Nieuws

H. Benedictus

Hoogfeest van Benedictus

Vier vazen met bloemen en kleuren van betekenis.
Armoede, nederigheid, gehoorzaamheid en zorg voor de schepping.
Verlangen mens te worden in het licht van God, mensbeeld zoals Benedictus dit heeft voorgeleefd.
De vier monniken die zijn gebeiteld onder het altaar in de abdijkerk geven tegelijkertijd de vier elementen aan die zijn opgenomen in het project ‘de levende aarde’ van de Abdij van Egmond
Humus = aarde, de monnik met het juk linksachter, gele bloemen die het aardse karakter weergeven.
Humilitas = nederigheid, de monnik met lege handen rechtsvoor, ranken van de druif die neigen naar de aarde.
Humides = water, de monnik met een duif linksvoor, blauwe bloemen die het water symboliseren en eveneens de duif benadrukt, belofte van wederkeer voor de ark van Noach.
Humanitas = menselijkheid, de monnik met het huis rechtsachter, rode bloemen als teken van liefde voor onze naasten.

Museum: de abdij in oorlogstijd

Nostalgische foto’s op historische plekken in Egmond-Binnen.
Op verschillende plekken in het dorp Egmond-Binnen heeft het Abdijmuseum borden
geplaatst op plekken die vastgelegd zijn in WO II. Deze plekken komen overeen met de
tentoonstelling “Abdij van Egmond in oorlogstijd 40 -45” in het Abdijmuseum.
Op de tentoonstelling is aandacht voor:

*De evacuatie van de monniken naar Doetinchem (de Duitsers hadden de Abdij gevorderd)

*Het dagboek van een monnik.

*De huisjes waar de drie thuisgebleven monniken verbleven.

*Foto`s van pater Nieuwenhuis.

*Het schijnvliegveld met houten nepvliegtuig aan de Vennewatersweg.

*Italiaanse onderduikers.

De tentoonstelling is tot mei 2025 te zien, 80 jaar na de bevrijding.
Op de borden zijn foto’s te zien van het verhuizen van de monniken, de huisjes waar de
monniken verbleven, het eerste bevrijdingsfeest op het Krogveld aan de Abdijlaan en de start
van de bevrijdingsoptocht bij de Adelbertusakker.


Het Abdijmuseum bij de Abdijwinkel aan de Vennewatersweg 27A is te bezoeken van
dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur

Expo: Jan van Loon

Per heden is er weer een nieuwe expositie te bewonderen in ons Benedictushof. Deze expositie loopt tot 31 augustus as. Wees welkom!

Jan van Loon (1938) studeerde aan de Academie Minerva te Groningen en De Koninklijke Akademie in Den Haag. De kunstwerken van Van Loon bewegen zich zowel qua techniek als qua onderwerp op een zeer breed terrein. Jan van Loon is bekend door zijn landschappen waarin hij als geen ander op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weet weer te geven. Maar hij heeft ook talloze portretten gemaakt, waaronder een indrukwekkende serie van mensen met een beperking.
Hij is al jaren lid van de Noordelijke aquarellisten en weet op trefzekere wijze de stemmingen van weer, wind en landschap weer te geven. In 1988 ontwerpt hij een groot dijkreliëf, wat sinds die tijd bewonderd wordt door de gestage bezoekersstroom van Noordpolderzijl, een plaatsje aan de Groninger zeedijk met uitzicht op Rottumeroog en Rottumerplaat. Uit een reis naar de VS ontstaan in de tachtiger jaren een reeks schilderijen die allemaal het thema “Reizigers” droegen. Mensen wachtend in vertrekhallen of doelbewust voortsnellend door stationshallen, de moderne mens altijd op weg…
Een bezoek aan IJsland levert een serie landschappen op die goed weergeven hoe van Loon heen en weer worstelt tussen een duidelijk realisme – in veel van zijn wad landschappen – en een “verbouwing” van de zichtbare werkelijkheid naar structuren en vormen.

In 2008 kwam het boek: ‘Jan van Loon – 50 jaar op zoek’ van de pers.

Benedictushof is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 – 16.00 uur

Website: www.janvanloon.nl

Herdenkingsboom bij de abdij

Op gezamenlijk initiatief van de St. Adelbertabdij en Hospice Egmond wordt op vrijdagmiddag 24 mei 2024 14.00 uur een herinneringsboom in gebruik genomen. Rondom de boom op het terrein van de Abdij is een mooie stilteplek gemaakt waar iedereen die een overledene wil gedenken uitgenodigd wordt daar stil te staan bij het leven en werk van een overleden naaste.

Burgemeester Lars Voskuil van de gemeente Bergen (NH) zal samen met Abt Thijs Ketelaars van de St. Adelbertusabdij de officiële ingebruikname van de ‘Herinneringsboom’ en de stilteplek verrichten.

De initiatiefnemers maken er een moment van gepaste feestelijkheid van. De dood is een gegeven voor iedereen en zou daarom geen taboe moeten zijn. Stil staan bij het leven van een overleden dierbare, is een gebaar van positiviteit, zo is de boodschap.

De stilteplek krijgt een bankje (waarin gegraveerd: ’Het is nooit voorbij’), een kastje met pen en papier, zodat iedereen de eigen gedachten of herinneringen daar aan het papier kan toevertrouwen. Ook worden er enkele sokkels geplaatst, waar mensen eventueel een steen met een naam of een korte tekst kunnen achterlaten. In de Abdijwinkel zijn daarvoor geschikte platte stenen te koop. De ‘Herinneringsboom’ zelf is een ‘Parrotia persicara’ ofwel  ‘Perzisch IJzerhout’.

De initiatiefnemers hebben voor dit moment gekozen, omdat 24 mei een paar jaar geleden is uitgeroepen tot de ‘Nationale dag Aandacht voor Sterven’. Zij nodigen iedereen van harte uit bij deze korte plechtigheid in de open lucht aanwezig te zijn. Men verzamelt bij de ingang van de Abdijwinkel, Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen; van daaruit gaat het om 14.00 uur lopend naar de Herinneringsboom.

Na afloopstaat er voor iedereen een kopje koffie, thee of een frisdrank klaar in het restaurant van de Abdij, naast de Abdijwinkel.

Triduümblog: Liturgie in ’t groen

De hele gang naar Pasen heeft de bol van takken met de monniken, met ons meegereisd.

PASEN VAN DE HEER

Marcus 16
‘Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.’

De hele gang naar Pasen heeft de bol van takken met de monniken, met ons meegereisd.
Nu is de bol opgeheven en rust op een basis van kronkelwilg.
Kronkelwilg want vanwege haar groeikracht staat ze symbool voor het nieuwe leven.
Een wereld in nood, en wat gunnen we haar even een moment rust.
Een moment rust om het moede hoofd, het jonge of dat oude lieve hoofd, op te heffen en Hem te aanschouwen in al haar verscheidenheid aan witte en gele anemonen, narcissen, tulpen en ranonkels.
Om nieuw leven te vinden, tegen alle pijn en wanhoop in.
Kronkelende wegen naar boven, maar met uitzicht op het kruis, teken van schuld die niet meer hoeft te worden voldaan.
Een zalig Pasen.

STILLE ZATERDAG

Johannes 19
‘Legden ze Jezus daarin’

De hele gang naar Pasen reist de bol van takken met de monniken, met ons mee.
Hoe teder, hoe verborgen ligt het aller dierbaarste.
Een bundel narcissen, verborgen in de bol.
De narcis, in deze symboliek niet die van de verwaande Narcissus die het leven liet toen hij zich maar over zijn spiegelbeeld bleef verwonderen, maar van nieuw leven in al haar glorie. De narcis als trompet om uit te roepen; ‘Hij is waarlijk opgestaan’.
Maar nu nog niet, nu nog verborgen maar voor wie zien wil, kijk maar goed.

GOEDE VRIJDAG

Johannes 18
‘Aan elke kant één, en Jezus in het midden.’
De hele gang naar Pasen reist de bol van takken met de monniken, met ons mee.
Vandaag horen we in de plechtige Lijdensherdenking het verhaal opgetekend door Johannes en Vader Abt zal ons het licht doen schijnen op de 3 kruisen.
De bol van takken staat vandaag in het midden met daarbovenop 3 geregen snoeren van rode tulpen.
Want hoeveel bloed moest er niet vloeien om een wereld in nood te redden.
Maar hoeveel bloed vloeit er ook nog heden ten dage.
We verbinden ons vandaag met alle leed door ziekte en bloedvergieten in onze naaste omgeving maar ook daarbuiten.
Moge het licht van Pasen wat nu vandaag en morgen nog verborgen ligt alvast schijnen in onze harten om door te kunnen op onze weg.

WITTE DONDERDAG

Johannes 13 

‘Het avondmaal was begonnen’

De hele gang naar Pasen reist de bol van takken met de monniken, met ons mee.

Hij zat aan met de 12 volgelingen.

De bol is geplaatst in een witte schaal en dient als basis voor 13 witte tulpen. 

Die wereld in nood kan niet zonder elkaar dienen, elkaar de voeten wassen en altijd maar weer samen breken en delen. 

Dit is de dag van witte zachtheid. 

Van witte zalf die wonden heelt. 

Van witte koele handen op een klam voorhoofd. 

Zodat we niet vergeten dat als we dienend delen, er vrede is voor alle mensen. 

Diensten in het Paastriduüm

In de Goede Week op weg naar het Paasfeest is de dagorde in de abdij aangepast aan deze bijzondere liturgische tijd. Er zijn o.a. mooie lezingen, sobere gezangen en ontroerende rituelen zoals de voetwassing,  een gezongen Johannes’ Passie, lamentaties ( klaagzangen) en de kruisverering. U bent van harte welkom om in onze abdijkerk mee te vieren of u volgt ons via ons YouTube Kanaal.

Diensten rond Pasen

Witte Donderdag :

09.30u :               Boeteviering

12.30u :               Middagdienst

17.00u :               Avondsmaalmis met voetwassing

20.00u :               Dagsluiting

Goede Vrijdag:

06.00u:                morgendienst

09.30u :               Lezingendienst

12.30u :               middagdienst

15.00u :               Lijdensherdenking (gezongen passie en kruisverering)

20.00u :               dagsluiting

Paaszaterdag:

6.00u :                 morgendienst

9.30u :                  Lezingendienst

12.30u:                middagdienst

17.00u:                avonddienst

22.15u :               Paaswake ( tot ong.01.00u)

Eerste Paasdag:

8.00u :              morgendienst

10.00 :              Paasmis

12.30:               middagdienst

Verder zoals in boekjes

Tweede Paasdag

volgens normale dagorde

Klik hier voor een handige pdf versie die u kunt uitprinten of doorsturen.

Matteüs Passie in de Abdijkerk 

Op woensdag 3 april zal de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel worden opgevoerd. De Passie zal worden uitgevoerd door het koor en muzikaal ensemble van Stichting de Witte Duif uit Castricum, onder leiding van Marianne Beitler. 

In de tijd voor Pasen wordt op veel plaatsen in Nederland de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Dit geliefde meesterwerk van Bach vertelt het verhaal van Jezus’ lijden en sterven volgens het evangelie van Mattheus.

In het spoor van deze traditie worden tot op de dag van vandaag ook nieuwe Passies gecomponeerd. Eén daarvan is de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel. Deze Passie omvat een reeks ontroerende aria’s en koorliederen die op indringende en persoonlijke wijze het verhaal van de laatste dagen van het leven van Jezus vertellen. De Passie bevat ook vier oorspronkelijke koralen van Bach’s Matthäus Passion, waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang wisselen elkaar zo verrassend af. De muziek mondt uiteindelijk uit in een ‘tijd om op te staan’, om erbij te zijn en om geraakt te worden.

De uitvoering is op woensdag 3 april om 20.00 uur in de Abdijkerk, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen. De toegang is gratis. Aanmelden kan hier: | Matteüs Passie in de Abdijkerk (abdijvanegmond.nl)

Concert Duinstreek Kamermuziekfestival

Het zesde concert in het Duinstreek Kamermuziek Festival wordt gegeven door de accordeonist Vincent van Amsterdam in de Buurkerk, bij de abdij van Egmond.

De accordeon is in de klassiek muziek een vrij jong instrument. Vincent van Amsterdam neemt dan ook de volledige vrijheid om alles uit de kast te halen de rijkdom van zijn instrument te tonen. In hem heeft de accordeon een groot ambassadeur gevonden. Voortdurend is hij op zoek naar de rijke mogelijkheden van de accordeon, steeds zijn er componisten die graag voor hem schrijven. Met Quirine Viersen heeft hij een prachtig duo, in de Buurkerk komt hij solo.

Programma:

 • Carl Philipp Emanuel Bach: Folia d’Espagne, Fantasia, Cantabile
 • Domenico Scarlatti: diverse Sonates
 • Francois Couperin: diverse stukken voor klavecimbel, o.a. La Couperin

Waar en wanneer:

 • Locatie: Egmond Binnen, Buurkerk
 • Zondag 24 maart 2024, 11:00 (zaal open 10:30)
 • 6de concert in Duinstreek Kamermuziek Festival (DKF-6)
 • Entree: € 20,-, kaarten bestellen

Introductie ‘Het nat van de Akker’

Toen de heilige Adelbert (Sancti Adalberti) in het jaar 740 stierf, werd hij begraven in Egmond Binnen op een plek die nu de Adelbertusakker heet. Tijdens de opgraving van zijn beenderen in 922 ontstond er spontaan een bron, waaruit vanaf dat moment heilig water ontsproot. Gaandeweg bleek dit water een geneeskrachtig werking te hebben, goed tegen oog- en geestesziekten. Vanuit de historie van de Brouwerij, voegen de brouwers nog iedere dag aan elk brouwsel een beetje van dit heilige water toe.

Toen Brouwerij Egmond hoorde van een actie om de toegangspoorten van de Akker te vervangen vanwege de slechte staat waarin zij verkeren, besloten zij onmiddellijk de helpende hand te bieden. Na overleg met Vader Abt, hebben zij besloten een speciaal amberkleurige biologische abdijbier van 6,3% abv te produceren. Het heeft de naam het “Nat van de Akker” gekregen. Van de verkoop gaat een gedeelte van de opbrengt naar de Akker.

Introductie
De introductie van ‘Het Nat van de Akker’ vindt plaats op vrijdag 9 februari in de Benedictushof van de Abdij om 15.30 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn. Er is plaats voor ongeveer 100 gasten, dus wees er snel bij. Uiteraard kunt u hier als eerste dit speciale bier proeven!

Aanmelden introductie en bestellen van het bier
Het bier gaat verkocht worden in sets van twee flessen a 75 cl. tegen de prijs van € 17,50 per set. Hiervan komt een bedrag van € 3,50 per set ten goede aan het onderhoud van de Adelbertusakker.

Het bier kan al per mail besteld worden: info@brouwerijegmond.nl Geeft u daarbij aan hoeveel sets u wilt bestellen en of u aanwezig wilt zijn bij de presentatie op vrijdag 9 februari. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van de brouwerij een betaalverzoek en de instructie voor afhalen na 9 februari.

‘Het nat van de Akker’ is een éénmalig collectorsitem, bestemd voor het goede doel!

Poustinia: Online Vastenretraite

Aanbevolen door de broeders:

van de Benedictijnse onlinegemeenschap Poustinia:

“De zeven laatste woorden” op het kruis: Zeven stappen in het leven

Als een dierbare van ons is overleden, dan komt meestal de vraag op: “Heeft hij of zij nog iets gezegd?”  In die vraag verwachten we zoiets als een geestelijk of emotioneel testament, waaruit blijkt wat van belang is geweest.  We zien uit naar een woord van genegenheid of vergeving. Laatste woorden maken indruk, vooral als ze persoonlijk gericht zijn. Het zijn beslissende woorden, waarin een leven zich uitdrukt.

De kruiswoorden zijn de woorden, die ons door de vier evangelisten worden overgeleverd als laatste woorden van Jezus aan het kruis. In totaal zeven zinnen: Woorden die een leven voltooien en in het einde toekomst schenken. Ze zijn het thema van heel wat muziekstukken geworden. Verschillende componisten lieten zich erdoor inspireren.

De bekendste versie is misschien wel die van:

 • Charles Gounod (1818-1893) Les 7 dernières Paroles du Christ en Croix
 • Joseph Haydn (1732-1809): Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Dat werk is in verschillende uitvoeringen bekend: als orkeststuk, als strijkkwartet, als pianostuk en in een oratoriumversie.
 • Maar ook andere componisten, zoals Heinrich Schütz (1585-1672)
 • César Franck (1822-1890), namen de laatste woorden van Jezus als uitgangspunt voor hun muziek.

Elke week verdiepen we ons in een ander kruiswoord met meditatie, vragen en muziek en zo willen we ons voorbereiden op het feest van Pasen

Begeleiding: Janneke Krijger en Roel van der Voort

Tijd:               Vrijdag 16 en 23 febr., 1, 8, 15, 22 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur

Inschrijven:  Je kunt je voor deze gratis digitale retraite via Zoom inschrijven via www.poustinia-online.nl

Voor aanvullende informatie kunt u contact op nemen met

Janneke Krijger:               tel: 06-49080090

Roel van der Voort          tel: 06-21180183

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden