Stemmen uit de stilte

 

In de vierde eeuw ont­stond in het Midden-Oosten een trek van god­zoekers die in de een­zaamheid van de Egyptische woestijn inspiratie zochten voor hun christelijke spiritualiteit. Kenmerkend voor deze eenzaten was dat zij bij gelijkgezinde ouderen steun en leiding zochten. Dit vond zijn neer­slag in allerlei verhaaltjes, spreuken en gesprek­ken die bewaard zijn gebleven onder de naam Apoftegmata of Vaderspreu­ken. Naast Griekse en Latijnse versies bestaan er handschriften in het koptisch, Ethiopisch, Syrisch en Armeens. De verzameling werd in de christelijke traditie steeds opnieuw ontdekt. Zo hebben wij van de Vlaamse jezuïet Heribert Rosweyde zijn 16e-eeuwse collectie ’t Leven ende Spreucken der Vaderen. Het leeuwendeel van de Vader­spreuken is overgeleverd in twee verschillende versies: de zgn. alfabetische en de systematische ordening.
Inhoudelijk komen de beide versies (vaak woordelijk) over­een, alleen de ordening van de teksten is verschil­lend: in de eerste staan de spreuken en verhalen in alfabetische volg­orde op naam van degenen aan wie de spreuk wordt toegeschreven of die er de hoofd­persoon van is; de alternatieve versie ordent de teksten systema­tisch naar het asceti­sche of spirituele onderwerp dat erin wordt behan­deld. De trappist Christofoor Wagenaar heeft in de jaren 1993-2005 veel vaderspreuken vertaald uit de alfabetische collectie; daarom hebben de Egmondse vertalers ervoor gekozen de systematische collectie onder handen te nemen, waarvan hier de eerste helft wordt gepresenteerd. Zij baseren zich op de Griekse grond­tekst met vertaling gepubliceerd door Jean-Claude Guy in Sources Chrétiennes. We mogen ons gelukkig prijzen dat deze brontekst nu in zeer leesbaar modern Nederlands beschikbaar is, voorzien van deskundige toelichting en een zeer informatief nawoord (pp. 241-263).
FB

Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I. Vertaalwerkgroep Sint-Adelbertabdij Egmond. Groningen,
€ 19,90

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden