Broeder Frans Melkert overleden

IN VREDE

Op donderdag 17 september 2020 overleed op zijn eigen cel in onze abdij in volle overgave BROEDER FRANS MELKERT

Benedictijner monnik van de Sint-Adelbertabdij te Eg­mond-binnen. Franciscus Hermanus Bernardus Maria Melkert werd te Utrecht geboren 1 januari 1937. Op 14 september 1955 deed hij zijn intrede in de abdij. 11 november 1957 legde hij zijn tijdelijke professie af en drie jaar later volgde zijn plechtige professie. Zijn lichamelijke beperkingen hebben hem er niet van weerhouden zich een leven lang in te zetten voor Gods lof en de zorg en aandacht voor de schepping. Van jongs af aan heeft hij met passie vlinders gekweekt en bestudeerd. Zijn vlindertuin was vermaard en in 2012 werd hij door de Vlinderstichting geëerd met de gouden vlinder. Met zijn liefde en kennis van de natuur heeft hij velen geïnspireerd. Hij was ook jarenlang een plichtsgetrouwe en nauwkeurige assistent in de administratie. Moge hij nu bekleed worden met de heerlijkheid van de nieuwe schepping.

Het lichaam van Broeder Frans is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op maandag 21 september ’s middags om 14.30 uur, waarna begrafe­nis op het klooster kerkhof. U kunt de dienst volgen via onze website www.abdijvanegmond.nl

 

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie