Bij een nieuwe vlag

Na de in alle opzichten stormachtige dagen, hier door de weersomstandigheden, elders in Europa door menselijke beroeringen, vandaag een stralende zon die veel mensen naar buiten lokt.

Solidariteit met de Oekraïne die met geweld onder de voet gelopen dreigt te worden heeft de kleuren geel en blauw grote populariteit gegeven. De bezoeker van Benedictushof wordt bij aankomst op het parkeerterrein wellicht tot zijn of haar verrassing begroet door een nieuwe vlag die wappert om te vieren dat de strenge maatregelen in verband met Covid 19 niet meer gelden.

De nieuwe vlag heeft de vorm van een banier en bestaat uit drie banen: Centraal is het wapen van Egmond twaalf banen gekeperd geel en rood. De onderste baan bevat het devies van de abdij van Egmond: DEO VACARE, vrij zijn voor God. Toen graaf Dirk II in 950 de eerste stenen abdij stichtte liet hij uit Gent monniken komen, opdat zij dat devies zouden waar maken en een leven leiden gericht op de eredienst van de Schepper. De bovenste baan toont de vijfbladige roos van Dom Prosper Guéranger (1805- 1875) die na de Franse revolutie het benedictijnse monnikenleven in Frankrijk herstelde in de abdij van Solesmes. Uit deze abdij zijn de verschillende abdijen in Nederland in de loop van de 20e eeuw voortgekomen. Solesmes stichtte in 1889 een klooster in Wisques (Noord-Frankrijk). Deze monniken moesten vanwege antireligieuze wetten uitwijken en vonden een nieuw thuis in Oosterhout, waar zij de St.-Paulusabdij stichtten. Vandaar kwamen in 1935 broeders naar Egmond om er het kloosterleven te hervatten dat in de 80-jarige oorlog was afgebroken. In 1945 ging een andere groep monniken naar Doetinchem, waar zij met eigen handen de Sint Willibrordsabdij hebben gebouwd. In Vaals had tot 1944 een communiteit van Duitse monniken gewoond. Na de oorlog waren die daar niet meer welkom en kreeg de St.- Paulusabdij het verzoek ook dit klooster te bevolken. De roos van Dom Guéranger wordt door de verschillende abdijen in ere gehouden. Zij heeft in de christelijke symboliek een rijke betekenis. Zij wordt gezien als zinnebeeld van de onbevlekte ontvangenis en verwijst zowel naar Maria als naar Jezus. Ook is zij symbool van schoonheid en wijsheid.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie