Voorwoord Abt

Ontmoeten en Verbinden

Deze maand gaven paus Franciscus, Patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby daar een bijzondere impuls aan met hun om zorg te dragen voor ons gezamenlijk huis, moeder aarde.

oecumenische ontmoeting

Photo: Jeffrey Bruno and Lambeth Palace

Dat schrijven (NL vertaling) is zelf vrucht van ontmoeten en verbinden. Waar eeuwen lang leiders van diverse kerken  elkaar niet wisten te vinden, komen zij nu met een g ezamenlijk initiatief om mensen over alle grenzen en confessies heen aan te sporen tot inzet en samenwerking, tot ontmoeting en verbinding. Alleen zo is er toekomst voor onze aarde en onze samenleving.

In de abdij hebben wij de afgelopen weken de daad bij het woord gevoegd. Drie weken achter elkaar was er op zaterdag sprake van ontmoetingen die wilden verbinden over grenzen heen.

Zaterdag 28 augustus was er een abdijmarkt – met inachtneming van de covid maatregelen- die in het teken van ontmoeten stond. Er waren niet alleen kramen waar producten van allerlei soort te koop werden aangeboden, maar er waren ook kramen waar de verschillende kerken uit de regio en andere initiatieven zoals het hospice in Egmond zich presenteerden.  Plekken en momenten waar mensen elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen. Oude verbindingen werden aangehaald, nieuwe verbindingen werden gelegd. Aan het eind van de dag  waren er alleen blije gezichten.

De week erna, 4 september, hadden we de daklozen uit Amsterdam op bezoek. Ook dit jaar werd het gebeuren waarbij de San Egidio gemeenschap een belangrijke rol speelt, een dag van hartverwarmende ontmoetingen. We zagen bekende gezichten, maar er waren ook nieuwkomers met verhalen waarvan je stil werd. De weergoden toonden ook een zonnig gezicht en de gesprekken aan tafel, tijdens de wandeling of rondleiding werden tegen vespertijd afgesloten met een wederkerig dankjewel. Een dag van ware ontmoetingen over vele grenzen en ogenschijnlijke hindernissen heen.

En op 11 september, een dag die 20 jaar geleden de geschiedenis is ingegaan als een dag van scheiding en vernieling vond rond de abdij de eerste bijeenkomst plaats van Heem, een initiatief Sophie Mantel en Samira Ibrahim, dat mensen van velerlei geloofsovertuigingen en zoekers naar zin samenbracht voor ontmoeting en verbinding. Christenen, moslims, anders gelovigen en mensen op weg bleken elkaar te kunnen vinden in zorg voor de aarde, ons gezamenlijk huis, en in een gesprek van hart tot hart. Er werd hard gewerkt in de tuin en zo werd in deze ontmoeting het zaad geplant voor een nieuwe boom waarvan we hopen dat hij aan vogels van allerlei soort woning zal bieden.

Ontmoeting en verbinding, we zijn er allen toe geroepen. De samenleving, de aarde heeft er nood aan. En het mooie is, je hoeft er niet ver voor te gaan. Een open oor, oog en hart zal je de kansen doen ontdekken in je naaste omgeving. Het zijn zaden voor een nieuwe wereld.

Abt Thijs Ketelaars

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie