Ikoon “De bevrijding van Petrus”

Wie regelmatig in onze kerk zit en rondkijkt heeft  misschien al gezien dat er links van het altaar een nieuw ikoon hangt. Het is een ikoon die het verhaal vertelt van Petrus’ bevrijding uit de gevangenis. Het biedt de mogelijkheid om eens te mediteren op dit verhaal en thema. Een uitnodiging is het ook om te bidden voor  vrijheid op plaatsen waar die er niet is, wordt tegengehouden of afgebroken. Niet alleen op de grote schaal van de wereldgeschiedenis, maar ook dichterbij, persoonlijk of in onze naaste omgeving is soms een engel nodig om weer vrij te worden.

Maar het ikoon kan natuurlijk ook een bron van dankbaarheid zijn voor de vrijheid die we hebben leren kennen. De broeders wensen iedereen veel inspiratie toe. En wie nu al wil beginnen kan hier de tekst uit Handelingen lezen:

Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot God gebeden.  In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden.  Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: “Sta vlug op.” Meteen vielen de kettingen van zijn handen.  Vervolgens zei de engel: “Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder.” Petrus deed het. De engel hernam: “Sla uw mantel om en volg mij.”  Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed; hij meende een visioen te zien.  Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: “Nu weet ik zeker, dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en alles wat het volk der Judeeërs verwachtte.

Handelingen 12, 5 – 12.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie