Sint Adelbert

Dit jaar ligt de Adelbertusakker er wat verlaten bij. Het ontbreekt aan de Adelbertusmis die er traditiegetrouw iedere juni gevierd wordt. Maar traditiegetrouw staan er weer ontelbare klaprozen. Een sterke plant die een belangrijke pioniersfunctie heeft om bodem die braak is komen te liggen weer vruchtbaar te maken.

We hebben voor u een stukje gregoriaanse zang uit het Adelbertus-officie, uitgevoerd door Quem Quaeritis o.l.v. Marcel Zijlstra. Dit officie bestaat uit lezingen, hymnes, antifonen en lessen over het leven van de heilige Adelbert. Zoals bij veel liturgische herdenkingen doen ze denken aan Psalm 1; de gelovige die als een boom is, geplant aan het water. Een aantal lezingen putten ook verder uit de wijsheidsboeken van de Schrift. Voor uw meditatie hebben we dus een stuk tekst uit de Wijsheid van Jezus-Sirach.

De Broeders wensen u een goede week!

Gelukkig de mens, die met zijn mond niet misdaan heeft en niet wordt geplaagd door wroeging over zijn zonden. Gelukkig de man, die door zijn gemoed niet wordt veroordeeld en die zijn hoop niet heeft verloren. . . .

Gelukkig de mens die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, de mens, die de wegen der wijsheid in zijn hart overdenkt en haar verborgenheden tracht te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij ingaat, die door haar ramen spiedt en aan haar deuren staat te luisteren, die zich neerlaat dicht bij haar woning en zijn tentpin slaat in haar muren, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar luister vindt hij rust.

Zo doet degene die de Heer vreest; wie zich houdt aan de wet zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij hem tegemoet en zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd. Zij geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken. Hij steunt op haar en hij wankelt niet, hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd. Zij zal hem verheffen boven zijn naasten en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie