Organisatie

Om de gang van zaken in een abdij te vergemakkelijken en te organiseren wijst de abt broeders aan om verschillende taken op zich te nemen. Deze broeders hebben vaak andere broeders of leken die hun assisteren zodat het werk eerlijk verdeeld en de lasten gelijk gedragen wordt.
De koorleider is verantwoordelijk voor de muziek, het liturgisch gezang en de lezingen in de kerk. De kellenaar draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van het huis. De econoom zorgt voor de boekhouding en betaalt het leken-personeel uit die in dienst zijn van de abdij.
De gastenbroeder draagt zorg voor een gastvrije ontvangst van gasten en is het aanspreekpunt voor hun geestelijk welzijn gedurende hun verblijf. De novicenmeester zorgt voor de novicen en begeleidt ze op hun monastieke weg.
De ziekenbroeder draagt zorgt voor de zieke broeders en ziet erop toe dat zij goede medische zorg krijgen.
De bibliothecaris is verantwoordelijk voor de boeken die worden ingekocht en opgeslagen. Het werk van al deze mensen wordt gecoördineerd door de abt, zodat de activiteiten in het huis op een ordelijke manier verlopen.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden