Bericht over bestuurswissel in onze abdij

De bestuurswissel die voor 26 mei 2020 op de agenda stond wordt helaas door corona vertraagd. Dit betekent dat onze abt Gerard voorlopig overste van ons klooster blijft.

De Abtpraeses, Maksymilian Nawara, van onze Congregatie van Maria Boodschap heeft ons deze week pas uitsluitsel kunnen geven over zijn aanwezigheid. Er geldt voor hem, als Pool, nog steeds een reisverbod. Hij kan de demissie en verkiezing van onze abt niet voorzitten. Hopelijk vindt deze bestuurswissel nu plaats in de tweede helft van de maand juni voor het hoogfeest van St. Adelbert.

Vanwege de huidige situatie zijn we als communiteit genoodzaakt dit in besloten kring te vieren. Want als er een nieuwe abt komt willen we dit graag ook vieren.
Als de omstandigheden het toelaten kan t.z.t. een gelegenheid worden georganiseerd om de scheidende en de nieuwe abt te feliciteren.

Uw biddend meeleven, bijzonder in deze dagen naar Pinksteren toe, wordt zeer op prijs gesteld.

De Broeders van Egmond

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie