Vastenretraite Poustinia

De abdij beveelt van harte dit externe programma aan:

Welke boodschap hebben de kleine profeten voor onze tijd?

“Er is sprake van een omwenteling der tijden, het zal niet meer hetzelfde zijn als het vroeger was”. Krasse woorden, die we nogal vaak horen. Wat betekent een wending van de tijd voor onszelf, voor de kerk, voor het volk van God onderweg, voor onze maatschappij?

Over enkele weken is het Pasen. Hoe verbinden we de huidige crisis met het opstandingsverhaal? Zegt dat ons nog wat? Is het nog een bron van hoop? De vastentijd is bij uitstek een periode, waarin we ons erop kunnen bezinnen.

Opnieuw beginnen, veranderen, met welke toekomstvisioen? Waar en hoe?

Uitgangspunt voor vernieuwing is, dat we bewust worden op welke grondbeginselen we samen staan. Men zegt wel eens, het VERHAAL opnieuw ontdekken en actualiseren naar onze tijd.

Wat bindt ons samen? Wat is de kern van ons samenzijn, voorbij alle polarisatie, verwijten, beschuldigingen van de één naar de ander (vooral de ander moet veranderen), voorbij die sjablonen: “Wat bindt ons samen. Dat kan niet alleen geld en welvaart zijn, traditie of gewoonten, we moeten dieper kijken als we naar een nieuw tijdperk op weg zijn.

In de “Kleine profeten” wordt verteld van hoop en vrees en lijden van het volk van God na de grote catastrofe, na het nulpunt, na de ineenstorting, na het dode punt. Een vergelijkbare omwenteling zien we in onze tijd: alle hoop is verloren, de tempel verwoest, de kerken lopen leeg, het volk uit elkaar gedreven.

De profeten roepen op om ons opnieuw op weg te begeven, ons niet te laten terneerdrukken door de crisis en de gebeurtenissen, maar er op te vertrouwen dat de belofte van God niet is opgeheven. Het zijn indrukwekkende teksten over de relatie van God met zijn volk.

Vanwege de hoge energiekosten doen we de retraite online

In vier bijeenkomsten gaan we na, wat de “Kleine Profeten” voor ons betekenen en welke perspectieven ze openen.  Hoe ze oproepen, niet voor de smalle weg van de eigen interesse, de zorg om zelf te overleven, maar tot een nieuwe opdracht, een nieuwe roeping, een nieuwe zending, een verbreding van focus.

We verdiepen ons in de profeten Micha, Habakuk, Zefanja en Haggai.

Data:             vrijdag 3,10, 17, 24 maart  van 10.30 uur tot 12.00 uur

Leiding:         Janneke Krijger en Roel van der Voort

Aanmelden: info@poustinia-online.nl

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie