Aanbevolen: Poustinia-online

Graag bevelen wij dit extern programma aan, georganiseerd door oblaten van de abdij:

Vastenretraite 2022

“Maar zelfs nu, ‘zegt de Heer,’ keert u tot mij terug met heel uw hart, met vasten, met wenen en met rouw; en scheur uw hart en niet uw klederen”. (Joël)

De twaalf kleine profeten
Hosea tot en met Maleachi wordt ook wel het boek van de twaalf profeten genoemd. Deze profeten spreken over een langere periode namens de Heer. Wat leren we van hen over wie de Heer is? Wat hebben ze ons te zeggen over berouw? Wat over het doen van ‘recht en gerechtigheid’? Wat over hoe te leven tussen ideaal en werkelijkheid? Over het leven in het ‘reeds en nog niet’?
Inhoud:
Wie is de Heer? In relatie tot zijn volk Israël (o.a. in Hosea en Joël)? En wie in relatie tot de volkeren (o.a. Amos)? De Heer en zijn volk: een bewogen relatie. Dat wordt heel scherp zichtbaar in Hosea. Hoe is die relatie? Hoe ervaart Israël die? Hoe ziet de Heer die relatie? Wat leert dat ons over wie de Heer is? Amos: ‘recht en gerechtigheid’. Wat wordt met die uitdrukking bedoeld? Wat houdt het in? En wat heeft Amos ons nu nog te zeggen over ‘recht en gerechtigheid’? Berouw en inkeer. Is er sprake van ontrouw, dan gaat het ook over berouw en inkeer. Dat heeft een plek in het herstel van de relatie. Welke? En hoe ziet echt berouw eruit? Wat kunnen wij daarover leren van Hosea, Joël? Tussen ideaal en werkelijkheid. Profeten kondigden aan dat er herstel is voorbij de ballingschap. De verwachtingen zijn hooggespannen. Komen die verwachtingen uit? Hoe ziet het leven na de ballingschap er in werkelijkheid uit? Wat leren wij – die (ook) leven ‘in het reeds en nog niet’ – van juist zo’n profeet als Zacharia?


In vier online bijeenkomsten willen we vier “Kleine Profeten” lezen, met elkaar uitwisselen en ons laten verrassen, verrijken, verdiepen en ons geloof opbouwen!


Data: Vrijdag 11, 18 en 25 maart en 1 april
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur
Leiding: Roel van der Voort en Janneke Krijger – aanmelden: www.poustinia-online.nl

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie