Nieuwsbrief maart/april 2024

Voorwoord Abt

Wij zijn onderweg naar Pasen, maar eer het zover is moeten wij nog door het dal van de drie dagen waar de Schrift getuigenis van aflegt. Drie dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, dagen waar wij mensen er

Lees meer

Dagorde in het Paastriduüm

In de Goede Week op weg naar het Paasfeest is de dagorde in de abdij aangepast aan deze bijzondere liturgische tijd. Er zijn o.a. mooie lezingen, sobere gezangen en ontroerende rituelen zoals de voetwassing,  een gezongen Johannes’ Passie, lamentaties (

Lees meer

‘De Vis die Christus is ‘ door broeder Frans

  ΙΧΘΥΣ / Ichthys. De vis getrokken door mijn hand en even vrij nog van de golven, zal straks gewist zijn van het strand en door de grote vloed bedolven. Maar in het water dat hem nam zwemt levende het

Lees meer

Expositie: Het Emmaüsverhaal

Zestig jaar priester, zeventig jaar Salesiaan en dertig jaar bisschop. Drie jubilea die Ad van Luyn aangrijpt om zijn fascinatie voor het Emmaüsverhaal te delen met zoveel mogelijk mensen. Als regelmatige gast van de monniken wil de emeritus-bisschop van Rotterdam

Lees meer

Zang op Zaterdag

Ontdek de monnikenstem in jezelf! Op elke eerste zaterdag van de maand is iedereen van harte welkom om in de abdijkerk te komen zingen om 11.00 uur.  ‘Zang op Zaterdag’ bestaat deels uit stem- en ademoefeningen: ontspannen zingen en klinken

Lees meer

Nieuws uit de boekwinkel

Er is met veel ongeduld op gewacht, maar het laatste deel van de reeks over de Tora van Jonathan Sacks is verschenen: Deuteronomium, boek van de samenleving. 
Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis

Lees meer

Column door Renée Braams

Thuiskomen bij de psalmen. Nu ik naar Egmond-Binnen ben verhuisd, de drukke stad ontvlucht waar mensen in steeds grotere vervreemding voortjakkeren, nu ik buurvrouw ben geworden van de abdij, komen als ik in de kerk zit de psalmen als nieuw

Lees meer