Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Concert op Palmpasen in Abdijkerk op zondag 7 april 2019

Op zondag 7 april 2019 verzorgen de gezamenlijke koren Bjerjozka uit Alkmaar en Indrik uit Hoorn een concert met gezangen uit het rijke Orthodox-Liturgische liederen repertoire. De liederen zijn gekozen op hun geschiktheid voor deze Paastijd. Componisten als Galitsin, Kedroff, Gretsjaninov en Hilarion komen aan bod. Het geheel staat onder leiding van Sergej Latychev, dirigent/repetitor van beide koren. Abdijkerk open om 14.00 uur. Aanvang concert 14.30 uur. Toegang gratis met gelegenheid tot het schenken van een donatie na afloop. 

Concerten

In de abdijkerk worden regelmatig concerten of voordrachten georganiseerd; de Abdijconcerten.  

De concerten zijn bijna altijd gratis toegankelijk en het is niet mogelijk plaatsen vooraf te reserveren. Voor meer informatie over concertbezoek of over mogelijkheden om als uitvoerenden deel te nemen aan de concertserie kunt u contact opnemen met coördinator Bram Verheijen:  secretaris.abt@gmail.com.

Concerten

Liturgisch concert in de Abdijkerk op.zondag 15 april 2018

De Byzantijnse gemengde koren Bjerjozka uit Alkmaar en Indrik uit Hoorn hebben de afgelopen maanden de ‘Liturgie voor koor’ (2006) van de Russisch-orthodoxe metropoliet en componist Hilarion Alfejev ingestudeerd. Deze eigentijdse Byzantijnse liturgie wordt hiermee voor het eerst in Nederland ten gehore gebracht. De muzikale leiding is in handen van Serge Latychev, dirigent van beide koren, die een rijke ervaring heeft in de vertolking van Slavische muziek. Dit werk wordt op verschillende plaatsen in Noord-Holland uitgevoerd. Op zondagmiddag 15 april zingen wij in de kerk van de Abdij in Egmond-Binnen, aanvang 15.00 uur, toegang gratis, vrije gift na afloop.

Archief eerdere concerten:


Neva Ensemble 7 januari 2017 14.30 uur

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft een concert in de abdijkerk op zaterdag 7 januari om 14.30 uur. Van begin december tot half januari verzorgen zij wederom een groot aantal optredens door heel Nederland. Het Russische klein koor, (twee zangeressen, drie zangers en een pianiste) zingt, volgens een jarenlange traditie, wederom in onze abdijkerk en wordt daar warm onthaald door de broeders en de inmiddels grote groep fans uit de omgeving. Speciaal voor hun concert in onze abdij selecteren zij religieuze muziek uit de Russisch orthodoxe traditie alsook westerse religieuze muziek. De kerk is meestal drukbezocht tijdens hun concert dus zorg dat u op tijd bent. Reserveren is niet mogelijk. 

zondag 11 december 2016: A festival of Carols and a Lesson

Vocaal Ensemble Cappella Nova o.l.v. Jurjen Vis met medewerking van Piet Hulsbos (orgel). Aanvang 14.30 uur. Toegang: vrije gift na afloop. 

Het is de derde zondag van de Advent, half Advent, ook wel zondag Gaudete (‘Verheugt U’). Het is nog geen Kerstmis, maar toch klinken er al carols. Er is zelfs één schriftlezing. zodat het concert met recht een ‘Festival of Carols and a Lesson’ mag worden genoemd. Naast de carols klinkt er ook traditionele Adventsmuziek, zoals de hymne Conditor alme siderum (‘Verheven schepper van de sterren’) en het welbekende ‘O come, o come Emmanuel’. Het Amsterdamse vocale ensemble Cappella Nova treedt dit jaar voor de zesde keer op in de abdijkerk. Ditmaal is het in aangepaste kleine bezetting en het publiek mag meezingen. Driemaal is er samenzang, gesteund door organist Piet Hulsbos die opnieuw zijn medewerking verleent, ook met solospel. Ter opening een klassieker: ‘Once in royal Davids city’. Na een paar middeleeuwse composities klinken maar liefst drie versies van Michael Praetorius van het oude kerstlied In dulci Jubilo. Van William Byrd drie parels die bijna nooit worden gezongen: twee Marialiederen en het Agnus Dei uit de driestemmig mis. Alle reden dit concert bij te wonen: luister, zing mee en verheugt U! 

Gregoriaanse Jeroenvespers in abdijkerk woensdag 17 augustus 19.00 uur

Woensdag 17 augustus 2016 19.00 uur in de abdijkerk. vrije gift na afloop. De Schola Gregoriana uit Noordwijk, bestaande uit een dames- en herenensemble, zingt sinds enige jaren weer de gregoriaanse gezangen die ooit geschreven zijn voor Noordwijks eigen heilige Jeroen (+856). Jeroen kende eeuwenlange verering in zowel Egmond als Noordwijk, en het is in de Egmondse abdij van Egmond dat Jeroens leven voor het eerst werd opgetekend. . 


Concert Remy van Kesteren op zondag 13 oktober 2013 14.30 uur.

Remy van Kesteren (1989) wordt beschouwd als een harptalent van wereldformaat en als een van de avontuurlijkste harpisten van dit moment. Al op tienjarige leeftijd werd hij toegelaten tot het Utrechts Conservatorium in de klas van Erika Waardenburg en studeerde er in 2010 met de hoogste onderscheiding af.

Hij vervolgde zijn opleiding aan het Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, waar hij studeerde bij de beroemde harpiste Isabelle Moretti. Vorig jaar behaalde hij zijn masterdiploma 'summa cum laude' aan het Conservatorium van Amsterdam.

Concerten

Missa Rex Virginum van Juan Anxieta (1462-1523)

Concert op 7 juni 2015 om 14.30 uur: door Cantus Modalis o.l.v. Rebecca Stewart. Cantus Modalis specialiseert zich voornamelijk in modale technieken en denkwijzen die in de westerse klassieke muziekwereld lang niet meer gehandhaafd zijn, maar die toch een nauwe verbinding met nog levende modale praktijken in andere delen van de wereld tonen. Anchieta’s Missa plena ‘Rex virginum’ wordt gezongen uit een facsimile van Barcelona M454.

De leden van Cantus Modalis willen graag investeren in het levend houden van- en nieuw leven inbrengen in modale tradities, juist omdat deze de wortels vormen van onze latere muziekstijlen. In het geval van dit Anchieta misproject zingen we van muziekbronnen die het dichtste bij Anchieta zelf kwamen. Daarbij worden gebruikt de cadansen en sombere kleuren die bij de Spaanse taal horen om Anchieta’s nogal ‘geimproviseerde’ contrapuntische melodieën en ritmes hun stylistisch-verbonden spontaneiteit terug te geven. 
Concerten

Ensemble Voix et Cordes - Het Hooglied van Salomo

Zondag 19 februari 2012 14.30 uur  Canticum Canticorum, het Hooglied van Salomo door Ensemble Voix et Cordes.  toegang 15 euro.  Het ensemble bestaat uit: Annegret Shönbeck - sopraan, Susanne Seitz - viola da gamba en blokfluit, Willem Mook - luit.  Shir ha-shirim ('lied der liederen') is de naam van een kleine verzameling gedichten uit de Hebreeuwse bijbel: het Hooglied. Het boek Hooglied bestaat uit een reeks liefdes- en huwelijksliederen, die sterk tot de zinnelijke verbeelding spreken. De opname ervan in de Hebreeuwse bijbel was dan ook omstreden. De toeschrijving aan Salomo en de mogelijkheid om de teksten in allegorische zin op te vatten hebben ertoe geleid dat ze toch in de kanon van joodse en christelijke geschriften zijn opgenomen

Concerten

Camusette Consort

Zondag 15 juli 2012 om 14.30 uur.  Camusette Consort  zingt en speelt oude muziek. Het Camusette Consort (Haarlem) legt zich toe op het polyfone muziekrepertoire van de vroege Renaissance met als kern de muziek van Josquin des Prez. Het ensemble is opgericht in 2001 en bestaat uit zes zangers en twee instrumentalisten (luit en viola da gamba). Het ensemble is regelmatig te horen in de Grote Bavokerk van Haarlem en in het Haarlems Korenlint. De leiding is in handen van Willem Mook.

Concerten

zondag 25 november 2012 concert 'In Pace Frivola'

Zondag 25 november 2012 concert 'In Pace Frivola' i.s.m. tijdschrift 'Kovel' 14.30 uur in de abdijkerk.  Ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan in het najaar van 2012 bereidt het blad De Kovel drie uitvoeringen voor van In pace frivola, een koorcompositie die momenteel aan de werktafel van Sebastiaan van Steenberge, kapelmeester van de Antwerpse kathedraal, haar voltooiing nadert. 

In pace frivola is de titel van het Gesammtwerk van vijf dichters die zich verlustigen in de wereld van kapitelen, gewelven en kloosterhofjes, en in hun verzen blijk geven van een opmerkelijke vertrouwdheid met de kern van de monastieke spiritualiteit. Het getoonzette resultaat zal uitgevoerd worden door het dertigkoppig vocaal ensemble Musa Horti uit Heverlee (Leuven), onder leiding van Peter Dejans. De verbeelding van de luisteraar (en toeschouwer) zal daarbij geprikkeld worden door danseuse actes van Bernice Fransen en woordkunst van Jos Stroobants. (zie ook www.dekovel.org)
C

Passieconcert op zondag 3 maart om 14.30 uur in de abdijkerk

Passieconcert op zondag 3 maart om 14.30 uur in de abdijkerk  door ensemble The Passion Players o.l.v. Rebecca Stewart. [/b] 
Een gezongen Passieverhaal naar het evangelie van Johannes (hoofdstuk 18.19), naar de vertaling van John Wycliffe (1382) van Latijn naar het Middelengels.  Het verhaal van Johannes is getoonzet in een middeleeuwse combinatie van gregoriaans en meerstemmigheid (organum) door Rebecca Stewart.

Concerten

Passieconcert met poëzie.

Op zondag 30 maart 2015 verzorgt Vocaal Kwartet Quartz in de Sint Adelbertabdij van Egmond een meditatief passieconcert. In de sfeervolle ambiance van de prachtige abdijkerk kunt u luisteren naar a capella koorwerken, afgewisseld met poëzie passend bij het thema.  U bent van harte uitgenodigd voor dit meditatieve concert, een warm bad voor oor en hart. De toegang is gratis, na afloop wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.  Aanvang: 14.30 uur.  Meer info over Vocaal Kwartet Quartz: http://www.kwartetquartz.nl

 Op het programma staat muziek van alle tijden, van Hildegard von Bingen (Middeleeuwen) tot onze tijdgenoot Mariano Garau. U hoort verder werken van o.a. Tomás Luis de Victoria, William Byrd, Johann Sebastian Bach, Quirino Gasparini, Zoltán Kodály en Maurice Duruflé. Velen componeerden hun meest intense werken rond het thema van pijn, lijden en verdriet.
C

Mijn ziel is geschokt - programma rond tekst en oude muziek.

Meditatief concert op zondag 1 maart. Mooi programma in de veertigdagentijd met zes meditatieve teksten door Franck Ploum rond evangelielezingen passend bij de weg naar Pasen. Teksten worden omlijst met polyfone en gregoriaanse zang door het vierstemmig mannenkwartet Capella Vacalis. Het programma duur ongeveer 60 minuten.

Toegang is een vrije gave. zondag 1 maart - 15.00 uur.
Abdijkerk van de Abdij van Egmond-Binnen

Concerten

Kuise Susanna in Abdij zondag 14 juni 2015

Vocaal ensemble Cappella Nova uit Amsterdam bestaat vijf jaar en geeft voor de vijfde keer een concert in de Abdij van Egmond, op zondag 14 juni om 15 uur. Toegang: vrije gift na afloop. Op het programma ('De kuise Susanna') een chanson en delen uit een vijfstemmige mis van Orlando di Lasso (1568). Daarnaast ook chansons van de grootste Nederlandse componist ooit: Jan Pieterszoon Sweelinck (1594). Rode draad is het ‘chanson spirituelle’ ‘Susanne un jour’ (1548)..

..over de kuise Susanne die werd belaagd door twee ouderlingen maar ongedeerd bleef dankzij haar geloof en standvastigheid. Lassus en Sweelinck gebruikten dit lied voor hun eigen composities. Tussen de misdelen een gregoriaans gezang over Susanna opgediept uit een middeleeuws handschrift van 700 jaar oud. Cappella Nova telt 12 zangers en staat onder leiding van Jurjen Vis.
C