, alsook tot verantwoorde financiering.

Duurzaamheid
Religieuze leiders gaan hun gelovigen opvoeden en motiveren om actief deel te nemen aan het publieke debat over milieuvraagstukken. Tegelijkertijd moeten zijzelf en hun instellingen zich meer richten op duurzaamheid in levensstijl en omgang met hun eigen bezit. Onder de ondertekenaars bevinden zich, naast paus Franciscus, hooggeplaatste vertegenwoordigers van alle christelijke denominaties, de soennitische en de sjiitische islam, het jodendom, het hindoeïsme, het sikhisme, het boeddhisme, het confucianisme, het taoïsme, het zoroastrisme en het jaïnisme.

Lange termijn
Met de kennis van de wetenschap en de wijsheid van de godsdienst is het dringend en noodzakelijk op lange termijn te denken in het belang van de gehele mensheid, aldus de oproep. Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we ons gemeenschappelijke vaderland niet beschermen. De wetenschap, aldus Joachim von Braun, voorzitter van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, is al lang eensgezind over de klimaatverandering. Nu, zei hij, zijn de religies het ook eens over deze kwestie.

Lees het artikel op Kerknet

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ in KoepelKathedraal Haarlem

In de KoepelKathedraal in Haarlem is van 28 augustus t/m 3 april 2022 de thematentoonstelling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathedraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt. Een van de deelnemende kunstenaars is Peter van Asselt de huisbloemist van de abdij, in samenwerking met Tini Brugge.

Aan 20 vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk – ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden – onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaamheid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volledige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl. De deelnemers aan de tentoonstelling en het programma zijn:

Anton ten Klooster, Antoine Bodar, Bina Chirino, Bisschop Jan Hendriks, Bob Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman, Emma van Hooff, Burgemeester Jos Wienen, Lars Gerfen, Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duifhuizen en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en Simone de Groot.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2022, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden