Natuurwerkdag abdijtuin Egmond

De tuin (4 ha) van de Abdij van Egmond bestaat uit verschillende onderdelen.
Op 4 november 2023 hebben we met 20 personen op een drietal locaties gewerkt, 8 deelnemers hadden zich voor de 1e keer ingeschreven voor de Abdijtuin en helaas waren er 2 afmeldingen wegens ziekte.

Henk, coördinator van de tuingroep, hield een korte inleiding over de historie van de Abdij van Egmond en de Adelbertusakker om iedereen een “gevoel” te geven bij deze historische en monastieke locatie. Leuk om te noteren is, dat de abdijtuin wordt onderhouden door een groep van ca. 40 vrijwilligers, waarvan er nu 12 aanwezig waren. De tuingroep is 15 jaar geleden gevormd na afloop van de 1e Natuurwerkdag waar de abdij aan deelnam. De deelnemers waren toen zo enthousiast dat ze besloten om maandelijks onderhoud te doen in de abdijtuin. Het was deze dag dus ook een 3e Lustrum van de tuingroep.

Er was een warme ontvangst in het restaurant bij de abdijwinkel, een goed verzorgde lunch en een droge nazit met thee, koffie en koekjes. We zijn i.v.m de vele regen een uurtje eerder (dan gepland) gestopt met werken, maar dat mocht de pret niet drukken. Aan het einde van de dag was er nog een rondleiding langs de diverse delen van de abdijtuin en mocht er ook een blik worden geworpen op het architectonisch mooie en sobere interieur van het abdijgebouw.

Henk vertelde in de inleiding dat de broeders verantwoord willen omgaan met de aarde en dat zij streven naar meer biodiversiteit in alle delen van de abdijtuin. Bij het tuinonderhoud staan ecologie, bodemkwaliteit, mens en natuur centraal. Daarna werden de werkzaamheden verdeeld:

 1. Buitentuin (PAX-tuin):
  Deze buitentuin bij de oorspronkelijke ingang van de abdij (1932) heeft diverse bloemen en kruiden. Helaas worden de lagere bloemen overwoekerd. Besloten is om deze uit te spitten en te vervangen door hoger groeiende planten, kruiden en struiken. Hier en daar moest die dag nog ruimte worden gemaakt en daarna kon er worden geplant. Na afloop bleek dat er nog veel vrije ruimte over is, dus moeten we komende maanden nog enkele dozijnen planten bijbestellen. Desondanks ziet de tuin er al veel verzorgder uit.

 2.  Moestuin:
  Bij de moestuin is een kruidenspiraal met kruiden voor de abdijkeuken. Het bouwwerk van deze spiraal is afgelopen jaren vervallen geraakt en de kruiden teveel uitgegroeid. We hebben die dag het oude bouwwerk opgeruimd. Met stenen en ander bouwmateriaal, aarde en compost is een nieuwe spiraal opgebouwd. Ook hebben we de eerste kruiden geplant. In de grote plantenkas staan nog diverse kruidenplantjes die komend voorjaar groot genoeg zullen zijn om overgeplant te worden naar de kruidenspiraal, zodat de broeders en gasten van de abdij kunnen genieten van een smakelijke maaltijd van eigen bodem.

 3. Duinbeek:
  De duinbeek regelt niet alleen het grondwaterpeil in het centrale deel van de abdijtuin, maar het is ook een ecozone, met een grote biodiversiteit. Helaas worden de stinzenplanten, varens, etc. op de oevers overwoekerd door o.a. bramen en brandnetels. Die hebben we verwijderd om de planten weer groeiruimte te geven. Ook hebben enkele sterke deelnemers het bladafval uit de beek gebaggerd, om te voorkomen dat het water- en bodemleven verstikt. Verder zijn de struiken rondom de bijenkasten stevig gesnoeid, zodat de bijen komend voorjaar weer een ruime vliegroute hebben.Een van de deelnemers schrijft:
  Na de inleiding van Henk weet iedereen nu wat er wordt verstaan onder hügelbed, permacultuur en kruidenspiraal.Gemotiveerd verdelen we ons over de drie klussen die vandaag op de agenda staan. We: gezinnen, vaders, moeders, dochters, geïnteresseerden in tuinieren, geïnteresseerden in de abdij,…. allemaal aardige mensen.
  Tot het ’s middags serieus ging regenen hebben we de tuin toch weer een beetje verder op weg kunnen helpen. De goede, warme lunchmaaltijd was hierbij natuurlijk een goede motivator.
  Gastvrij worden we ook weer uitgeluid met koffie en thee. De natuurwerkdag 2024 staat al genoteerd in de agenda.

  Bedankt allemaal, mede namens de broeders, voor jullie inzet en wellicht tot ziens.
  Tuinwerkgroep Abdij van Egmond,
  info@abdijtuinegmond.nl

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie