Kleine Abdijkroniek

Binnen de communiteit kreeg het afgelopen jaar een heel eigen kleur en karakter. Het was  1100 jaar geleden dat de naam Egmond voor het eerst is gedocumenteerd en de translatie van het gebeente van onze patroon Adelbert plaatsvond. Bij die gelegenheid werd een fraai magazine uitgegeven, waarin niet alleen sprake is van het verleden, maar waar ook ruim aandacht is voor de velen die in het heden het monastieke leven in Egmond mogelijk maken. Wat zouden wij zijn zonder de vele vrijwilligers die ons bijstaan en allen die via de kerkdiensten en het verblijf in het gastenhuis de vitaliteit en het gezicht van de abdij mee bepalen. Het project over de vriendschap van Adelbert en  Eggo bracht ook een generatie die niet zo vaak in de abdij te vinden is, met ons in contact door een samenwerking met de basisschool de Windhoek in ons dorp.
Op 15 juni, de eigenlijke dag van de translatie was er  een  oecumenische vesperdienst waarbij alle confessies en religieuzen uit de omgeving waren uitgenodigd. Hoogtepunt was ongetwijfeld  de viering op de akker met emeritus bisschop Ad van Luijn als hoofdcelebrant op 26 juni. De zon zorgde voor een stralende dag en na de viering gingen wij in processie met de relieken van Adelbert naar de abdijkerk terug en werd het feest afgesloten met een concert in de tuin waarbij de koffie en de feestkoek niet ontbrak. Ook in Benedictijns Tijdschrift van dit jaar was er ruim aandacht voor deze bijzondere verjaardag.

Helaas bleef ons ook in 2022 de gang naar het kerkhof niet bespaard. Broeder Erik de Jong is op de laatste dag van de maand april van ons heengegaan.  Zijn overlijden kwam niet als een dief in de nacht, maar zijn heengaan raakte ons allen zeer. Op 5 mei werd zijn uitvaart gevierd in de abdijkerk die tot de laatste plaats bezet was met familie, en de velen met wie hij in zijn leven in en buiten de abdij een band had opgebouwd.

In het besef dat hij alles uit handen moest geven werd in  het begin van het jaar samen met broeder Erik overlegd over een mogelijke opvolger in de winkel, de kaarsenmakerij en de activiteiten in Benedictushof. Op vrijdag 7 januari was er een bestuursvergadering waarbij ook Leo Feijen aanwezig was. Hij begon daarmee aan een nieuw avontuur en kon de eerste maanden nog rekenen op de hulp van broeder Erik bij zijn inwerking als opvolger.  Aan het eind van het jaar past hier een bijzonder dankjewel voor de inzet en de bevlogenheid waarmee Leo de taak van broeder Erik heeft overgenomen.

Er was nog een overlijden dat ons zeer raakte.  Groot was het verdriet in de communiteit toen ons het bericht bereikte dat onze Anneke Pouw 26 januari in het ziekenhuis in Amsterdam was overleden na een jarenlange strijd tegen kanker. Onbeschrijflijk was haar inzet, niet alleen tégen de kanker maar ook vóór onze gemeenschap. Zij was als een moeder voor de communiteit. En wat zij allemaal nog meer deed buiten haar gezin bleek duidelijk bij haar uitvaart. Er blijft voor velen een lege plek achter die onvervangbaar is, want Anneke was Anneke.

Dat monniken niet wereldvreemd zijn moge niet alleen blijken uit de voorbeden die wij dagelijks in de kerk verrichten, maar ook uit de opvang van twee Oekraïense families aan wie wij de Jeroen van Noordwijk locatie in de tuin beschikbaar stelden na een interne verbouwing. Zij arriveerden  24 mei en verblijven inmiddels ruim 6 maanden bij ons. De kinderen gaan naar school en de ouderen hebben werk in Egmond. Veiligheid in Egmond is een groot goed, maar zorgen om wie achterbleven en de toekomst van het land wegen elke dag.

Er is nog veel meer te vertellen, maar de ruimte laat het niet toe. Allen die van dichtbij of veraf hebben bijgedragen aan het leven in de abdij past een groot dankjewel. Moge het nieuwe jaar zegen meebrengen voor ieder en allen, opdat er leven opbloeien mag  in eigen kring en daarbuiten.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie