Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws

Vastenretraite Poustinia

De abdij beveelt van harte dit externe programma aan:

Welke boodschap hebben de kleine profeten voor onze tijd?

“Er is sprake van een omwenteling der tijden, het zal niet meer hetzelfde zijn als het vroeger was”. Krasse woorden, die we nogal vaak horen. Wat betekent een wending van de tijd voor onszelf, voor de kerk, voor het volk van God onderweg, voor onze maatschappij?

Over enkele weken is het Pasen. Hoe verbinden we de huidige crisis met het opstandingsverhaal? Zegt dat ons nog wat? Is het nog een bron van hoop? De vastentijd is bij uitstek een periode, waarin we ons erop kunnen bezinnen.

Opnieuw beginnen, veranderen, met welke toekomstvisioen? Waar en hoe?

Uitgangspunt voor vernieuwing is, dat we bewust worden op welke grondbeginselen we samen staan. Men zegt wel eens, het VERHAAL opnieuw ontdekken en actualiseren naar onze tijd.

Wat bindt ons samen? Wat is de kern van ons samenzijn, voorbij alle polarisatie, verwijten, beschuldigingen van de één naar de ander (vooral de ander moet veranderen), voorbij die sjablonen: “Wat bindt ons samen. Dat kan niet alleen geld en welvaart zijn, traditie of gewoonten, we moeten dieper kijken als we naar een nieuw tijdperk op weg zijn.

In de “Kleine profeten” wordt verteld van hoop en vrees en lijden van het volk van God na de grote catastrofe, na het nulpunt, na de ineenstorting, na het dode punt. Een vergelijkbare omwenteling zien we in onze tijd: alle hoop is verloren, de tempel verwoest, de kerken lopen leeg, het volk uit elkaar gedreven.

De profeten roepen op om ons opnieuw op weg te begeven, ons niet te laten terneerdrukken door de crisis en de gebeurtenissen, maar er op te vertrouwen dat de belofte van God niet is opgeheven. Het zijn indrukwekkende teksten over de relatie van God met zijn volk.

Vanwege de hoge energiekosten doen we de retraite online

In vier bijeenkomsten gaan we na, wat de “Kleine Profeten” voor ons betekenen en welke perspectieven ze openen.  Hoe ze oproepen, niet voor de smalle weg van de eigen interesse, de zorg om zelf te overleven, maar tot een nieuwe opdracht, een nieuwe roeping, een nieuwe zending, een verbreding van focus.

We verdiepen ons in de profeten Micha, Habakuk, Zefanja en Haggai.

Data:             vrijdag 3,10, 17, 24 maart  van 10.30 uur tot 12.00 uur

Leiding:         Janneke Krijger en Roel van der Voort

Aanmelden: info@poustinia-online.nl

Allerzielen in de abdij

Op vrijdag 28 oktober om 19:00 uur is er in de abdijkerk een bijzondere bijeenkomst in het kader van Allerzielen. In deze speciale viering (ook te volgen via ons YouTube kanaal), in samenwerking met Hospice Egmond uit Egmond aan Zee, staat het noemen van de namen van uw dierbare overledenen centraal en zal voor iedere genoemde naam een kaars gebrand worden.
Er zal verder gesproken worden door priester, spreker en publicist Marinus van den Berg en abt Thijs Ketelaars. Ook is er muziek door musici uit de abdij en de abdijbloemist zal speciaal voor deze viering een arrangement maken.
U bent van harte welkom om in deze sfeervolle viering aanwezig te zijn. U kunt vooraf uw intentie insturen naar: gastenhuis@abdijvanegmond.nl.
Aansluitend is er koffie in de Benedictushof.

Broeder Erik overleden

IN VREDE

zaterdagmorgen 30 april 2022 overleed in het hospice te Egmond aan Zee, voorzien van de genademiddelen van de kerk en omringd door goede zorgen onze dierbare medebroeder BROEDER ERIK DE JONG

Geboren te  Amsterdam op 24 oktober 1961, op 14 mei 2018 ingetreden in de abdij van Egmond, alwaar hij op 24 maart 2021 zijn tijdelijke professsie deed. Vele jaren was hij werkzaam als ambtenaar van de gemeente amsterdam, waar hij naast een succesvolle carrière kerkelijk en maatschappelijk zeer geëngageerd was en betrokken bij familie en een grote vriendenkring. Toen hij aan de zorgplicht voor zijn vader voldaan had, koos hij voor een leven als benedictijner monnik. Op 23 maart 2019 werd hij ingekleed als novice en al spoedig kreeg hij de gelegenheid zijn organisatorische en artistieke talenten in te zetten voor de Benedictushof en de kaarsenmakerij. Maar in juli van dat jaar openbaarde zich na een hartstilstand een kwaadaardige ziekte. Desondanks heeft hij zich tot het laatst met volle inzet van zijn taken gekweten. Na een kort verblijf in het hospice te Egmond aan Zee, is hij daar in het bijzijn van zijn dierbaren overleden.

Avondwake in de abdijkerk woensdagavond 4 mei om 20.30 uur.

De uitvaart zal plaats hebben in de abdijkerk op donderdag 5 mei om 11.00 uur, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof. De dienst zal ook live worden gestreamd en is te volgen via een link op onze website: www.abdijvanegmond.nl

foto: Lis Leijser

Oproep

Heeft u een oud Perzich tapijt op zolder liggen waar u geen raad meet weet?

In de Gasterij van de Benedictushof willen wij in de leeshoek een extra aantrekkelijke uitstraling geven met een eigen sfeertje. Het zou daarom heel mooi zijn wanneer er een tapijt op de vloer zou liggen onder de leestafel van ongeveer 2.50 meter bij 3.00 meter. Het tapijt mag best een beetje doorleefd, versleten of verkleurd zijn als je er maar niet over struikelt.

Heeft u nog zo’n kleed liggen op zolder waar u eigenlijk graag van af wilt? U zou er ons en de bezoekers van de Benedictushof heel erg blij mee maken. De ruimte zou er echt van opknappen. Wij zijn benieuwd of u ons hiermee kan verrassen of dat u iemand kent die graag van zijn of haar kleed af wil en het aan ons wil doneren.

U kan ons bereiken in de Benedictushof, Vennewatersweg 27a, tel 072 5062786. Vraag maar naar mevrouw Annemiek Schouten, wij maken dan graag een afspraak met u. We hebben weinig geld maar wij hebben wel een mooie abdijkaars voor u als tegenprestatie.

Wij zijn benieuwd!

De medewerkers en broeders van de Benedictushof

Rondleidingen

De rondleiders van de abdij kwamen onlangs voor het eerst in twee jaar weer bij elkaar.

Twee jaar lang waren ze niet meer samen geweest voor overleg over hun vrijwilligerstaak bij de Abdij van Egmond, de rondleiders voor scholen, parochies, ouderen en andere gezelschappen. Afgelopen week waren ze voor het eerst sinds de pandemie weer even bij elkaar. Zeven mannen met allemaal boeiende levens achter de rug. De een is huisarts geweest, de ander ondernemer, weer een ander deed in verzekeringen, weer een ander was directeur van een basisschool, een volgende is nog steeds actief in de journalistiek. Ze hebben allemaal hun sporen verdiend en willen graag wat terug geven aan de samenleving en de kerk. Dat doen ze het liefst in en om de Abdij van Egmond. De reden is niet moeilijk te raden: de abdij raakt in hen een gevoelige snaar, voedt tot op de dag van vandaag hun zielen. Met spiritualiteit, cultuur, geschiedenis, architectuur, mystiek. ‘Je kunt alleen maar vertellen over de abdij als je zelf geraakt bent door het leven hier’, vertellen ze in koor. Ze genieten dat ze elkaar weer zien, ze vertellen over hun passie als vrijwilliger om het verhaal van de abdij te delen met schoolkinderen, parochianen, ouderen en dagjesmensen. Elke zaterdagmiddag is die rondleiding er vanaf 14.00 uur. Op alle andere dagen – behalve de zondag en de maandag – is die rondleiding er op afspraak. De rondleiding begint altijd in en rond het museum van de Abdij in het Benedictushof en duurt anderhalf uur.

De abdij is gezegend met zeer betrokken en deskundige rondleiders, zeven in getal, maar kan nieuwe rondleiders goed gebruiken. Ieder die zich aangesproken voelt en zich geroepen weet om dit mooie vrijwilligerswerk te doen is welkom. En dat geldt zeker ook voor vrouwen. Naast alle mannelijke rondleiders is er alle ruimte voor vrouwen als rondleiders. Voor meer informatie a.schouten@abdijvanegmond.nl

Van Titus Brandsma tot Edith Stein.

Presentatie gebedenboek voor vastentijd, donderdag 10 februari om 11.00 uur in Benedictushof . Toegang gratis, elke gast krijgt als geschenk het gebedenboek. Inleidingen van Chris Fictoor (hij zingt gebeden van Titus Brandsma), Juliëtte van Deursen (oblaat van Egmond, zij vertaalt tekst van Edith Stein) en Jan Stuyt, jezuïet in Amsterdam bij De Krijtberg (hij licht de thema’s toe van het  gebedenboek en bespreekt de martelaren bij jezuïeten).
Na de inleidingen is er de middagdienst in kerk van de monniken, waarna de lunch wordt geserveerd (tegen betaling) in Benedictushof.

Aanmelden kan telefonisch: 072-5062786

Relieken op RTV-NH

Stukjes bot of de stof van het gewaad die de heiligverklaarde droeg bij zijn of haar dood. Het is niet algemeen bekend, maar de Abdij van Egmond ligt er vol mee. Kasten vol relieken van soms meer dan duizend jaar oud en slechts een enkele keer komen ze tevoorschijn. Broeder Adelbert maakt voor NH Nieuws een hoge uitzondering.

Zie hier het artikel en de video

Anneke Swart overleden

In de nacht van 27 januari overleed onze trouwe medewerkster mevrouw Anneke Pauw-Swart. Gedurende vele jaren verleende zij zeer veel diensten aan de abdij. De laatste jaren streed zij tegen een kwaadaardige ziekte die haar ten slotte overmeesterd heeft. Maar met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen was zij tot op de dag voor haar overlijden present. Gelukkig heeft zij vorig jaar nog mogen beleven dat zij oma werd. Zij had een grote liefde voor dieren, was zeer sportief, en de foto laat zien dat zij ook een groot hart had voor onze bejaarde broeders. Of zij nu rusten zal is onvoorstelbaar, maar de hemelpoort zal wijd voor haar zijn opengezet. Anneke, dank voor alles!

Aanbevolen: Online cursus Poustinia

De docenten van Poustinia online (oblaten van onze abdij) bieden in januari 2022 een vervolg aan voor de online leesgroep “Genesis”.

In dit wereldwijd gelezen standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Thora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

In het eerste traject stonden we stil bij de oorsprongsverhalen en in het nieuwe jaar vervolgen we het boek met de parasja’s over Abraham. Ook als u de eerste serie niet hebt meegemaakt, kunt u toch inschrijven en kennis maken met een schat aan informatie, niet alleen over Genesis, maar ook over het joodse denken in het algemeen. Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken tekst. Zowel de wijsheid van oude commentatoren als moderne wetenschappers neemt Sacks mee in zijn betoog en hij voert ons zo mee op de reis door de Thora.

Werkwijze: Voorafgaand aan de bijeenkomst worden thuis de parasja’s gelezen. Boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Skandalon.

De vier sessies omvatten studie, reflectie, discussie. Voor meer informatie en aanmelden: https://poustinia-online.nl/

Data:  Vrijdag 7, 14, 21 en 28 januari 2022

Tijd:    10.30 uur tot 12.00 uur

Begeleiding: Janneke Krijger en Roel van der Voort

Aanmelding: info@poustinia-online.nl

Na aanmelding ontvangt u een code om te kunnen inloggen via Zoom.

Abdijbrood

Sinds enkele weken eten de gasten in ons gastenhuis een speciaal voor Egmond ontwikkeld abdijbrood. In samenwerking met Bakkerij Bak’m in Bakkum en de brouwerij Sancti Adalberti wordt dit smakelijke desembrood, met toevoeging van bierbostel uit de brouwerij en met veel liefde en tijd vanuit de bakkerij gemaakt. Lees hier de blog van bakker Dominique.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden