Een onverwachte groet.

                                                                                                                                                    Inhoud van de blog

Abt-Bisschop Godfried van Mierlo. 1570-1572

In 1559 werd officieel het bisdom Haarlem opgericht. een van de vereisten vanuit Rome was dat de nieuwe Bisschop over een jaargeld van 3000 dukaten moest kunnen beschikken om te kunnen leven. Voor het bisdom van Haarlem werd besloten dat de Abdij van Egmond als zogenoemd Tafelgoed zou dienen om de Bisschop van Haarlem te kunnen garanderen van het inkomen dat hem toekwam. Onze broeders waren hier niet heel erg blij  mee, zoals u dit kunt vermoeden, maar Rome heeft gesproken de zaak is besloten, zo wordt dan gezegd. De 38e abt van Egmond was dus de 1e Bisschop van Haarlem. Bisschop van Nieuwland was geen gelukkige keuze en zijn beheer van Bisdom en Abdij waren rampzalig. De monniken van Egmond leden zelfs honger door zijn wanbeleid. In 1570 werd bisschop van Nieuwland gedwongen af te treden en werd hij opgevolgd door Godfried van Mierlo, een Dominicaner Pater. Abt-Bisschop van Mierlo heeft in de korte periode van zijn regering veel tot stand gebracht. In 1570 aangetreden moest hij in 1572 vluchten voor de Geuzen. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat onder andere de Relieken van de Abdij in veiligheid zijn gebracht. Dankzij de 39e Abt hebben wij tot de dag van vandaag nog een groot deel van de reliekschat die de Abdij heeft opgebouwd vanaf 975 in ons bezit. In het kader van deze relieken wil ik een bijzondere anekdote met u delen.

In mijn hoedanigheid als thesaurier ( beheerder van de Relieken van de Abdij  ) is een van mijn taken het conserveren en beheren van de relieken die wij hebben. Mijn voorgangers hebben in de loop van de jaren al veel van de oude relieken schoongemaakt, geconserveerd en veilig opgeborgen. In een van de kisten met relieken zaten verschillende envelopjes waarin weer verzegelde perkamentjes en stukjes stof die op hun beurt weer relieken bevatten.

Nu wil het dat ik op 28 Juli 2021 aan het werk was om een van deze envelopjes te openen en de inhoud te controleren en te conserveren. Het envelopje had de opschrift “ ex Ossibus St. Donati Marttyris” , van het gebeente van St. Donatus Martelaar. In de enveloppe zat een oud gevouwen papiertje met een zegeltje. In dit papiertje zat het eigenlijke reliek met een klein vierkant perkamentje. Op dit perkamentje stond de volgende tekst. “ Reliquie S. Donati Mart. Ipolite in Consecrationis āno 1582 die 30 Novembris, Godefridus a Mierlo episc. Haarlemensis.” In vertaling is dit “ een reliek van St. Donatus de Martelaar in deze vorm door ons gezegend/gewijd in het jaar 1582 op 30 November. Getekend, Godfried van Mierlo, Bisschop van Haarlem.

Op zich al bijzonder dat je een perkamentje vasthoud ondertekend door een van de vorige Abten maar  wat het voor mij helemaal bijzonder maakte was de datum. 28 juli was de Datum dat Abt-Bisschop van Mierlo stierf in 1587. Toeval of een knipoog van Overzijde?

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-Adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden