Nieuws

Kijk terug! Samuel Goyvaerts over huisliturgie

Dinsdag 19 september gaf Samuel Goyvaerts een lezing over Liturgie in kleine kring. Voor iedereen die er graag bij had willen zijn, of het nog eens wil beluisteren delen we de video van deze lezing. De broeders bedanken Samuel Goyvaerts voor de inspirerende lezing!

 

 

Poustinia: Levenslessen van een Rabbijn

Aanbevolen door de broeders van Egmond:

Poustinia-online wil mensen samenbrengen in een leesgroep om verdiepende gesprekken te voeren met elkaar, persoonlijk en op de inhoud.

We beginnen met Levenslessen van een rabbijn, van Awraham Soetendorp

“Wat ik altijd heb willen doen, is dichterbij komen in de duisternis”

Awraham Soetendorp geboren in de oorlog. De eerste twee jaar van zijn leven bracht hij door op een onderduikadres. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn van Nederland, met ‘het werk van vrede en hoop’. In de media groeide hij uit tot de stem van liberaal-joods Nederland.

Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt hij terug. Hij deelt de belangrijkste inzichten die hij opdeed in een rijk en bevlogen leven, dat getekend werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Hij zag veel en vaak onmogelijk te dragen verdriet om zich heen. Waar het om gaat, betoogt hij, is dat verdriet en woede uiteindelijk niet de overhand krijgen, maar dat de balans doorslaat naar hoop en optimisme.

Maar wat betekent een moedig en hoopvol leven, voor jezelf en voor de ander? Levenslessen van een rabbijn is een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde, ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten.

Datum:   vrijdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2023

Tijd:        10.30 uur tot 12.00 uur

Leiding:  Janneke Krijger en Frank Roes

Aanmelden: www.poustinia-online.nl

 

 

Sterke vrouwen in de Bijbel

Van harte aanbevolen:  Online-cursus van Poustinia
Gods sterke dochters – grote vrouwen in de Bijbel

Steeds meer vrouwen willen een nieuwe weg van innerlijke vrijheid gaan, vertrouwend op hun vrouwzijn en meer bij zichzelf, met alles wat daarbij hoort.
Aan de hand van Bijbelse archetypen worden een aantal Bijbelse vrouwbeelden gepresenteerd, die iedere vrouw in zich draagt. Het gaat over een spirituele beleving die mensen altijd heeft ontroerd en om de kracht en ervaringen die ieder vrouw heeft meegemaakt.
Achter de heilige Benedictus van Nursia stond ook een sterke vrouw, die we vandaag de dag als heilige vereren.
Het is Scholastica, over wie paus Gregorius de Grote schrijft dat ze de zus van Sint Benedictus was. Zo is ze vandaag niet alleen een voorbeeld van haar ononderbroken liefde voor God, maar ook van haar oplettendheid waarmee ze de woorden van Benedictus en daarin het Woord van God in zich opneemt en laat werken.
De vier vrouwen laten zien hoe passie en liefde, vurigheid en koningschap, moederschap en priesterschap, wijsheid en rechtvaardigheidsgevoel, en zachtmoedigheid en strijdlust eruit kunnen zien in ons leven. Met een aanmoediging om deze eigenschappen in het leven toe te laten. Want vrouwen die kunnen genieten van hun individualiteit, worden onafhankelijker en sterker. Ze zijn niet meer de prinses die op de prins wacht, maar Koningin in hun eigen leven.

In de eerste reeks bijeenkomsten bespreken we:
• Debora, de richteres,
• Hagar, de verlatene en door de engel beschermde,
• Hanna, de wijze vrouw,
• Ruth, de vreemde

Datum: vrijdag 1, 8, 15 en 22 september 2023
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur
Leiding: Janneke Krijger
Aanmelding: www.poustinia-online.nl

 

Exposititie ‘De zee roept’.

Al meer dan veertig jaar woont Stella van Acker op haar grote liefde, het eiland Schiermonnikoog. Geboren te Valkenburg in Zuid-Limburg werd Stella verliefd op Schier en trok daarnaartoe. Zoals ze elke dag erop uittrekt om te genieten van de natuur, in stilte. Lopend of per fiets, iedere dag, 40 jaar lang. Luisterend naar de stem van de zee die haar steeds weer roept.

Dat is ook de titel van de expositie van haar werk in de Benedictushof van 6 juli tot 26 augustus 2023: ‘De zee roept. .’
Stella van Acker komt naar Egmond om bij de opening, 6 juli om 13:30 uur, te zijn en haar werk toe te lichten. Prachtige schilderijen van de zee die roept, niet om de natuur na te bootsen maar om met meer aandacht voor het wonder van de schepping te kunnen leven. Daarom schildert ze, en komt 6 juli naar de Benedictushof, om haar liefde voor de kust, het strand, de zee en de wind met ons te delen. Iedereen is van harte welkom.

Haar werk is ook te koop. En Stella wil een deel van dat geld teruggeven aan de Abdij omdat dit ook een plek is waar je geroepen wordt.

Adelbertusviering op de Akker

Zondag, 25 juni 2023, vierden we weer het Hoogfeest van St. Adelbert op de Adelbertusakker.
De broeders bedanken iedereen die van dichtbij of ver kwam om dit feest met ons en alle parochianen te vieren! De vriendschap in het verhaal van Adelbert was in alles zichtbaar: de bloemen, de gedeelde schaduw onder de bomen en de overdenking van Abt Thijs.
Na afloop kon iedereen in de achtertuin van de Abdij nog genieten van een concert door Fanfare Eensgezindheid. Agenda 2024: Adelbertusviering zondag 23 juni 2024

Contemplatief concert in de Buurkerk

Zondag 21 mei om 11.00 uur in de Buurkerk. Grensland Trio zingt liederen op Nederlandse gedichten van o.a. Rutger Kopland, Vasalis of Lucebert.
Klassiek gitarist Ed Stokman is tevens componist van deze, soms meerstemmige liederen. Het zijn luisterliederen waarbij de tekst centraal staat.  De muziek kent meerderen vormen : rustig maar ook ritmisch. Over het algemeen  hebben de liederen een contemplatief karakter. Musici: Ed Stokman, Jeroen Gerritsen en Maartje van Huissteden.
Het concert is zonder pauze en duurt ongeveer een uur. aanmelden kan hier

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer. De liturgieboekjes kunt u downloaden. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Celloconcert Quirine Viersen

Op zondag 26 maart om 11.00 uur, in de intieme setting van de Buurkerk, speelt Quirine Viersen werk voor cello solo. Uiteraard van Bach, haar muzikale liefde voor het leven, maar ook van Benjamin Britten. Viersen brengt in dit programma het werk van de twee grootheden – waar 300 jaar tussen zit – bij elkaar, in een aanwinst voor het festival, de Buurkerk in Egmond-Binnen. Dit concert is deel van het Duinstreek Kamermuziekfestival. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Kalligrafie in stilte

Hoe klinkt het geluid van een pen die over het papier gaat? Kom luisteren op 4 maart en 1 april 2023 in de Abdij van Egmond.

Verschillende kalligrafen met verschillende specialisaties komen in Benedictushof kalligraferen in stilte. Zo stil, dat je de pen over het papier of perkament hoort ‘zingen’. Er wordt niet gepraat, geen les gegeven, er wordt alleen maar geschreven.

Maak de stilte mee, zie hoe geconcentreerd de kalligrafen bezig zijn en waan je in het scriptorium van de abdij.

“The Silent Pen” in de Juliana-zaal van de Abdijwinkel, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur.

Peter van Asselt in Trouw

Op woensdag 1 maart stond de huisbloemstylist van de abdij met een paginagroot interview in dagblad Trouw. Hij vertelt over zijn achtergrond, zijn bloemwerk in de abdijkerk en hoe God in de natuur voelbaar is en hem inspireert. Lees hier het artikel: Peter van Asselt (41) maakt symbolische bloemschikwerken: ‘Je komt dicht bij God door het aanraken van een tak’ (trouw.nl)

Met Pinksteren geeft Peter in de abdij een weekend retraite die in het teken staat van liturgisch bloemwerk. Meer informatie en aanmelden hier

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden