Dat wij U mogen leven

We laten ons vandaag stilzetten door een gedicht uit 1961 van Dag Hammerskjôld. Het devies van Hammerskjöld dat onze nieuwe abt koos nodigde ons uit een parel uit zijn dagboek te delen met jullie. Het hele gedicht  is ook onder de video te vinden.

De broeders wensen u een goede meditatie toe!

Erbarm U
over ons.

Erbarm U
over ons streven,
dat wij
onder uw ogen,
in liefde en geloof,
rechtvaardigheid & ootmoed,
U mogen volgen,
in zelfzucht en trouw en moed
en U ontmoeten
in stilte.

Geef ons
een zuiver gemoed,
dat wij mogen zien,
een nederig gemoed,
dat wij U mogen horen,
een liefdevol gemoed,
dat wij U mogen dienen,
een gelovig gemoed,
dat wij U mogen leven.

U die ik niet ken
maar aan wie ik toebehoor.
U die ik niet begrijp,
maar aan mij heeft toegewijd
aan mijn eigen lot,
U –

19-07-1961 // Dag Hammerskjöld

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie