Van gestolen boter en gegeven tarwe

Inhoud van de blog

Abt Steven de Eerbiedwaardige. 1057-1105.

Er is in de loop van de geschiedenis geen officiële heiligverklaring geweest van een van de inwoners van de abdij van Egmond. Dat betekent niet dat onze abdij geen heiligen heeft gekend, in het verleden of in het heden. Een van de bijzondere verhalen die tot ons zijn gekomen gaat over Abt Steven die regeerde van 1057 tot 1105. Zijn epitaaf is dan ook wel “ de Eerbiedwaardige”.
Uit het bijzondere leven van Abt Steven is het volgende zeker de moeite waard van het delen:
“het gebeurde in die tijd dat er een dief kwam bij het klooster van Egmonde en toen hij zag dat er drie vaatjes boter lagen op de Hof is hij met een klein bootje gekomen en heeft de drie vaatjes boter gestolen en is weggevaren. De keldermeester van het klooster zag dit en heeft de dief laten grijpen, en heeft hem toen voor de Abt gebracht opdat deze hem aan het gerecht zou doen overleveren om de doodstraf te ontvangen. Toen Abt Steven dit vernam en zag dat de keldermeester zeer kwaad was sprak de Abt tot de keldermeester , in het bijzijn van de dief “ mijn lieve broeder, waarom ben jij nu kwaad? Heb jij nooit tegen de almacht van God gezondigd? Als wij dagelijks ons leven zouden onderzoeken zouden wij ook inzien dat wij dagelijks zondigen, maar ook dagelijks genade vragen aan God. Daarom , laten wij niet veroordelen opdat wij niet veroordeeld worden. Ga dan nu, en ik verplicht u deze man ook drie mud tarwe te geven want het is niet goed om boter zonder brood te eten.”

Zo zien wij dat een man gered werd van de galg en de broeders een les in nederigheid kregen. Waarlijk een Abt die de titel Eerbiedwaardige verdiend.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden