Geen producten in je winkelmand.

Nieuws

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ in KoepelKathedraal Haarlem

In de KoepelKathedraal in Haarlem is van 28 augustus t/m 3 april 2022 de thematentoonstelling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathedraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt. Een van de deelnemende kunstenaars is Peter van Asselt de huisbloemist van de abdij, in samenwerking met Tini Brugge.

Aan 20 vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk – ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden – onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaamheid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volledige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl. De deelnemers aan de tentoonstelling en het programma zijn:

Anton ten Klooster, Antoine Bodar, Bina Chirino, Bisschop Jan Hendriks, Bob Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman, Emma van Hooff, Burgemeester Jos Wienen, Lars Gerfen, Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duifhuizen en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en Simone de Groot.

Broeder Simon overleden

Op donderdag 10 juni 2021 overleed stil en rustig in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee onze medebroeder BROEDER SIMON LAOÛT

Hij werd op 22 september 1935 geboren te Bussum en trad na zijn gymnasiale vorming bij de kruisheren te Uden op 5 september 1955 in de Sint-Adelbertabdij in. Op 26 mei 1957 deed hij zijn geloften en op 7 oktober 1963 werd hij priester gewijd. De spil van zijn monastieke leven is vanaf het begin het liturgische gebed geweest. Dat heeft hij decennia lang mede ondersteund als cantor en hoofd van de schola. Zijn heldere stem bezorgde hem de bijnaam van de nachtegaal van Egmond. Hij heeft de gemeenschap op tal van posten gediend. Als jonge monnik was hij werkzaam in de groentetuin, maar later kreeg hij andere verantwoordelijkheden. Hij was vele jaren hoofd van de kaarsenmakerij tot hij gastenbroeder werd. Pastor in hart en nieren was hij voor velen in het gastenhuis een vriendelijke en attente gesprekspartner. In de Nederlandstalige monastieke regio heeft hij na het concilie meegewerkt aan het vertalen en bijeenbrengen van niet bijbelse lezingen voor de getijden. De laatste jaren namen zijn geestelijke krachten af en werd de prins hendrikstichting in Egmond aan zee zijn thuis. Daar genoot hij van de liefdevolle verzorging en werd hij trouw opgezocht door medebroeders en door de velen die zijn vrienden waren geworden in zijn actieve leven. Moge hij nu opgenomen worden als cantor in het grote koor dat stem geeft aan de lofprijzing die geen einde kent.

Het lichaam van Broeder Simon is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op dinsdag 15 juni om 10.30 uur, waarna begrafe­nis op het kloos­terkerk­hof. U kunt de dienst volgen via ons YouTube kanaal.

Liturgisch bloemwerk: Pinksteren

Geest van wind, geest van vuur en geest van leven

Eerstelingen in de lente

Eerstelingen van voorjaarszonnebloem, vurige tulpen en vlammend koolzaad.

Laat het maar waaien.

Laten we maar in de wind gaan staan.

Niet bang zijn en vertrouwen.

Laat het maar Pinksteren.

Broeder Cor Dekker overleden

Op zaterdagmorgen 1 mei 2021 overleed stil en rustig op zijn eigen cel in onze abdij onze oudste medebroeder  BROEDER COR DEKKER.

Hij werd op 4 januari 1924 in een kinderrijk gezin geboren te Heerhugowaard. Tijdens WO II volgde hij de HBS, maar moest hij onderduiken om aan uitzending naar Duitsland te ontkomen. Die periode was bepalend voor zijn  levenskeuze. Op 11 februari 1946 deed hij zijn intrede in de jonge communiteit van Egmond, waar hij op 17 mei 1948 zijn gelofte aflegde. Broeder Cor was een noeste werker. Op de boerderij, in de kaarsenmakerij, maar bovenal in de keuken heeft hij zich voor de communiteit ingezet. Na 46 jaar trouwe dienst in de keuken vroeg hij verlof om fietstochten en wandelingen te maken, waar zijn ziel het stille gesprek zocht met de heer. Hij creëerde ook zijn eigen hoekje in de tuin waar hij zijn liefde voor de schepper en de schepping vorm gaf in een bonte bloemenpracht. Was hij tijdens zijn werkzame leven eerder een stille en teruggetrokken medebroeder die graag luisterde, op hoge leeftijd werd hij spraakzamer en deelde hij graag zijn liefde voor de wonderen van de natuur. De laatste weken bleek zijn lichaam niet bestand tegen het covid virus, toen dat de hele gemeenschap in zijn greep had. Dankbaar voor de zorg die hij ontving is hij vol verwachting als een kind de hemelse hoven binnengetreden, waarnaar hij al zolang uitzag.

Het lichaam van Broeder Cor is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op donderdag 6 mei ’s morgens  om 10.30 uur, waarna begrafe­nis op het kloos­terkerk­hof. U kunt de dienst volgen via onze website www.abdijvanegmond.nl

 

Familie Dekker                                                           abt en monniken van Egmond

Download hier de rouw annonce

Corona in de abdij: update

Twee weken geleden kwam het corona-virus binnen onze kloostermuren en inmiddels zijn alle broeders positief getest. Een aantal broeders is wel alweer op de been en sommige taken kunnen weer opgepakt worden. Herstel is echter de eerste prioriteit. Er is sprake van ‘huis-quarantaine’ en de abdij en de kerk blijven gesloten tot in ieder geval zaterdag 1 mei. Er is ook tijdelijk geen livestream. De abdijwinkel ( die los van de abdij staat)  is geopend. Wij danken iedereen zeer hartelijk voor alle steun en gebed en wij hopen u snel weer in de kerk of online te ontmoeten.

Bill van Schie overleden

Op 16 april is onze vrijwilliger Bill van Schie overleden. Bill was een graag geziene gast in de abdij. Hij was een trouw bezoeker van de abdijkerk en ook was hij als vrijwillige portier wekelijks het vriendelijke gezicht van de abdij. Voor iedereen die aanklopte had hij een gastvrij onthaal en een luisterend oor. In de tuin en boomgaard was hij een gewaardeerd werker vanwege zijn ‘ groene’ deskundigheid. Enkele weken geleden was Bill nog in de abdij om persoonlijk afscheid te nemen van de broeders. Bill was een hartelijke huisvriend die zeer gemist zal worden.  Mogen de poorten van het paradijs wijd voor hem zijn opengegaan.

Kaarsenmakerij op TV

Sinds enige tijd zendt de KRO/NCRV de serie ” Petrus in het land”  uit. De titel komt van het tijdschrift PETRUS van de PKN ( Protestantse Kerk Nederland) die het tijdschrift uitgeeft. Dit is een gratis magazine, dat ruim 300.000 abonnees kent. In de serie Petrus in het land volgt men een kerkgemeenschap in een dorp of stad, waar men welkom wordt geheten door de voorganger, die iets vertelt over het reilen en zeilen van de desbetreffende kerk in de omgeving. Zo ontstaat een informeel inkijkje in het leven van christenen van iedere dag. De serie volgt ook enkele kerkgangers van de betrokken kerk. Zo ook onze vrijwilligster Roelie van Diest.

Op 10 april om 17.10 op NPO 2 ging de serie over Heiloo en met name over de Ter Coulsterkerk. Hier wordt men welkom geheten door de voorganger André Martens en Hanneke Ruitenbeek, predikant van de kerk, vertelt daarna iets over de geschiedenis van de Witte Kerk en het pelgrimeren.

Roelie: “Zelf ben ik ook lid van de kerk en ik word gevolgd in mijn werk voor de Abdij van Egmond. Onlangs zijn opnamen gemaakt in de kaarsenfabriek en alle werkzaamheden die wij daar verrichten. De filmers waren heel enthousiast over het handwerk en de diversiteit van het werk. Borrelende parafine, mallen die gevuld worden en kaarsen die hun kleur krijgen door dompeling, alles is vastgelegd. Ook werden de winkel en de kerk gefilmd, waarbij de omgeving niet overgeslagen werd. Kortom een klein onderdeel van de serie over Heiloo bevat onze mooie Abdij met de werkzaamheden aldaar.”  Klik hier naar de uitzending van 10 april jongstleden.

 

 

Muziek in de Goede Week

Leo Fijen nam samen met zangers uit de abdij voor Klooster! Magazine een serie muziek video’s op die worden gepubliceerd in de Goede week.  Te beginnen met Palmzondag, daarna Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag. Klik op de titel voor de muziek video en een korte overweging van Leo.

Palmpasen: Attende Domine

Witte Donderdag: In Manus Tuas

Goede Vrijdag : Psaume 130

Stille Zaterdag: Make me a channel of your peace

Eerste Paasdag: Victimae Paschali Laudes

Tweede Paasdag: In this heart

Dagorde in de Goede Week

Voor de tweede maal vieren we Pasen in corona tijd. Tijdens de grote diensten in de Goede week is de kerk gesloten.  Zie de afwijkende diensten en tijden in onderstaand schema. U kunt de diensten volgen via livestream op ons YouTube kanaal. Wij hopen op deze manier toch samen met u het Paasfeest te kunnen inluiden.

Witte Donderdag:
09.30u: Boeteviering*
17.00u: Avondmaalsmis* (kerk gesloten) liturgieboekje
20.00u: Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06.00u: Morgendienst
09.30u: Lezingendienst*
15.00u: Lijdensherdenking met gezongen Johannes passie* (kerk gesloten) Liturgieboekje
20.00u: Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.00u: Morgendienst
17.00u: Avonddienst*
22.15u: Paaswake* (kerk gesloten) Liturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08.00u: Morgendienst
10.00u: Hoogmis * (kerk gesloten) Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09.30u: Hoogmis * (kerk gesloten) Liturgieboekje
* = uitgezonden via livestream.

Bloemen voor H. Jozef

Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd

Een legende verhaalt dat, nadat de engel Maria verteld had dat zij een bijzonder kind zou baren, er voor haar een man gezocht moest worden. Elf jonge mannen uit Nazareth meldden zich. Jozef, de timmerman, moest ertoe worden overgehaald. De priester vroeg de mannen hun stok of staf bij hem achter te laten. De volgende dag bleek aan Jozefs staf een narcis te bloeien. In de Griekse mythologie is de bloem ontsproten op de plek waar de schone Narcisssus stierf, die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld toen hij in het water van een vijver keek. Hij was volledig op zichzelf gericht (‘narcistische persoonlijkheid’). Daarentegen toonde Jozef zich het tegenbeeld: hij richtte zich volledig op Maria en haar kind en wordt daarom uitverkoren.

De bloeiende staf in de Abdijkerk is opgebouwd uit wilgentenen uit de abdijtuin. Bloeiende narcissen vertellen het verhaal van de onbaatzuchtige Jozef. Geel staat voor het nieuwe begin, gele kornoelje en brem. We gaan op naar Pasen, door de dood naar een nieuw leven.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2021, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden