Broeder Simon overleden

Op donderdag 10 juni 2021 overleed stil en rustig in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee onze medebroeder BROEDER SIMON LAOÛT

Hij werd op 22 september 1935 geboren te Bussum en trad na zijn gymnasiale vorming bij de kruisheren te Uden op 5 september 1955 in de Sint-Adelbertabdij in. Op 26 mei 1957 deed hij zijn geloften en op 7 oktober 1963 werd hij priester gewijd. De spil van zijn monastieke leven is vanaf het begin het liturgische gebed geweest. Dat heeft hij decennia lang mede ondersteund als cantor en hoofd van de schola. Zijn heldere stem bezorgde hem de bijnaam van de nachtegaal van Egmond. Hij heeft de gemeenschap op tal van posten gediend. Als jonge monnik was hij werkzaam in de groentetuin, maar later kreeg hij andere verantwoordelijkheden. Hij was vele jaren hoofd van de kaarsenmakerij tot hij gastenbroeder werd. Pastor in hart en nieren was hij voor velen in het gastenhuis een vriendelijke en attente gesprekspartner. In de Nederlandstalige monastieke regio heeft hij na het concilie meegewerkt aan het vertalen en bijeenbrengen van niet bijbelse lezingen voor de getijden. De laatste jaren namen zijn geestelijke krachten af en werd de prins hendrikstichting in Egmond aan zee zijn thuis. Daar genoot hij van de liefdevolle verzorging en werd hij trouw opgezocht door medebroeders en door de velen die zijn vrienden waren geworden in zijn actieve leven. Moge hij nu opgenomen worden als cantor in het grote koor dat stem geeft aan de lofprijzing die geen einde kent.

Het lichaam van Broeder Simon is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op dinsdag 15 juni om 10.30 uur, waarna begrafe­nis op het kloos­terkerk­hof. U kunt de dienst volgen via ons YouTube kanaal.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie