Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Dagorde

Welkom in het gastenhuis van de Abdij van Egmond

6.00 uur
Lezingendienst (Metten)

7.30 uur
Ochtendgetijden (Lauden)
Aansluitend ontbijt in stilte, op eigen gelegenheid in de gastenrefter tot 9.00 uur

9.30 uur
Eucharistieviering
Aansluitend koffie in de grote gastenkamer

12.30 uur
Middaggetijden (terts) direct aansluitend:

12.50 uur
Warme maaltijd met de monniken in de refter

17.00 uur
Avonddienst (vespers)
Op donderdag wordt deze dienst verplaatst naar 20.00 uur.
Direct aansluitend:

17.30 uur
Avondmaaltijd in stilte in gastenrefter

20.00 uur
Dagsluiting (completen)
Op donderdag incl. vespers.
vanaf 21.00 uur is er nachtstilte.


Wij vragen u na ontbijt en avondmaaltijd zelf af te wassen en de tafels te dekken. De gebedsdiensten zijn in de kerk. De mappen en psalmboeken vindt u achterin de kerk. Gelieve bij de diensten en bij de maaltijden op tijd aanwezig te zijn. Tien en vijf minuten voor aanvang van elke dienst worden de klokken geluid.
Dagorde Abdij van Egmond
Dagorde Abdij van Egmond
Dagorde Abdij van Egmond