Oproep Paus Franciscus

Afgelopen dagen hield onze Paus een toespraak in Bahrein ter gelegenheid van het Forum voor Dialoog: Oost en West voor menselijke coëxistentie. De paus riep op tot een cultuur van gebed, vrijheid van religie en onderwijs. Alleen via deze drie punten kunnen we komen tot broederschap.

Daarom is het gebed, het openen van ons hart voor de Allerhoogste, essentieel om ons te zuiveren van egoïsme, geslotenheid, zelfingenomenheid, valsheid en onrechtvaardigheid. Zij die bidden ontvangen vrede van hart; zij kunnen niet nalaten daarvan te getuigen en anderen uit te nodigen, vooral door hun voorbeeld, niet ten prooi te vallen aan een heidendom dat de mens reduceert tot wat hij verkoopt, koopt of vermaakt, maar in plaats daarvan de oneindige waardigheid te herontdekken waarmee ieder mens begiftigd is. De volgelingen van de religies zijn mannen en vrouwen van vrede die, terwijl zij naast anderen op deze aarde reizen, hen met zachtheid en respect uitnodigen hun blik naar de hemel te richten. Zij brengen in hun gebed, als wierook die opstijgt naar de Allerhoogste (vgl. Ps 141,2), de beproevingen en moeilijkheden van allen.

Een oproep die ook gehoord wordt door onze communiteit. De Abdij is een plek van gebed en dus bij uitstek een oefenplaats van vrede en broederschap.

Lees hier de Nederlandse vertaling.

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie