Bisschopswijding Bernd Wallet

Op zaterdag 18 september ontving Bernd Wallet, de aartsbisschop-elect van de Oud Katholieke Kerk van Utrecht, in de Sint Libuïnuskerk te Deventer na maanden van wachten vanwege corona de wijding.
Deventer neemt vanouds een speciale plaats in binnen het territorium van Utrecht. In de tijd van de Vikingen namen de bisschoppen er dikwijls hun toevlucht. Al in de 11e eeuw verrees er een grote basiliek en de huidige Gotische hallenkerk werd tussen 1450 en 1525 gebouwd.
In 1559 werden in onze gewesten nieuwe bisdommen gesticht, o.a. Haarlem en Deventer. Maar in die roerige tijd heeft er eigenlijk slechts een bisschop geresideerd Aegidius Del Monte. Na hem fungeerde Godfried van Mierlo (1518-1587), de tweede bisschop van Haarlem maar vandaar verdreven, hier korte tijd als wijbisschop. Hij ligt begraven in de krypte.
Het bijzondere is dat bisschop Godfried tevens de laatste abt is van de oude abdij van Egmond. Zowel hij als zijn voorganger kregen deze waardigheid erbij, om uit het vermogen van de abdij hun inkomsten te ontvangen. Dat de monniken niet blij waren met deze regeling laat zich raden. Naderhand heeft Deventer voor de Oud Katholieke Kerk een tijdlang als bisschopsstad gefungeerd. In de 20e eeuw is daaraan een eind gekomen.

Intussen is er veel water door de Tiber en de IJssel gevloeid. De twee geloofsgemeenschappen hebben beide hun mooie en hun pijnlijke geschiedenis. Zij hebben elkaar veel te bieden en kunnen elkaar ook tot steun zijn in een tijd waarin het Godsgeloof vervaagt.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie