Gemeenschap

De afgelopen maand hebben wij de preses van onze congregatie op bezoek gehad, Maksymilian Nawara, die samen met zuster Hannah Quakebeke, de visitatie van onze gemeenschap verrichtte. Dat is een vierjaarlijks terugkerend gebeuren waarbij alle broeders een persoonlijk gesprek hebben met de visitatoren over het wel en wee van de gemeenschap en over alles wat ze ter sprake willen brengen.  Je zou het een soort functioneringsgesprek kunnen noemen in het licht van het evangelie en de regel van Benedictus. Dat is een kostbaar geschenk en dat danken we aan het feit dat we zijn opgenomen in een groter geheel. Ons wordt uit de grote familie van Benedictus hulp geboden om met nieuwe ogen en nieuw elan voort te gaan op de weg van het evangelie. Want daar gaat het om, stimuleren en bemoedigen en zo nodig corrigeren om de roeping van de gemeenschap tot uitbloei te laten komen. Die samenspraak was voor onze gemeenschap een sterk moment van samen op weg zijn. Het had iets van de tocht van de Emmaüsgangers, want ons leven werd gelezen en herlezen in het licht van Pasen en dat geeft toekomst, wat er ook kome. Het was bovendien een bijzondere vorm van het synodaal proces en eens te meer mochten wij meemaken hoe dat vruchten kan dragen. Die ervaring wens ik allen toe die zich in de kerk engageren in het synodaal proces in klein en groot verband.

Afgelopen maand kwam ook met de nodige vertraging de herinrichting van de kapittelzaal tot kerkruimte tot stand. Ook bij ons is de energierekening fors omhoog gegaan en dat vraagt om creatieve oplossingen. De grote kerk is geen zuinige energie verbruiker, dus hebben wij besloten om een winterkapel in te richten en zaterdag 29 april werd zij in gebruik genomen bij de afsluiting van de visitatie. Het is een prachtige kapel geworden waarbij een bijzonder dank toekomt aan een groep van onze vrijwilligers die de uren niet hebben geteld om met vaardige hand en ambacht er iets moois van te maken. Ook dat was een vorm van synodaal proces, want samen is er heel wat overlegd en gepuzzeld om tot het harmonische resultaat te komen. Ook dat verdient navolging.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie