Preek 1e Paasdag 2023

2023 PAASDAG Joh. 20, 1-9

Pasen is vanouds in de kerk de dag van de doop. Natuurlijk kan er op elke dag gedoopt worden, maar in de oude kerk koos men er veelal voor om dat in de Paasnacht te doen. Waarom zult u vragen? Wel, Jezus mocht dan wel door Johannes de doper gedoopt zijn, hij had nog een andere doop te voltrekken en die stond te gebeuren toen hij door het doodswater moest trekken, die stroom waarin je kopje onder gaat en niet meer boven komt als je er niet uitgehaald wordt, zoals wij vannacht hebben gehoord. Die dood kan overigens vele gezichten hebben. Hij kan je door mensen worden aangedaan die je niet zien staan, die je ontkennen of veronachtzamen. Of je wordt misbruikt of onschuldig veroordeeld of je vergooit zelf je leven door je talenten te begraven of verkeerd te gebruiken zodat je het leven mist waarvoor je geschapen bent. Dood, hij kent vele gezichten. Wie haalt je eruit? Vannacht hebben wij gevierd, hoe Jezus uit de dood is gered door zijn Vader om zijn trouw aan het leven, om zijn trouw aan zijn zending van Godswege.  Mensen mogen God weet wat allemaal met hem gedaan hebben, ze mogen hem aan het kruis hebben geslagen, maar God heeft hem die een leven lang het leven heeft gediend niet aan de strik van de dood overgelaten. Hij die zijn leven lang beeld en gelijkenis is geweest van Gods verlangen om mensen te doen leven, Hij is door de dood heen gegaan. Hij is niet aan de dood ontkomen, hij is er doorheen gegaan. Want het leven kent soms diepe wateren en om dan aan de oever van het nieuwe leven te komen, moet je er doorheen of je moet die doodsrivier over met de hulp van een ander.

Op deze Paasmorgen wordt Elia, Ron Everts gedoopt. Hij heeft al een hele weg achter de rug. Hij kent het leven, maar hij heeft ook de dood met zijn vele gezichten ontmoet, want dood is overal als je je levensdoel niet kent of de weg hebt gemist of bent kwijtgeraakt. Maria Magdalena die wij vandaag als eerste naar het graf van haar geliefde Jezus zien gaan, wist er alles van. Uit haar leven waren door Jezus zeven duivels uitgedreven. Haar ontmoeting met Jezus had haar van een wisse dood gered, zij was herboren in de ontmoeting met hem. En in de lezing uit de Handelingen van de apostelen hoorden wij Petrus spreken over vergiffenis van zonden als vrucht van geloof in Jezus. Dat is misschien versleten of ouderwetse taal, maar het zegt precies waar het op aan komt.  De doop, die onderdompeling in het leven en de weg van Jezus, die ontmoeting met de Heer, bevrijdt ons van oude knellende banden, schenkt ons een nieuw begin, nieuw leven, omdat Hij door alle dood heen nieuw met ons beginnen wil. Hij schrijft niet af, maar zet op nieuwe wegen, God ter eer en mensen tot zegen.

En Paulus spreekt vandaag in de Kolossenzenbrief over met Christus ten leven gewekt worden en zoeken wat boven is. Dat laatste betekent niet dat we de hele dag naar de hemel moeten staren, maar dat we met opgeheven hoofd mogen leven omdat ons leven met dat van Christus geborgen is in God. Ons leven is bij alle nacht en duister niet aan de dood prijs gegeven, maar is opgenomen in de glans van Christus’ leven dat baadt en bewaard wordt in de liefde en het licht van de Vader.

Maria Magdalena zocht Jezus in het graf en de leerlingen liepen haar achterna, want de ogen van hun hart waren nog niet geopend. Hun hoop was vervlogen met de wrede dood van Jezus. Het zal je maar overkomen. Maar het graf is niet de plek waar die ene die beeld en gelijkenis van God is, zich ophoudt. Hij is er doorheen gegaan om mee te nemen allen die in de schaduw van de dood gezeten zijn, te beginnen met Adam en Eva zoals de Paasicoon ons laat zien. Hij neemt ze bij de hand en leidt ze uit naar nieuw leven, leven in Gods licht. Gods liefde laat geen mens achter in de dood tenzij wij die liefde afwijzen. En ook dan nog staat hij op de uitkijk als de vader van de verloren zoon om de poort wijd open te zetten en te verwelkomen wie een andere weg had gekozen.

Onze Elia wordt gedoopt, hij gaat met Christus door het water en hij wordt met hem gezalfd om zijn koninklijke roeping met vreugde en geloof te beleven. Kind van God te zijn zoals wij allen die in Christus gedoopt zijn en de weg ten leven gaan in het spoor van hem die ons ten einde toe heeft liefgehad. Geen dood heeft hem weerhouden om ons te zoeken in oorden des doods en door het water heen te leiden naar de waterbron waarin wij niet verdrinken, maar waaruit wij worden gelaafd om onze levensweg te gaan met moed en vertrouwen, met Christus verborgen in God, een weg ten leven. Dopen wij nu in dat geloof Elia Ron Everts en laat die doop voor ons allen een hernieuwing zijn van ons leven in en door Christus tot lof van Gods heerlijkheid en tot zegen van allen die met ons de weg gaan die naar het leven leidt. AMEN. ALLELUIA.

Abt Thijs Ketelaars

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden