Nieuws

Litanie voor de schepping

Deze week staat onze litanie in het teken van de schepping. Op 4 oktober gedenkt de kerk de Heilige Franciscus van Assisi en wordt het oecumene seizoen van de Schepping afgesloten. Deze periode wordt meer en meer door kerken gevierd om de schepping een waardige plaats te geven in de spiritualiteit, theologie, organisatie en liturgie.

Hierbij delen we onze litanie die wij in de Vespers zullen bidden. Voelt u vrij om deze op een mooie plek buiten zelf te bidden of te delen met uw eigen gemeenschap. Uiteraard kan deze ook aangevuld worden. De broeders wensen jullie veel inspiratie toe!

Laat ons in vrede bidden

Om eerbied voor al wat op de aarde leeft

Om dankbaarheid voor de schepping ons toevertrouwd

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

Om dankbaarheid voor  licht en  kracht van de zon

Om dankbaarheid voor  water dat leven voedt

Om dankbaarheid voor zuivere lucht die adem geeft

Om dankbaarheid voor vuur dat verwarmt

Om dankbaarheid voor al wat groeit en bloeit

Om dankbaarheid voor het gewas dat ons voedt

Om dankbaarheid voor wat kleur en smaakt geeft

Om dankbaarheid voor dieren in het wild en in het veld

Om dankbaarheid voor vruchtbomen en cederenwoud

Om dankbaarheid voor kruipgedierte en vogels bevederd

Om dankbaarheid voor wonderen van kunst en cultuur

Om dankbaarheid voor alwie hun stem verheffen voor de aarde

Om dankbaarheid voor de zuiveren  van hart

Om dankbaarheid voor scheppende  kunstenaars

Om dankbaarheid voor werkers aan recht en gerechtigheid

Om dankbaarheid voor vredestichters en hoeders van het leven

Leer ons een onverdeelde inzet voor al wat adem heeft

Leer ons al wat leeft onbaatzuchtig te beminnen

Leer hoog en laag, klein en groot te zien met nieuwe ogen

Leer ons dankzegging en dienstbaarheid, alom en altijd

Leer ons een nieuw lied voor God die schept en herschept, altijd weer.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden