Nieuw sculptuur van Sint-Jozef

Met het hart van een vader: zo hield Jozef van Jezus. Alle vier de evangeliën verwijzen naar Jezus als ‘de zoon van Jozef’. (Lk 4,22 en Joh 6,42) ‘de zoon van de timmerman’ (Mt 13,55 en Mk 6,3).

Op 8 december 2020, de 150ste verjaardag van de proclamatie van Sint-Jozef als patroon van de universele kerk, is het nieuwe jaar door paus Franciscus toegewijd aan Sint-Jozef.

Jozef, een geliefde vader, een tedere en liefdevolle vader, een gehoorzame vader, een accepterende vader, een creatief moedige vader, een werkende vader en een vader in de schaduw. Verscheidene aspecten die Jozef typeren beschrijft paus Franciscus in zijn brief van 8 december 2020.

Om extra aandacht te vragen voor Sint-Jozef hebben we een beeld van de heilige geplaatst in de ontmoetingsruimte van de Benedictushof (ingang Vennewatersweg 27a). Dit beeld is afkomstig uit de voormalige, in 2008 gesloopte, Pius X-kerk te Amsterdam. Het is een bronzen beeld uit 1961 van Renze Hettema (Leeuwarden 7 december 1927 – Amsterdam 10 maart 2008) en in bruikleen gegeven aan onze abdij door de parochie De Vier Evangelisten te Amsterdam.

Renze Hettema studeerde vanaf 1947 gelijktijdig met zijn tweelingbroer Auke Hettema bij onder meer de hoogleraar Piet Esser aan de Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam. Aanvankelijk werkte Hettema vanuit zijn klassieke opleiding voornamelijk figuratief. Vanuit zijn katholieke achtergrond liet hij zich een tijdlang, bij opdrachten en vrij werk, inspireren door religieuze onderwerpen.

In 1960 gaf het kerkbestuur van de in datzelfde jaar gebouwde Pius X-kerk aan mede-parochiaan Renze Hettema opdracht om een Jozefbeeld in brons te vervaardigen.

Hij won met dit beeld een internationale wedstrijd voor beeldend kunstenaars om de ‘Pro Arte Christiana’ uit Vaalbeek bij Leuven die een beeld zochten van Jozef als arbeider. De kunstenaar zou zich hebben laten inspireren door het beeld De Dokwerker te Amsterdam uit 1953 van Mari Andriessen. Het Jozefbeeld van Renze werd eerst nog geëxposeerd op een tentoonstelling van de Katholieke Amsterdamse Kunstenaars in het Stedelijk Museum alvorens het een plaats kreeg in de Pius X-kerk.

De opgetogen bouwpastoor Leo van Teijlingen schreef later: “Sinds een week is onze kerk verrijkt met een nieuw Jozefbeeld, Jozef is hier door de kunstenaar uitgebeeld als een stoere werkman die weet wat hij wil, zonder verdere attributen zoals een lelie of een hamer. Alleen de vormgeving van het beeld moet het doen. En dat de beeldhouwer hierin is geslaagd wordt wel bewezen door de bekroning die het beeld kreeg op de internationale tentoonstelling. We zijn er blij mee en we hopen dat dit beeld van Jozef de arbeider ons zal bijbrengen dat de arbeid een door God gewilde roeping is”. 

Een ander voorbeeld van religieus geïnspireerd werk van Renze Hettema is de Pietà uit 1962 in de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Later maakte zijn werk een ontwikkeling door vanuit de figuratieve kunst naar de meer abstraherende figuratie. Eerst werkte hij voornamelijk met steen en brons (het terreinplastiek op het Bos en Lommerplein uit 1972 in Amsterdam is hier een voorbeeld van), daarna voornamelijk met steen (zoals de sculpturen op het Leidseplein in Amsterdam uit 1981 en in Alkmaar uit 1984) en ten slotte maakte hij kleinere steensculpturen, soms met kleurtoevoegingen, zoals de vis Ichthus uit 1996.

Zijn werk bevindt zich in musea, particuliere collecties en in de openbare ruimte. Hij nam veelvuldig deel aan tentoonstellingen in het land en maakte deel uit van verscheidene commissies voor beeldende kunst.

Jos Apeldoorn, een bekend beeldhouwer en schilder uit onze contreien, heeft het bronzen beeld van Jozef voorzien van een houten console, nu het is geplaatst in de ontmoetingsruimte van de Benedictushof.

Jos Apeldoorn is een echte fan van Jozef, naar wie hij is vernoemd. Hij zegt: “Ik doe niet zoveel met de kerk maar ik geloof echt in Jezus als de zoon van Jozef. Jozef was de timmerman, net als mijn vader dat was. Jezus was de krullenjongen, zoals ik de leerling was van mijn vader”.

Deze mooie oprechte getuigenis, die de warme relatie verwoordt tussen een vader en zijn kind, is een uitnodiging om de sculptuur van Jozef met een bezoek te komen vereren en de schoonheid ervan te bewonderen.

In de Benedictushof staat de koffie klaar. Kijk voor onze openingstijden en het coronaprotocol op deze site.

 

Heilige Jozef,  

Wees gegroet, hoeder van onze verlosser,

levensgezel van onze heilige moeder Maria.

Aan jou vertrouwt de Eeuwige zijn zoon Jezus toe;

op jou stelt Maria haar vertrouwen;

met jou wordt Christus mens onder de mensen.

 

Gezegende Jozef,

toon jezelf ook een vader voor ons.

Dat wij net als jij moedig en geduldig,

stil en toegewijd het leven zullen hoeden

van ieder die ons wordt toevertrouwd,

tot lof en eer van de Eeuwige

en tot zegen van ons allen.

 

Amen

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden