‘Naar een steeds groter wij’

Een brief van Paus Franciscus:

Dierbare broeders en zusters,

In de encycliek Fratelli tutti heb ik een bezorgdheid en een hoop uitgesproken die mij nog altijd na aan het hart liggen: als deze gezondheidscrisis eenmaal voorbij is, zou onze slechtste reactie zijn om ons nog dieper te storten in koortsachtig consumentisme en nieuwe vormen van egoïstisch zelfbehoud. God geve dat we na al de ellende niet langer zullen denken in termen van ‘zij’ en ‘die’, maar alleen nog van ‘wij’ (nr. 35 Frsatelli Tutti).

Daarom is mijn thema voor de boodschap voor de 107de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen: ‘Naar een steeds groter wij’, om een duidelijke horizon aan te geven voor onze gemeenschappelijke reis in deze wereld.

Lees hier de hele brief van de Paus 

Gebed

Heilige en geliefde Vader,
uw Zoon Jezus leerde ons
dat in de hemel grote vreugde heerst
wanneer iemand die verloren was
terug wordt gevonden,
wanneer iemand die uitgesloten, afgewezen of terzijde was geschoven
opnieuw wordt opgenomen in ons ‘wij’,
dat daardoor groter wordt.
Wij vragen U om aan alle leerlingen van Jezus
en aan alle mensen van goede wil
de genade te schenken
uw wil te doen in de wereld.
Zegen elk gebaar van welkom en hulp
dat alle mensen in ballingschap thuisbrengt
in het ‘wij’ van de gemeenschap en van de Kerk,
zodat onze aarde echt mag worden
zoals Gij die droomde bij de schepping:
het gemeenschappelijke huis van alle broeders en zusters.


Amen.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie