september 2023

Voorwoord

Op 14 september viert de Kerk van Oost en West het feest van de verheffing van het Heilig Kruis, een van de twaalf grote feesten van het kerkelijk jaar. De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena.

Lees meer

Retraites

Er staan weer nieuwe retraites op de agenda van het bezinningsaanbod. Allereerst is daar de Stilteretraite februari 2024 Een vierdaagse klooster retraite waarbij stilte, ritme en rust de boventoon voeren. Tijdens deze retraite maakt je (opnieuw) kennis met de abdij,

Lees meer

Lectio Divina

Nieuwe series Lectio Online najaar 2023 Lectio Divina betekent letterlijk goddelijke lezing, maar je kunt het ook vertalen met ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met het hart’. Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe

Lees meer

Huisliturgie

Samuel Goyvaerts komt dinsdag 19 september naar de Abdijkerk van Egmond om – in een tijd van fusies van kerken en gesloten kerkgebouwen – te spreken over liturgie in kleine kringen. Hij houdt zijn zeer actuele verhaal in de Abdijkerk

Lees meer

Nieuws uit de boekwinkel

Heer maak het stil in mijn hart In een beeldende taal, die rechtstreeks spreekt tot het hart, verhaalt de auteur Serge Bolshakoff zijn bezoek aan diverse kloosters. Telkens ontmoet hij er monniken die hem vertrouwd maken met de grote traditie

Lees meer

Kom & Zie Weekend

Ben jij degene die onze broederschap komt verrijken? Van 10 tot 12 november 2023 is er een Kom & Zie weekend bij ons in de abdij van Egmond. Ervaar jij wel eens een roep om monnik te worden? Dan nodigen

Lees meer