Plechtige professie broeder Columba Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangenis 8 deecember 2021

20211208 Plechtige professie broeder Columba Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangenis

Een nieuw begin, hoevelen dromen er niet van? Een nieuwe start in hun leven, een nieuw begin ook in onze omgang met de schepping, moeder aarde, en in onze omgang met elkaar.

Dromen van een nieuw begin, dat doen niet alleen mensen, maar dat doet getuige de Schrift ook God. De hof die hem voor ogen stond levert niet de verhoopte vrucht, maar het wordt een oord van doornen en distels. En we lezen in dat boek van ons geloof hoe God dan steeds weer een nieuw begin poogt te maken met ons mensen.  En vandaag horen wij hoe Hij in die turbulente wereld een nieuw begin waagt, hoe kwetsbaar en klein ook, omdat Hij zijn droom niet opgeeft voor een wereld waar niet de duisternis maar zijn licht het leven vorm en kleur geeft.

Met het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen vieren wij het prille begin van menselijk leven in de moederschoot. Een onbeschreven blad nog; een blad, waarop God geschiedenis gaat schrijven en Maria met hem.  En het verdere verloop van het leven van Maria zal ons laten zien dat het boek van haar leven niet alleen de gouden letters toont van haar onbegrensde ja, maar ook het groene schrift van de alledaagse trouw en het rood van de pijn om de weg van haar zoon. Maar zover is het vandaag nog niet. Dat alles ligt nog in het verschiet. Vandaag loven wij God om het begin van dit leven waarin Hij op een heel bijzondere manier geschiedenis met ons wil schrijven. Moeder van Jezus zal Maria worden en heel haar bestaan zal in dat teken staan.

We hebben van Maria een ja woord en een lied, daar moeten wij het mee doen. Een ja woord dat niet om haar draait, maar waarmee zij zich bereid toont plaats te maken voor een ander om een levende schoot te zijn voor het kind van Gods ontferming. En een lied waarin zij God looft omdat Hij omziet naar kleine mensen en machtigen van hun tronen stoot.

Behoudens die twee momenten waarop wij de stem van Maria horen, blijft het stil. Maria, moeder van het Woord, zeker, maar door het te dragen in haar schoot, door het te overwegen in haar hart en door het te doen in de dagelijkse zorg voor wie haar was toevertrouwd. Zo is zij moeder van Jezus, zo is zij moeder en spiegel van de kerk en zo is zij icoon voor een heel monniksleven.

Zo pril als het begin van het leven van Maria is deze professiedag van onze broeder Columba vandaag niet. Hij heeft al een deel van zijn levensweg achter zich. Een Amsterdamse jeugd die niet helemaal smetteloos was, maar waar de onvermoede rol van een grootmoeder een stil verlangen wekte waar het jochie nog geen weet van had. God schiep een begin, toen Patrick er nog niet van droomde.  Maar mettertijd heeft dat verborgen verlangen je naar de abdij geleid. De kronkelpaden zijn verlaten, en al is de weg soms smal of steil, je hebt volgehouden, en vandaag wil je van harte ja zeggen tegen de Heer en onze communiteit om je voorgoed te binden. Dat is een grote stap, en het is niet zomaar een voortzetting van de weg, het is ook een nieuw begin. Je engagement is het einde van een lange proeftijd en het begin van een verbintenis voor het leven, waarin jij samen met deze communiteit je leven wilt wijden aan de dienst des Heren.

Nieuw, niet omdat het allemaal anders wordt, maar omdat je je alle dagen van je leven compromisloos wilt geven aan de roeping die God je in het hart heeft gelegd. Zo’ n stap getuigt van geloof en moed, want wie kan de toekomst voorzien en dan toch ja daarop zeggen? Hoe durft een mens dat, en is het geen overmoed?

Een nieuw begin, jij durft het aan, omdat je in de leerschool van het evangelie hebt ontdekt op wie je kunt vertrouwen. Jezus zelf heeft je geleerd op wie je mag vertrouwen. Hij heeft zich aangediend als tochtgenoot en gids op de weg van het luisteren naar Gods stem. Hij heeft je ook broeders gegeven die samen met jou de weg van het gebed en de broederlijke dienst aan kerk en wereld willen gaan. En er is Maria, de moeder Gods, die juist als jouw grootmoeder, je zonder veel woorden laat zien waartoe jij bent geroepen. Niet om als een straatschoffie onrust te zaaien, maar om door beschikbaarheid en gebed leven te wekken, de snaar te raken van het verlangen dat groter is dan onszelf.

Een nieuw begin, een nieuwe fase in je leven, onder geleide van het evangelie en de regel van vader Benedictus. Hij spoort ons aan elke dag weer ons oor af te stemmen op Gods stem, ‘Heden als gij zijn stem hoort’, zo horen we elke morgen in de eerste psalm die wij aanheffen. Heden, vandaag in de navolging van Jezus de weg leren gaan, met vallen en opstaan, met vreugde en met volharding als het zwaar valt, om gaandeweg een verruimd hart te mogen ontvangen en met een blijde liefde de weg te gaan die al Gods mensenkinderen thuis mag brengen in de vrede, die alle begrip te boven gaat.

Moge deze dag, dit nieuw begin, jou, broeder Columba, en ons allen sterken en bemoedigen op de weg die ieder te gaan heeft. AMEN.

Abt Thijs Ketelaars

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden