Geen producten in je winkelmand.

Nieuws

Nieuwe website Janneke Krijger

Vele jaren verzorgde Janneke Krijger voor de abdij cursussen en retraites op het gebied van contemplatie en christelijke meditatie. Ze gaf o.a. stilte-meditaties, inleidingen en tekstlezingen aan vele geïnteresseerden. Zo vormde zich in de loop der jaren een groeiende groep vaste volgers die telkens weer vol dankbaarheid aan haar cursussen deel namen.  In de corona tijd kunnen er geen bijeenkomsten in de abdij plaatsvinden en Janneke voelde zich geroepen om een uitgebreid online programma samen te stellen om de spirituele honger van haar cursisten te stillen. Dit heeft geresulteerd in haar eigen praktijk ‘verbonden en geïnspireerd door de Benedictijnse spiritualiteit‘, genaamd Poustinia-online.

Deze praktijk blijkt erg succesvol en Janneke gaat hierin haar eigen weg, onafhankelijk van de abdij. Op die manier is zij vrij om de inhoud en organisatie van haar aanbod zelf te bepalen. Ook de abdij gaat verder met ontwikkeling van nieuwe wegen op het gebied van contemplatie en meditatie.  Wij wensen Janneke veel succes en danken haar voor de bewezen toewijding aan het bezinningsaanbod van de abdij. Graag verwijzen wij naar haar nieuwe website: www.poustinia-online.nl.  Hier vindt u meer informatie en een mooi verdiepend aanbod voor de komende tijd.

Liturgisch bloemwerk

Opdracht van de Heer/ Maria Lichtmis
Thema Liturgisch bloemwerk:
Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. Jesaja 11:1
Betekenis bloemwerk: (alles uit de abdijtuin)
Vanuit een afgehakte stronk komt een straal van kornoelje takken naar boven. Sneeuwklokjes die volgens bronnen door monniken naar het Noorden zijn gebracht om op 2 februari het altaar mee te versieren. Ook wordt het elders genoemd; De belofte van vernieuwing. Narcissen wijzen naar St. Jozef, dit jaar het jaar van St. Jozef.
De legende van Narcisssus in de Griekse mythologie luidt:
Een schone jongeling, werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Toen hij in een vijver keek en daarnaar bleef kijken, stierf hij ter plekke.
Daaruit lieten de goden een narcis opbloeien. Beeld van op je zelf gericht zijn.
De christelijke traditie heeft die traditie omgedraaid en de bloem gebruikt bij het verhaal over St. Jozef: St. Jozef overwon zijn egoïsme en daarom bloeit er aan de staf van Jozef een narcis.
De 4 Amaryllis staan voor genegenheid en vriendschap bij Jezus, Maria, Simeon en Anna, de personen in de tempel bij de openbaring van de Heer.
De 2 Calla staan voor de zuiverheid van de 2 duiven die ten offer moesten worden gebracht. Een verwijzing naar het zuivere offer die Jezus zou gaan brengen.
Uit het schijnbaar dode hout. Verwachting en uitzien, een belofte van vernieuwing.

Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. Op deze dag worden de grote heiligen in de kerkgeschiedenis herdacht. De dag erna, op Allerzielen, kan ieder zijn eigen ‘kleine’ heiligen gedenken: de overledenen uit familie- en vriendenkring.

Omdat we  in onze kerk momenteel maar zeer beperkt bezoekers kunnen ontvangen, willen we u graag de mogelijkheid geven om online de naam of namen van uw overleden  door te geven. Deze namen zullen dan klinken in onze kerk tijdens de voorbeden op 2 november. U kunt deze volgen via onze live stream. Stuur uw intenties naar: gastenhuis@abdijvanegmond.nl of bel naar 072-5061415

Examen-expo van bloemstylist Peter van Asselt

Peter van Asselt, Florias, huis voor bloemen is op 30 september met vlag en wimpel geslaagd voor de opleiding  Top Bloemstylist aan het Clusius College te Alkmaar. In de expo ruimte van de abdijwinkel staan zijn examencreaties tentoongesteld.

In de Abdijkerk van Egmond verzorgt Peter van Asselt de bloemen tijdens hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen. In Benedictushof geeft hij door het jaar heen workshops rond thema’s van de kerkelijke kalender. Als freelance bloemist verzorgd hij regelmatig rouw- en trouwwerk.

Broeder Frans Melkert overleden

IN VREDE

Op donderdag 17 september 2020 overleed op zijn eigen cel in onze abdij in volle overgave BROEDER FRANS MELKERT

Benedictijner monnik van de Sint-Adelbertabdij te Eg­mond-binnen. Franciscus Hermanus Bernardus Maria Melkert werd te Utrecht geboren 1 januari 1937. Op 14 september 1955 deed hij zijn intrede in de abdij. 11 november 1957 legde hij zijn tijdelijke professie af en drie jaar later volgde zijn plechtige professie. Zijn lichamelijke beperkingen hebben hem er niet van weerhouden zich een leven lang in te zetten voor Gods lof en de zorg en aandacht voor de schepping. Van jongs af aan heeft hij met passie vlinders gekweekt en bestudeerd. Zijn vlindertuin was vermaard en in 2012 werd hij door de Vlinderstichting geëerd met de gouden vlinder. Met zijn liefde en kennis van de natuur heeft hij velen geïnspireerd. Hij was ook jarenlang een plichtsgetrouwe en nauwkeurige assistent in de administratie. Moge hij nu bekleed worden met de heerlijkheid van de nieuwe schepping.

Het lichaam van Broeder Frans is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op maandag 21 september ’s middags om 14.30 uur, waarna begrafe­nis op het klooster kerkhof. U kunt de dienst volgen via onze website www.abdijvanegmond.nl

 

Expositie weer geopend!

Na een stilte van een aantal jaren heeft de Abdij van Egmond vanaf 1 juli haar deuren weer geopend voor exposanten in haar restaurant. De broeders hebben samen met de kunstenaars de expositieruimte ingericht met inachtneming van de RIVM-normen tegen verspreiding van het corona virus. Jos Apeldoorn en Allard Kaai trappen op 1 juli af met een expositie met beelden en schilderijen.

Opgegroeid bij de timmerwerkplaats van zijn vader in Egmond-Binnen maakt Jos Apeldoorn naast schilderijen ook houten sculpturen. Hij probeert via beelden zijn bewondering voor de natuur tot uitdrukking te brengen en de houtstructuur voor zich te laten spreken. Hij exposeert knotwilgen die hij heeft bewerkt tot spannende organische vormen.

Allard Kaai werkt als kunstenaar buiten in de polder, het bos en de duinen van Bergen en Schoorl. Hij hoeft niet ver. Hij gaat te voet, met de fiets of met een bootje. Met eenvoudige materialen – een kwastje, papier en inkt – krijgt het werk dat daar ter plekke gemaakt wordt een autonome kracht en snelheid.

De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 1 juli tot en met 29 augustus 2020 op dinsdag t/m zaterdag van 10:30 uur t/m 16:30 uur. Ingang: Benedictushof, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen.

Nieuwe Abt!!

Dankbaar voor de vele blijken van verbondenheid delen wij u mee dat de broeders van de Sint- Adelbertabdij heden broeder Thijs Ketelaars hebben gekozen als opvolger van abt Gerard Mathijsen die de dienst als overste van de abdij van Egmond  39 jaar heeft vervuld. De abtszegen zal op woensdag 24 juni om 9.30 uur in de abdijkerk  worden toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie. Deze Eucharistieviering is hier terug te bekijken:

 

De liturgie van deze viering kunt u hier downloaden: abtszegening 24062020

Spirituele impuls op vrijdag 8 mei

In deze bijzondere tijd proberen we vanuit de abdij elke vrijdag een spirituele impuls te publiceren voor ieder die zich wil laten inspireren. Dat kan zijn in de vorm van een meditatie, een podcast, een video of muziek. Deze week nodigen wij u uit te luisteren naar een podcast door vader Abt. Na een korte introductie geeft hij een overweging over de Emmausgangers. Wij wensen u veel inspiratie.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2021, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden