Nieuws

O ’t ruischen van het ranke riet

Deze week vierden we feest met onze broeder Frans Berkelmans. Hij deed 60 jaar geleden zijn gelofte  als monnik en we vierden zijn 90e verjaardag, dubbel feest dus!! Voor deze gelegenheid zijn de broeders in de poezie gedoken van Guido Gezelle en hebben die voorgedragen.

Een van deze gedichten willen we jullie niet onthouden: “O, ’t ruischen van het ranke riet” Het is er eentje die hier in Noord-Holland makkelijk te vinden is. We geven jullie daarom dit gedicht om te luisteren, herkauwen, tot stilte te komen en als het kan ook naar buiten te gaan.

 

O! ’t ruischen van het ranke riet! 


hoe dikwijls dikwijls zat ik niet


nabij den stillen waterboord, 


alleen en van geen mensch gestoord,

en lonkte ’t rimplend water na,

en sloeg uw zwakke stafjes ga,

en luisterde op het lieve lied, 


dat gij mij zongt, o ruischend riet!

 

 

Download hier het hele gedicht in PDF!

 

De broeders wensen jullie veel inspiratie toe, pax!

p.s. als u meer wilt weten van het werk en leven van Guido Gezelle dan kunt u ook kijken bij het Guido Gezelle Archief .

Ademloos

Hoe worden we rustig in tijden van zoveel onrust, protest, verontwaardiging en lijden? Hoe vinden we vrede als we zoveel geweld zien? Deze vragen zijn niet nieuw, maar dringen zich soms op de voorgrond. Zeker nu, rondom de gewelddadige dood van George Floyd, en de lange rij andere namen. Ze eisen onze aandacht op, vragen om mededogen en gebed.

In de Gentse regenboogkerk heeft zich deze week een groep met diverse mensen verzameld om George Floyd te gedenken. We zijn Kerknet.be dankbaar voor het opnemen en delen van deze herdenking en meditatie.

Neem tijd om te kijken, te luisteren, te ademen, te overdenken. U kunt op de website van kerknet.be ook de tekst van deze meditatie downloaden. Dan kunt u de gebeden komende dagen zelf meedragen in deze wereld. Als een teken van hoop!

Gebed

Heer, God van vrede, wij staan voor u.

Ademloos.

Machteloos voor geweld dat ons omringt.

Maar Gij geeft de kracht die wij ontberen,
Uw Geest, uw Adem, is levenskracht.
Hij spreekt uw woorden,
woorden van moed, van troost, van hoop.
Hij geeft ademruimte.
Hij toont uw gelaat in de medemens.

Wij bidden u voor alle slachtoffers van uitsluiting,
onder welke vorm ook.
Wij danken u voor de vriendschap tussen de volkeren,
vriendschap die de vervreemding wegneemt
die recht spreekt, rechtuit,
en een huis bouwt waar het goed is om samen te wonen.
Een thuis voor allen, zonder onderscheid.

We ontwijken uw Stilte niet.
En ook niet uw Woord
dat verenigt en verzoent.
dat heelt en vergeeft.

In Jezus vinden wij uw Woord
En uw Adem.

We zingen voor U.
We zingen samen
Want dat is goed.

Dank voor die adem, die geest
die ons verbindt en zingt en danst.
Ook in de donkere momenten.
Hoe onbegrijpelijk ook. 
Dank… voor het onbegrijpelijke.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-Adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden