Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Geschiedenis

De geschiedenis van de Sint-Adelbertabdij van middeleeuwen tot nu.
De Egmondse abdij werd aan het begin van de 10de eeuw gesticht, door graaf Dirk I. Aanvankelijk liet hij vrouwen voor het zieleheil van de grafelijke familie bidden. Rond 950 werden de vrouwen verplaatst naar Bennebroek, en kwamen er monniken uit Gent, mannen dus, om Gods lof te zingen. Van deze stichting getuigt een miniatuur uit een tiende-eeuws evangelie-handschrift, dat zich nu in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt.

We horen vervolgens niet veel van de abdij, tot aan het einde van de 11de eeuw. Dan blijkt er een scriptorium te zijn, waar handschriften worden gekopieerd, maar waar ook nieuwe boeken worden geschreven. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van de Middeleeuwen, de Egmondse annalen, werd rond 1100 te Egmond samengesteld. Ook andere belangrijke geschiedbronnen zijn ons dankzij de monniken van de Egmondse Abdij overgeleverd.

De middeleeuwse geschiedenis van de Abdij eindigt in 1573, wanneer de Geuzen de abdij in brand steken.Nog eeuwenlang staan de ruïnes van de Abdijkerk en de ernaast gelegen Buurkerk in de velden bij Egmond. In 1800 worden ook deze laatste herinneringen wegens bouwvalligheid gesloopt.

Geschiedenis van de Abdij van Egmond

Moderne geschiedenis

In de 20ste eeuw werd het klooster herbouwd. Op 23 augustus 1935 werd de Priorij van St.-Adelbert door monniken uit Oosterhout opnieuw bevolkt. In 1950 volgde de verheffing tot abdij, in het inmiddels aanzienlijk uitgebreide gebouw. In 1945 werd gestart met het maken van kaarsen. Zo konden de monniken in hun levensonderhoud voorzien. Aanvankelijk werden er alleen maar kerkkaarsen gemaakt, maar langzaam groeide de productie uit tot een breed assortiment. Nu zijn er kaarsen voor tal van gelegenheden. De kaarsenfabriek werd uitgebreid met een pottenbakkersatelier. Het succes van de fabriek leidde tot verdere uitbreiding van de activiteiten met een monastieke winkel, een religieuze boekhandel, een museum en een tentoonstellingsruimte, waar regelmatig exposities worden gehouden.