Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws

Broeder Erik overleden

IN VREDE

zaterdagmorgen 30 april 2022 overleed in het hospice te Egmond aan Zee, voorzien van de genademiddelen van de kerk en omringd door goede zorgen onze dierbare medebroeder BROEDER ERIK DE JONG

Geboren te  Amsterdam op 24 oktober 1961, op 14 mei 2018 ingetreden in de abdij van Egmond, alwaar hij op 24 maart 2021 zijn tijdelijke professsie deed. Vele jaren was hij werkzaam als ambtenaar van de gemeente amsterdam, waar hij naast een succesvolle carrière kerkelijk en maatschappelijk zeer geëngageerd was en betrokken bij familie en een grote vriendenkring. Toen hij aan de zorgplicht voor zijn vader voldaan had, koos hij voor een leven als benedictijner monnik. Op 23 maart 2019 werd hij ingekleed als novice en al spoedig kreeg hij de gelegenheid zijn organisatorische en artistieke talenten in te zetten voor de Benedictushof en de kaarsenmakerij. Maar in juli van dat jaar openbaarde zich na een hartstilstand een kwaadaardige ziekte. Desondanks heeft hij zich tot het laatst met volle inzet van zijn taken gekweten. Na een kort verblijf in het hospice te Egmond aan Zee, is hij daar in het bijzijn van zijn dierbaren overleden.

Avondwake in de abdijkerk woensdagavond 4 mei om 20.30 uur.

De uitvaart zal plaats hebben in de abdijkerk op donderdag 5 mei om 11.00 uur, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof. De dienst zal ook live worden gestreamd en is te volgen via een link op onze website: www.abdijvanegmond.nl

foto: Lis Leijser

Oproep

Heeft u een oud Perzich tapijt op zolder liggen waar u geen raad meet weet?

In de Gasterij van de Benedictushof willen wij in de leeshoek een extra aantrekkelijke uitstraling geven met een eigen sfeertje. Het zou daarom heel mooi zijn wanneer er een tapijt op de vloer zou liggen onder de leestafel van ongeveer 2.50 meter bij 3.00 meter. Het tapijt mag best een beetje doorleefd, versleten of verkleurd zijn als je er maar niet over struikelt.

Heeft u nog zo’n kleed liggen op zolder waar u eigenlijk graag van af wilt? U zou er ons en de bezoekers van de Benedictushof heel erg blij mee maken. De ruimte zou er echt van opknappen. Wij zijn benieuwd of u ons hiermee kan verrassen of dat u iemand kent die graag van zijn of haar kleed af wil en het aan ons wil doneren.

U kan ons bereiken in de Benedictushof, Vennewatersweg 27a, tel 072 5062786. Vraag maar naar mevrouw Annemiek Schouten, wij maken dan graag een afspraak met u. We hebben weinig geld maar wij hebben wel een mooie abdijkaars voor u als tegenprestatie.

Wij zijn benieuwd!

De medewerkers en broeders van de Benedictushof

Rondleidingen

De rondleiders van de abdij kwamen onlangs voor het eerst in twee jaar weer bij elkaar.

Twee jaar lang waren ze niet meer samen geweest voor overleg over hun vrijwilligerstaak bij de Abdij van Egmond, de rondleiders voor scholen, parochies, ouderen en andere gezelschappen. Afgelopen week waren ze voor het eerst sinds de pandemie weer even bij elkaar. Zeven mannen met allemaal boeiende levens achter de rug. De een is huisarts geweest, de ander ondernemer, weer een ander deed in verzekeringen, weer een ander was directeur van een basisschool, een volgende is nog steeds actief in de journalistiek. Ze hebben allemaal hun sporen verdiend en willen graag wat terug geven aan de samenleving en de kerk. Dat doen ze het liefst in en om de Abdij van Egmond. De reden is niet moeilijk te raden: de abdij raakt in hen een gevoelige snaar, voedt tot op de dag van vandaag hun zielen. Met spiritualiteit, cultuur, geschiedenis, architectuur, mystiek. ‘Je kunt alleen maar vertellen over de abdij als je zelf geraakt bent door het leven hier’, vertellen ze in koor. Ze genieten dat ze elkaar weer zien, ze vertellen over hun passie als vrijwilliger om het verhaal van de abdij te delen met schoolkinderen, parochianen, ouderen en dagjesmensen. Elke zaterdagmiddag is die rondleiding er vanaf 14.00 uur. Op alle andere dagen – behalve de zondag en de maandag – is die rondleiding er op afspraak. De rondleiding begint altijd in en rond het museum van de Abdij in het Benedictushof en duurt anderhalf uur.

De abdij is gezegend met zeer betrokken en deskundige rondleiders, zeven in getal, maar kan nieuwe rondleiders goed gebruiken. Ieder die zich aangesproken voelt en zich geroepen weet om dit mooie vrijwilligerswerk te doen is welkom. En dat geldt zeker ook voor vrouwen. Naast alle mannelijke rondleiders is er alle ruimte voor vrouwen als rondleiders. Voor meer informatie a.schouten@abdijvanegmond.nl

Aanbevolen: Poustinia-online

Graag bevelen wij dit extern programma aan, georganiseerd door oblaten van de abdij:

Vastenretraite 2022

“Maar zelfs nu, ‘zegt de Heer,’ keert u tot mij terug met heel uw hart, met vasten, met wenen en met rouw; en scheur uw hart en niet uw klederen”. (Joël)

De twaalf kleine profeten
Hosea tot en met Maleachi wordt ook wel het boek van de twaalf profeten genoemd. Deze profeten spreken over een langere periode namens de Heer. Wat leren we van hen over wie de Heer is? Wat hebben ze ons te zeggen over berouw? Wat over het doen van ‘recht en gerechtigheid’? Wat over hoe te leven tussen ideaal en werkelijkheid? Over het leven in het ‘reeds en nog niet’?
Inhoud:
Wie is de Heer? In relatie tot zijn volk Israël (o.a. in Hosea en Joël)? En wie in relatie tot de volkeren (o.a. Amos)? De Heer en zijn volk: een bewogen relatie. Dat wordt heel scherp zichtbaar in Hosea. Hoe is die relatie? Hoe ervaart Israël die? Hoe ziet de Heer die relatie? Wat leert dat ons over wie de Heer is? Amos: ‘recht en gerechtigheid’. Wat wordt met die uitdrukking bedoeld? Wat houdt het in? En wat heeft Amos ons nu nog te zeggen over ‘recht en gerechtigheid’? Berouw en inkeer. Is er sprake van ontrouw, dan gaat het ook over berouw en inkeer. Dat heeft een plek in het herstel van de relatie. Welke? En hoe ziet echt berouw eruit? Wat kunnen wij daarover leren van Hosea, Joël? Tussen ideaal en werkelijkheid. Profeten kondigden aan dat er herstel is voorbij de ballingschap. De verwachtingen zijn hooggespannen. Komen die verwachtingen uit? Hoe ziet het leven na de ballingschap er in werkelijkheid uit? Wat leren wij – die (ook) leven ‘in het reeds en nog niet’ – van juist zo’n profeet als Zacharia?


In vier online bijeenkomsten willen we vier “Kleine Profeten” lezen, met elkaar uitwisselen en ons laten verrassen, verrijken, verdiepen en ons geloof opbouwen!


Data: Vrijdag 11, 18 en 25 maart en 1 april
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur
Leiding: Roel van der Voort en Janneke Krijger – aanmelden: www.poustinia-online.nl

Van Titus Brandsma tot Edith Stein.

Presentatie gebedenboek voor vastentijd, donderdag 10 februari om 11.00 uur in Benedictushof . Toegang gratis, elke gast krijgt als geschenk het gebedenboek. Inleidingen van Chris Fictoor (hij zingt gebeden van Titus Brandsma), Juliëtte van Deursen (oblaat van Egmond, zij vertaalt tekst van Edith Stein) en Jan Stuyt, jezuïet in Amsterdam bij De Krijtberg (hij licht de thema’s toe van het  gebedenboek en bespreekt de martelaren bij jezuïeten).
Na de inleidingen is er de middagdienst in kerk van de monniken, waarna de lunch wordt geserveerd (tegen betaling) in Benedictushof.

Aanmelden kan telefonisch: 072-5062786

Relieken op RTV-NH

Stukjes bot of de stof van het gewaad die de heiligverklaarde droeg bij zijn of haar dood. Het is niet algemeen bekend, maar de Abdij van Egmond ligt er vol mee. Kasten vol relieken van soms meer dan duizend jaar oud en slechts een enkele keer komen ze tevoorschijn. Broeder Adelbert maakt voor NH Nieuws een hoge uitzondering.

Zie hier het artikel en de video

Anneke Swart overleden

In de nacht van 27 januari overleed onze trouwe medewerkster mevrouw Anneke Pauw-Swart. Gedurende vele jaren verleende zij zeer veel diensten aan de abdij. De laatste jaren streed zij tegen een kwaadaardige ziekte die haar ten slotte overmeesterd heeft. Maar met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen was zij tot op de dag voor haar overlijden present. Gelukkig heeft zij vorig jaar nog mogen beleven dat zij oma werd. Zij had een grote liefde voor dieren, was zeer sportief, en de foto laat zien dat zij ook een groot hart had voor onze bejaarde broeders. Of zij nu rusten zal is onvoorstelbaar, maar de hemelpoort zal wijd voor haar zijn opengezet. Anneke, dank voor alles!

Aanbevolen: Online cursus Poustinia

De docenten van Poustinia online (oblaten van onze abdij) bieden in januari 2022 een vervolg aan voor de online leesgroep “Genesis”.

In dit wereldwijd gelezen standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Thora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

In het eerste traject stonden we stil bij de oorsprongsverhalen en in het nieuwe jaar vervolgen we het boek met de parasja’s over Abraham. Ook als u de eerste serie niet hebt meegemaakt, kunt u toch inschrijven en kennis maken met een schat aan informatie, niet alleen over Genesis, maar ook over het joodse denken in het algemeen. Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken tekst. Zowel de wijsheid van oude commentatoren als moderne wetenschappers neemt Sacks mee in zijn betoog en hij voert ons zo mee op de reis door de Thora.

Werkwijze: Voorafgaand aan de bijeenkomst worden thuis de parasja’s gelezen. Boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Skandalon.

De vier sessies omvatten studie, reflectie, discussie. Voor meer informatie en aanmelden: https://poustinia-online.nl/

Data:  Vrijdag 7, 14, 21 en 28 januari 2022

Tijd:    10.30 uur tot 12.00 uur

Begeleiding: Janneke Krijger en Roel van der Voort

Aanmelding: info@poustinia-online.nl

Na aanmelding ontvangt u een code om te kunnen inloggen via Zoom.

Abdijbrood

Sinds enkele weken eten de gasten in ons gastenhuis een speciaal voor Egmond ontwikkeld abdijbrood. In samenwerking met Bakkerij Bak’m in Bakkum en de brouwerij Sancti Adalberti wordt dit smakelijke desembrood, met toevoeging van bierbostel uit de brouwerij en met veel liefde en tijd vanuit de bakkerij gemaakt. Lees hier de blog van bakker Dominique.

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ in KoepelKathedraal Haarlem

In de KoepelKathedraal in Haarlem is van 28 augustus t/m 3 april 2022 de thematentoonstelling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathedraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt. Een van de deelnemende kunstenaars is Peter van Asselt de huisbloemist van de abdij, in samenwerking met Tini Brugge.

Aan 20 vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk – ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden – onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaamheid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volledige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl. De deelnemers aan de tentoonstelling en het programma zijn:

Anton ten Klooster, Antoine Bodar, Bina Chirino, Bisschop Jan Hendriks, Bob Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman, Emma van Hooff, Burgemeester Jos Wienen, Lars Gerfen, Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duifhuizen en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en Simone de Groot.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2022, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden